Without solidarity where would you be now? Pilsoniskā sabiedrība pret Covid

EESK loceklis Giuseppe Guerini atminas, ka šajā laikā pagājušajā gadā Itālijas pilsētas Bergamo veselības aprūpes dienesti Covid-19 uzveltā sloga dēļ bija tuvu sabrukumam, un tad nevalstiskā organizācija “Emergency” iesaistījās un iekārtoja lauka slimnīcu, lai tiktu galā ar pacientu milzīgo pieplūdumu. Galvenais ārsts Oliviero Valoti norāda, ka šī palīdzība nāca kā Dieva svētība.

Par cilvēku glābšanu ārkārtas situācijā EESK nevalstiskajai organizācijai “Emergency” piešķīrusi Pilsoniskās solidaritātes balvu. EESK priekšsēdētājas vietnieks Cillian Lohan skaidro, kāpēc tapa šāds vienreizējs apbalvojums, bet “Emergency” vadītāja Rossella Miccio stāsta mums, ko šāda Eiropas atzinība nozīmē viņas organizācijai.

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Nekad nav tā, ka esat pārāk mazi vai pārāk lieli, lai palīdzētu

Cienījamie lasītāji!

Jūtos pavisam īpaši – joprojām mani aizkustina EESK šā gada Pilsoniskās solidaritātes balvas ieguvēju emocijas.

Es piedalījos apbalvošanas ceremonijā 15. februārī, klātesot 7500 cilvēkiem tiešraidē. Informācija par to, ka EESK atzīst šīs lieliskās iniciatīvas, ātri ir izplatījusies visā Eiropā.

Īsumā

2020. gada Pilsoniskās solidaritātes balvas pasniegšanas ceremonijas video

Skatieties Pilsoniskās solidaritātes balvas pasniegšanas ceremoniju un uzziniet vairāk par 23 izciliem projektiem, kas palīdz mums pārvarēt šo krīzi.

2020. gada Pilsoniskās solidaritātes balva – atspoguļojums medijos

Šeit ir ieskats līdzšinējos mediju virsrakstos saistībā ar 2020. gada Pilsoniskās solidaritātes balvu.

Jaunas publikācijas

Visi uzvarētāji vienkopus

EESK ir publicējusi brošūru par visiem projektiem, kam piešķirta Pilsoniskās solidaritātes balva. Brošūrā ir sniegta arī plašāka informācija par pašu balvu.

Brošūru varat lejupielādēt šeit: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

 

EESK jaunumi

VISU EESK 2020. GADA PILSONISKĀS SOLIDARITĀTES BALVAS IEGUVĒJU SARAKSTS

VALSTS

UZVARĒTĀJS

AUSTRIJA

#EUROPAgegenCovid19 – bezpeļņas organizācijas “Kommunikationswerkstatt 27” iniciatīva, kuras mērķis ir cīnīties pret dezinformāciju, viltus ziņām un maldinošu informāciju par pandēmiju un motivēt iedzīvotājus iestāties pret emocionālām un kognitīvām manipulācijām

BEĻĢIJA

Okra, trefpunt 55+ – asociācija, kas reaģēja uz pandēmiju ar The resilience of OKRA, radošu iniciatīvu, kuras mērķis ir uzturēt gados vecāku cilvēku aktivitāti un sociālās saites

VAI ZINĀJĀT...?

Mūsu Pilsoniskās solidaritātes balva bija daudzējādā ziņā ievērojama. Uzziniet dažus pārsteidzošus faktus par dažiem no mūsu uzvarētājiem un par pašu balvu!