Elérhető nyelvek:

Tisztelt Olvasóink!
Minden évben ebben a hónapban ünnepeljük a nemzetközi nőnapot, de az ez évi március 8-a ismét csak szomorú emlékeztető arra, hogy még milyen sok munka áll előttünk annak biztosítása érdekében, hogy a nők is teljes mértékben kivehessék részüket a társadalom életéből.

A nők alulreprezentáltak a politikai és gazdasági döntéshozó testületekben, alacsonyabb a foglalkoztatottságuk, és kevesebbet keresnek, mint a férfiak.

Ráadásul a jelenlegi világjárvány és a globális gazdasági válság világosan megmutatta, hogy a nők – és velük együtt a fiatalok – jelentik azt a csoportot, amely ilyenkor a legnagyobb árat fizeti, és hogy az elmúlt néhány évtizedben sok nehézség árán elért számos eredményünket könnyen elveszíthetjük. Végül pedig a nők viselik a fizetetlen háztartási és gondozási munka terhét is, a kijárási korlátozások idején a kényszerű együttélés pedig esetenként oda vezet, hogy gyakoribbá válik a nemi alapú erőszak.

Rendezvények, időpontok

„Megkérdeztük...”

„Megkérdeztük...” rovatunkban EGSZB-tagokat kérünk meg arra, hogy válaszoljanak egy általunk különösen fontosnak tartott aktuális kérdésre.

A márciusi kiadáshoz Baiba Miltovicát, a „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” szekció elnökét kértük meg, hogy ossza meg az EGSZB info olvasóival nézeteit arról, hogy mi lehet a vasúti közlekedés szerepe az európai zöld megállapodás céljai kapcsán, különösen most, a vasút európai évévé nyilvánított 2021-es évben. (ehp)

Egy reziliensebb és hatékonyabb vasúti rendszer kiépítése

Az EGSZB info kérdése: „Az idei év a vasút európai éve. A projekt legfontosabb célja, hogy elősegítse az európai zöld megállapodás közlekedéssel kapcsolatos céljainak elérését, kiemelt figyelmet fordítva a vasúti közlekedés szerepére.
Ennek ismeretében mit gondol a vasúti szállítás részarányának növelésére irányuló lendületes megközelítésről?”

Baiba Miltovica, a TEN szekció elnöke

Az Európai Unió azért hirdette meg 2021-re a vasút európai évét, hogy arra biztassa a polgárokat: mindennapjaikban gyakrabban vegyék igénybe a vasúti szolgáltatásokat. Az egyes európai országokban más és más tényezők tartják vissza az embereket attól, hogy napi szinten a vasutat válasszák. A legfontosabb okok a nem versenyképes jegyárak, a kényelem és az összeköttetések hiánya, valamint a hosszú utazási idők...

Meglepetésvendégünk

Minden hónapban bemutatunk egy meglepetésvendéget, egy olyan jól ismert személyt, aki megosztja velünk gondolatait aktuális eseményekről. A cél, hogy mindez új színt hozva, látókörünket kitágítva inspiráljon minket és ráébresszen minket a világ aktuális történéseire. Márciusi számunk vendége Herman van Rompuy, az Európai Tanács első elnöke, aki az Európa előtt álló jelenlegi kihívásokról beszél.

Herman van Rompuy, az Európai Politikai Központ elnöke, belga és európai politikus, aki 2008–2009-ben Belgium miniszterelnöke volt. Az Európai Tanács elnökeként (2009–2014) kulcsszerepet játszott a pénzügyi válságra adott uniós válaszlépések kialakításában és az európai gazdasági kormányzás keretének megerősítésében.

 

Herman van Rompuy: „Ne hallgassunk a vészmadarakra!”

2008 óta egyik válság követi a másikat – egyfajta „válságspirálba” kerültünk. Sokan egyszerűen már csak azt kérdezik, hogy mikor jön a következő, ami jól mutatja, hogy mennyire megnőtt az emberek körében a félelem és a bizonytalanság. Tény, hogy a válságok többsége kívülről jön. De akkor is. Az Unió eddig mindig túl tudott lépni azokon a veszélyes akadályokon, amelyek időnként a létét fenyegették. Jók vagyunk ebben, ráadásul pozitív kihívásokkal is szembetaláljuk magunkat. Vajon ezeket is jól tudjuk kezelni?

Amikor azt látom, hogy hogyan használja az EU a világjárvány szociális és gazdasági hatásainak kezelésére létrehozott Helyreállítási Alapot arra, hogy felgyorsítsa a környezeti és digitális átállást, akkor úgy érzem, hogy van még remény. A válságkezelést hosszú távú jövőképpel kombináljuk, és jelenleg ez a legnehezebb feladat a politikában, amelyre inkább a rövid távú gondolkodás és intézkedések jellemzők.

EGSZB-hírek

Konferencia Európa jövőjéről – az EGSZB aktívan hozzá kíván járulni a sikerhez

Christa Schweng EGSZB-elnök írása

Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament és Tanács közös nyilatkozatot írt alá az Európa jövőjéről szóló konferencia elindításáról. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, amely megfigyelőként vehet majd részt a konferencián, várakozással tekint a vita elé.

Európa jövője: nem elég a zöldítés és a digitalizáció, több demokrácia is kell

A világjárványt követő helyreállításnak lehetőséget kell adnia arra, hogy Európa új alapokon: a demokratikus részvétel szellemében épüljön újjá. Nagy hiba lenne, ha ennyire sok ember sorsáról és jövőjéről egy ilyen szűk kör döntene – hallhattuk az EGSZB 2021. évi civil társadalmi napjain.

Az EGSZB civil társadalmi napjai „Fenntartható helyreállítás az európaiak jövője érdekében” címmel március 1. és 5. között került megrendezésre. Öt napon keresztül több mint 1400-an vettek részt az interaktív online vitákban, és még a messzi Afrikából, Ázsiából, Észak- és Dél-Amerikából is kapcsolódtak be érdeklődők.

Új migrációs és menekültügyi paktum: szolidaritásból elégtelen, és nagy teher az első belépés szerinti tagállamok vállán

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) üdvözli az új migrációs és menekültügyi paktumot, de úgy véli, hogy az abban foglalt javaslatok nehezen hajthatók végre, és nem nevezhetők egyértelmű előrelépésnek egy reziliens és előretekintő közös uniós migrációs és menekültügyi stratégia létrehozása felé. Két véleményben – amelyekben több, a menekültügy kezelésére és a menekültügyi eljárásokra vonatkozó rendeletjavaslatot is megvizsgál – az EGSZB megállapítja, hogy az új paktum nem feltétlenül tudja biztosítani a menedékjog iránti kérelmek tisztességes és hatékony feldolgozását.

A civil társadalom kész segíteni az EU-t a digitális pénzügyi szolgáltatások jelentette kihívások megoldásában

A digitális pénzügyi szolgáltatásokat sürgősen szabályozni kell, és az Európai Bizottság jó úton halad efelé. Ez a fő üzenete annak a februári plenáris ülésen elfogadott három EGSZB-véleménynek, amelyekben az EGSZB támogatja a digitális pénzügyi ágazat szabályozására irányuló legutóbbi európai bizottsági javaslatokat.

Uniós helyreállítás – A szervezett civil társadalom nélkül nem megy

Hatékonyabbak lennének a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek, ha kidolgozásukban a civil társadalmi szervezetek is részt vennének – méghozzá szélesebb körben és a folyamatnak már a korai szakaszában. Ez a fő üzenete annak az állásfoglalásnak, amelyet „A szervezett civil társadalom bevonása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe – Mi működik és mi nem?” címmel februári plenáris ülésén fogadott el az EGSZB. A dokumentumot egy olyan vita keretében mutatták be, amelyen Christa Schweng EGSZB-elnök mellett Johannes Hahn költségvetésért és igazgatásért felelős európai biztos is részt vett.

Az EGSZB egyszerűbb és méltányos adózást szorgalmaz az EU-ban és azon kívül

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) összességében támogatja a hatékonyabb és méltányos adózásra vonatkozó európai bizottsági jogalkotási javaslatokat, és üdvözli azok globális szintű koordinációját.

A február 24-i plenáris ülésen elfogadott véleményében az EGSZB teljes mértékben támogatja azEurópai Bizottság méltányos és egyszerű adózásra vonatkozó csomagját.

Az EGSZB szerint a 2021. évi uniós gazdasági stratégiának nagyobb figyelmet kellene fordítania a szociális kérdésekre

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) elfogadta az EU 2021. évi gazdasági prioritásaival kapcsolatos álláspontját. Üdvözli a stratégiában az európai zöld megállapodással összefüggésben a Covid19-világjárvány kihívásainak kezelésére tett lépéseket, ugyanakkor csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Bizottság által javasolt stratégia túl kevés figyelmet szentel a szociális kérdéseknek. Óva int a támogatási intézkedések túl korai megszüntetésétől is, és olyan új költségvetési szabályok bevezetését szorgalmazza, amelyek tükrözik a világjárvány utáni társadalmi és gazdasági realitásokat.

Feltétlenül szükség van az épületkorszerűsítésre vonatkozó uniós stratégiára

Az európai épületkorszerűsítési programra vonatkozó európai stratégia feltétlenül szükséges, és elengedhetetlen az Európai Unió és polgárai számára. A Pierre Jean Coulon és Laurențiu Plosceanu által kidolgozott és a februári plenáris ülésen elfogadott véleményében az EGSZB támogatja az Európai Bizottság által előterjesztett épületkorszerűsítési javaslatot, amelynek célja „épületeink környezetbarátabbá tétele, a munkahelyteremtés és az életminőség javítása”.

Az EGSZB ígéri, hogy jelentős mértékben hozzájárul az Európai Bizottság új kezdeményezéseihez

Nyilatkozat a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési tervről, a bérek átláthatóságáról, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó, 2021–2030-ra szóló stratégiáról

Örömmel várjuk, hogy foglalkozhassunk az Európai Bizottság három jelentős kezdeményezésével, melyek a következők: közlemény a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési tervről, irányelvjavaslat azzal a céllal, hogy a bérek átláthatóságán és egyes jogérvényesítési mechanizmusokon keresztül megerősítsék a férfiak és a nők közötti, egyenlő munkáért vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elvének alkalmazását, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó, 2021–2030-ra szóló stratégia.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Európa felkészült, hogy valóra váltsa ipari ambícióit

Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

Az EGSZB Munkaadók csoportjának találkozója Thierry Breton biztossal

A Covid19-világjárvány rávilágított arra, hogy az igazi reziliencia a teljeskörűen működő egységes piac biztosításán múlik. Ez volt a fő üzenete Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztosnak, aki részt vett a Munkaadók csoportjának rendkívüli ülésén (március 1.), amelyen számos témát megvitattak – az oltóanyagok bevezetésétől kezdve a felülvizsgált uniós iparstratégián át egészen Európa fenntartható helyreállításáig.

Nemzetközi nőnap: miért van még mindig szükség rá?

Maria Nikolopoulou, az EGSZB munkavállalói csoportjának tagja

Ma is van még értelme annak, hogy március 8-án megünnepeljük a nemzetközi nőnapot? Több mint 110 év telt el azóta, hogy Clara Zetkin javaslatot tett egy „dolgozó nők napja” létrehozására, és több mint 40 év azóta, hogy az ENSZ kihirdette a nők jogainak nemzetközi napját és a nemzetközi békenapot. A társadalmak az elmúlt évszázadban sokat fejlődtek.

EGSZB-tanulmány a civil társadalom Covid19-re adott válaszáról

Az EGSZB Sokféleség Európája csoportjának cikke

Március 12-én, a „Civil társadalmi szervezetek a Covid19-válság folyamán és azt követően: kihívások és jövő” című magas szintű konferencián, a Sokféleség Európája csoport ismertette „A civil társadalmi szervezetek válasza a Covid19-világjárványra és az annak következtében Európában bevezetett korlátozó intézkedésekre” című új tanulmányát

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Március 8.: nemzetközi nőnap

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Artivizmus a nemek közötti egyenlőségért címmel egy teljes mértékben virtuális kiállítást szervez a nemzetközi nőnap alkalmából.

A kiállítás egy 25 poszterből álló sorozatot mutat be, amely a nemek közötti egyenlőségért folytatott erőfeszítésekre és a nők jogaira hívja fel a figyelmet, és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend, különösen a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó fenntartható fejlődési cél szempontjait tükrözi.

Az EGSZB a kiállítást közösen szervezi aWomen Engage for a Common Future elnevezésű nonprofit hálózattal, amelynek célja, hogy mindnyájan egy olyan, egészséges bolygón élhessünk, amely igazságos a nemek közötti egyenlőség szempontjából.

Ne szalassza el az alkalmat a kiállítás felfedezésére, amelyet itt tekinthet meg, az élőben közvetített nyitóünnepségről készült videóval együtt!

Erre a kulturális eseményre a COPEC (Esélyegyenlőségi és Sokféleségi Bizottság) közös szervezésében kerül sor. (ck)

Közös Afrika–EU fotókiállítás az EU Tanácsának portugál elnöksége jegyében

Ana Carvalho portugál fotóművész Afrika Lisszabonban című kiállítása az afrikai kultúra Lisszabonban felfedezhető jelenlétét és hatását mutatja be, míg José Pereira, a Zöld-foki-szigeteken élő afrikai fotóművész Ubuntu című kiállítása a békés együttélést, a különbségek elfogadását és a szolidaritást hirdeti.

Március 2-án az EGSZB megnyitotta közös Afrika–EU fotókiállítását. A virtuális rendezvényen Cillian Lohan kommunikációért felelős alelnök, Carlos Trindade, az EU–AKCS nyomonkövetési bizottság elnöke és a két fotóművész vett részt. A megnyitóra az EU–AKCS nyomonkövetési bizottság – az EGSZB „Külkapcsolatok” szekcióján belül működő állandó testület – ülésén került sor.

EGSZB online beszélgetések – Ismerje meg a munkánkat online!

Tudta, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság gondoskodik arról, hogy a hétköznapi emberek egész Európában beleszólhassanak a kontinens fejlődését érintő kérdésekbe?

Foglalja le online látogatását, és tudjon meg többet arról, hogy miért a konzultáció, a párbeszéd és a konszenzus áll munkánk középpontjában: a szervezett civil társadalom képviseletében (beleértve a munkáltatókat, a szakszervezeteket és olyan csoportokat, mint a szakmai és közösségi szervezetek, mezőgazdasági termelői szervezetek, ifjúsági szövetségek, nőképviseleti csoportok, fogyasztók, környezetvédelmi aktivisták és sokan mások). (cl)