Murach an dlúthpháirtíocht, cá mbeifeá anois? An tsochaí shibhialta i gcoinne COVID-19

Meabhraíonn Giuseppe Guerini, comhalta de CESE, dúinn go raibh na seirbhísí sláinte i gcathair Bergamo san Iodáil ag titim as a chéile de dheasca COVID-19 cothrom an ama seo anuraidh nuair a chuaigh an eagraíocht neamhrialtasach, Emergency, i mbun gnímh chun bainistiú a dhéanamh ar an ospidéal machaire a cuireadh ar bun chun déileáil le líon ollmhór na n-othar a bhí ag teacht isteach. Dar leis an stiúrthóir leighis, Oliviero Valoti, chuir an eagraíocht cúnamh ar fáil san am ceart.

Bhain Emergency Duais na Dlúthpháirtíochta Sóisialta CESE i ngeall ar an ról tarrthála a bhí aige le linn na géarchéime. Míníonn Leas-Uachtarán CESE, Cillian Lohan, an dearcadh atá taobh thiar den duais aon uaire sin agus cuireann Uachtarán Emergency, Rossella Miccio, in iúl a thábhachtaí atá sé don eagraíocht go bhfuil a hiarrachtaí aitheanta ag an Eoraip.

Available Languages:

Editorial

Is beag an ní nach cuidiú é

A léitheoirí dile,

M'anam! Chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm an tocht a bhí ar bhuaiteoirí Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta i mbliana.

Chomhóstáil mé an searmanas bronnta beo ar an 15 Feabhra os comhair 7,500 rannpháirtí. Scaipeadh an scéal faoin aitheantas a thug Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) do na tionscnaimh iontacha seo ar fud na hEorpa go tapa.

In short

Tá físeán de shearmanas bronnta Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta 2020 ar líne anois

Féach ar an bhfíseán de shearmanas bronnta Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta agus foghlaim faoi 23 thionscadal iontacha a chabhraigh linn teacht tríd an ngéarchéim.

Sna meáin: Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta 2020

Seo blaiseadh de na ceannlínte a tháinig aníos sna meáin go nuige seo faoi Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta 2020.

New publications

Na buaiteoirí uile in aon áit amháin

Tá bróisiúr foilsithe ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ina mbeidh na tionscadail bhuaiteacha go léir ón Duais Dlúthpháirtíochta Sibhialta le feiceáil, mar aon le cuimse eolas cúlra faoin duais féin.

Is féidir an bróisiúr a íoslódáil ag: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

 

EESC News

BA É AN tARDÁN FOGHLAMA ALISON BUAITEOIR NA hÉIREANN DO DHUAIS NA DLÚTHPHÁIRTÍOCHTA SIBHIALTA

Bronnadh an duais ar bhuaiteoir na hÉireann as cúrsa ar líne atá dírithe ar eolas a chur ar fáil faoin gcoróinvíreas (COVID-19) i mbreis agus 70 teanga. San iomlán, bronnadh an gradam ar 23 thionscadal ón Aontas Eorpach agus ón Ríocht Aontaithe as an tsárobair a bhí déanta acu uile chun dul i ngleic leis an bpaindéim agus lena hiarmhairtí uafásacha.

 

LIOSTA IOMLÁN DE BHUAITEOIRÍ DHUAIS NA DLÚTHPHÁIRTÍOCHTA SIBHIALTA 2020:

TÍR

BUAITEOIR

AN OSTAIR

#EUROPAgegenCovid19, tionscnamh arna gcur i láthair ag an gcuideachta neamhbhrabúsach Kommunikationswerkstatt 27, atá ag cur i gcoinne na bréagaisnéise, na bréagnuachta agus eolas míchruinn faoin bpaindéim agus a spreagann an pobal seasamh suas i gcoinne mí-ionramháil mothúchán agus cognaíochta

AN BHEILG

OKRA, trefpunt 55+, eagraíocht a thug aghaidh ar an bpaindéim tríd an tionscnamh cruthaitheach An teacht aniar atá in OKRA atá dírithe ar dhaoine aosta a choinneáil gníomhach agus nasctha le chéile go sóisialta

FÍRICÍ FÁNACHA

Bhí Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta speisialta ar go leor bealaí. Faigh eolas a chuirfeadh iontas ort faoi roinnt de na buaiteoirí agus faoin duais féin!

In the winners' words

Alison.com: a chumhachtaí féin a úsáid sa chomhrac i gcoinne phaindéim faisnéise COVID-19

Ardán foghlama ar líne saor in aisce is ea Alison atá bunaithe in Éirinn agus atá ar cheann de na hardáin is mó den sórt sin ar domhan. Thug foireann Alison faoi deara ag tús ghéarchéim COVID-19 go raibh géarchéim eile ag bagairt orthu taobh leis an gcoróinvíreas, is é sin an ghéarchéim mhífhaisnéise. Chinn foireann Alison leas a bhaint as an líonra ollmhór de ghairmithe sláinte agus d’aistritheoirí atá acu chun faisnéis agus oideachas iontaofa faoin gcoróinvíreas nua a sholáthar don líon is mó daoine is féidir. Chuir Mike Feerick, bunaitheoir Alison, in iúl do CESE info gur sciobtha iad na hardáin ar líne ná na rialtais agus na heagraíochtaí neamhrialtasacha, rud a chabhraigh le hardán Alison difear a dhéanamh.