Az EGSZB a decemberi plenáris ülésszakán vitát tartott arról, hogy a finanszírozási és állami gazdaságélénkítési politikák milyen szerepet játszanak a nemek közötti egyenlőségnek és a nők gazdasági szerepvállalásának előmozdításában az EU-ban. A vita két vélemény elfogadásához kapcsolódott: az egyik vélemény témája a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés és beruházás volt, a másik pedig arról szólt, hogy a tagállamok miként javíthatják a helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben javasolt közvetlen és közvetett intézkedések nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatását.

A nemek közötti egyenlőség még közel sem valósult meg Európában, különösen ha a gazdasági szerepvállalást vagy a kockázati tőkéhez és a finanszírozáshoz való hozzáférést tekintjük. „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy figyelmen kívül hagyjuk a világjárvány utáni helyreállítás kapcsán a nőkben rejlő lehetőségeket. A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének valósággá kell válnia a nemzeti helyreállítási tervekben, de a makrogazdasági politikában és a globális fejlesztésben is” – jelentette ki vitaindító beszédében Christa Schweng, az EGSZB elnöke.

Maria Nikolopoulou, az EGSZB „Nemi alapú beruházások a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben” című véleményének előadója hozzáfűzte: „A nemek közötti egyenlőség nem csupán női kérdés, hanem mindenki számára hasznos. Mind a nők, mind a férfiak és a civil szervezetek szerepvállalása is elengedhetetlen ahhoz, hogy fel tudjuk tárni, mely területekkel kell a költségvetésen keresztül foglalkozni.”

Ody Neisingh, a nemek szempontját érvényesítő befektetésről szóló EGSZB-vélemény előadója elmondta: „A nemek közötti egyenlőség pénzügyi vonatkozásai még mindig nem kapnak kellő figyelmet az uniós szakpolitikákban. A nemek szempontját érvényesítő befektetés és költségvetés-tervezés ugyan egyre elfogadottabb a politikai döntéshozók körében, a következetes odafigyelés azonban egyelőre még hiányzik.”

Végezetül Cinzia Del Rio, a nemi alapú beruházásokról szóló vélemény társelőadója a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben szereplő nemi alapú intézkedések kapcsán megjegyezte: „A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtása során prioritásként kell kezelni a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közvetlen és közvetett intézkedések fokozását. Ehhez célzott közpolitikákra, valamint világos és fenntartható beruházási csatornákra van szükség, közép- és hosszú távú erőforrás-tervezéssel.” (tk)