Az „Európai szemeszter” csoport

This page is also available in

Az „Európai szemeszter” csoport koordinálja, megerősíti és támogatja az EGSZB szekciói és a CCMI által az európai szemeszterrel kapcsolatban végzett munkát. Az európai szemeszter eredetileg a gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusa, 2018 óta pedig a szociális jogok európai pillérére épülő intézkedések egészítik ki. Az európai gazdasági, szociális és politikai válságot követően a szemeszter a reformokról szóló viták fókuszpontja lett Európában. Az EGSZB elismerte a csoport egyre jelentősebb szerepét, és az Elnökség 2017. december 5-én úgy határozott, hogy az Európa 2020 irányítóbizottságot felváltja egy olyan struktúra, amely az európai szemeszterrel, illetve az európai civil társadalom növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos javaslatainak vizsgálatával fog foglalkozni.