Limbi disponibile:

Stimați cititori,

Luna septembrie mi se pare ca începutul unui nou an. Mult mai mult decât ianuarie. Luna septembrie marchează sfârșitul vacanței de vară și revenirea la modurile obișnuite de lucru, la reuniuni, la călătorii sau la școală. În acest an am resimțit acest lucru și mai mult decât de obicei. Ratele de vaccinare ne dau speranțe că ne vom putea deplasa din nou în regiunile noastre și pe continentul nostru. Grație combinării de noi norme culturale de comportament și practici de igienă, s-a ivit posibilitatea unui nou început.

Date în agendă

O întrebare adresată...

În rubrica noastră intitulată „O întrebare adresată...”, solicităm membrilor CESE să răspundă la o întrebare de actualitate care ni se pare deosebit de pertinentă.

Pentru ediția din septembrie, l-am invitat pe dl Alain Coheur, președintele Secțiunii pentru piața unică, producție și consum (INT), să ne împărtășească reflecțiile sale cu privire la provocările strategiei industriale.

 

 

„Strategia industrială ecologică ca piatră de temelie a Pactului verde european”

Noua strategie industrială intitulată „Actualizarea noii Strategii industriale 2020” [COM(2021) 350 final], care a fost publicată la 5 mai, este cu siguranță una dintre principalele provocări pentru UE. Statele membre pot depăși această criză doar acționând într-o manieră coordonată, fără a lăsa pe nimeni în urmă și restabilind capacitatea întreprinderilor de a genera valoare adăugată, de a investi într-un viitor durabil și de a menține/crea locuri de muncă de calitate.

Invitatul surpriză

În fiecare lună, vă invităm să cunoașteți o personalitate a cărei muncă și angajament reprezintă o sursă de inspirație pentru ceilalți.

Pentru ediția din septembrie l-am invitat pe dl Sébastien Maillard, directorul Institutului Jacques Delors de la Paris. El ne împărtășește opinia sa cu privire la conceptul de „apartenență europeană”, care este deosebit de important în această perioadă de dezbatere pe marginea viitorului Europei, a cărei punct culminant va fi Președinția franceză din prima jumătate a anului 2022.

Sébastien Maillard: Ați zis „apartenență”?

Este vorba de ultimul dintre cele trei cuvinte-cheie anunțate pentru Președinția franceză a Consiliului UE, dar care stârnește cele mai mari nedumeriri: apartenență. Despre ce este vorba? Pe scurt, despre un sentiment ce nu poate fi redat, de ceea ce te face să te simți european, de a fi parte a acestui continent, de a ține de el. Apartenența nu se hotărăște prin ucaz și nici nu poate fi cumpărată. În Franța, zonele care s-au bucurat de subvenții „de la Bruxelles” nu sunt neapărat cele mai eurofile. Pe de altă parte, acest sentiment, atât individual, dar și colectiv, se cere stimulat, alimentat și cultivat.

Știrile CESE

Inteligență artificială: 18 % dintre cercetătorii de nivel înalt din lume sunt europeni, însă doar 10 % dintre ei lucrează în Europa.

Jayant Narayan, reprezentant al Forumului Economic Mondial, a semnalat aceste cifre în cadrul unei dezbateri privind inteligența artificială (IA) la sesiunea plenară a Comitetului Economic și Social European din iulie, afirmând că, pentru a deveni competitivă, Europa trebuie să investească în acțiuni pe termen mediu și lung pentru a crea un ecosistem în care IA să poată prospera.

Frans Timmermans se întâlnește la CESE cu liderii europeni ai tineretului

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

Avizul CESE privind angajamentul structurat al tinerilor privind clima și durabilitatea în procesul decizional al UE a propus instituirea unei mese rotunde pentru tineret privind clima și durabilitatea, care va fi găzduită de CESE în colaborare cu Comisia Europeană, Parlamentul European și organizațiile de tineret.

În Europa post-pandemică, economia, mediul și bunăstarea cetățenilor trebuie să meargă mână în mână

Prosperitatea economică, protecția mediului și bunăstarea oamenilor pot și trebuie să meargă mână în mână. Acesta a fost mesajul-cheie transmis de președinta CESE, Christa Schweng, în cadrul dezbaterii pe tema „O economie post-COVID pentru toți – către o economie a bunăstării?”, care a avut loc în cadrul sesiunii plenare a CESE din 7 iulie 2021.

Europa va avea de câștigat de pe urma finanțării solide prin #NextGenerationEU

O strategie de finanțare funcțională este esențială pentru atragerea fondurilor necesare de pe piețele internaționale de capital pentru redresarea Uniunii Europene. În avizul său, redactat de Judith Vorbach și adoptat în sesiunea plenară din iulie, Comitetul subliniază că punerea în aplicare fără probleme a instrumentului NextGenerationEU necesită o finanțare solidă și durabilă, o gestionare solidă a riscurilor și costuri scăzute ale împrumuturilor.

Eradicarea sărăciei în rândul copiilor din Europa necesită o abordare la nivelul întregii societăți

Cele mai recente inițiative ale Comisiei privind drepturile copiilor invită factorii de decizie europeni și naționali să acționeze în slujba binelui comun al tuturor copiilor care cresc în UE. Cele două inițiative au o abordare ambițioasă și îndrăzneață, care urmărește să asigure fiecărui copil o viață lipsită de orice discriminări și s-au bucurat de aprobarea CESE.

Roaming: CESE pledează pentru o zonă tarifară unică în întreaga UE

Oamenii ar trebui să beneficieze de tarife identice cu cele plătite la nivel local atunci când își utilizează telefoanele mobile în întreaga UE – a declarat Comitetul Economic și Social European într-un aviz adoptat recent privind revizuirea normelor UE privind serviciile de roaming.

CESE sprijină o politică comercială a UE deschisă, durabilă și fermă

Noua strategie de politică comercială lansată de Comisie propune principii de acțiune care vor ajuta UE să își îndeplinească obiectivele de politică internă și externă. În paralel, modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) va fi esențială pentru obținerea de rezultate pentru generațiile viitoare.

CESE salută prima sa reuniune cu Consiliul Economic și Social din Argentina

Această primă întâlnire dintre Consiliul Economic și Social din Argentina (CES) și CESE, organizată de Secțiunea REX, a fost condusă de Christa Schweng, președinta CESE, și de Gustavo Beliz, președintele CES din Argentina.

Dimensiunea externă a migrației trebuie să se ancoreze în politica externă a UE

Crearea de parteneriate pentru atragerea de talente cu țările de origine și de tranzit este o politică esențială în abordarea migrației. Europa trebuie să-și reorienteze dimensiunea externă a politicii în domeniul migrației și să o integreze într-o agendă geopolitică și geoeconomică mai amplă, atribuindu-i locul potrivit între alte politici.

Angajatorii și sindicatele, alături de ONG-uri, convin asupra urgenței pregătirii pentru schimbările climatice

Noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice reprezintă un pas esențial către realizarea neutralității climatice și a rezilienței la efectele schimbărilor climatice până în 2050. Societatea civilă europeană sprijină ferm angajamentul Comisiei de a intensifica eforturile în materie de imunizare la schimbările climatice, consolidare a rezilienței, prevenire și pregătire.

Transportul multimodal de marfă: e timpul să-l transformăm în realitate!

CESE solicită punerea rapidă în aplicare a sinergiilor dintre industria civilă, cea de apărare și cea spațială

Comitetul Economic și Social European (CESE) salută propunerea de Plan de acțiune al UE privind realizarea de sinergii între industria civilă, cea de apărare și cea spațială. Planul de acțiune poate îmbunătăți autonomia strategică și suveranitatea tehnologică a Europei, spori securitatea cetățenilor și stimula competitivitatea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Prin urmare, CESE solicită punerea în aplicare rapidă, energică și ambițioasă a celor 11 acțiuni definite în plan.

Știri despre grupuri

Grupul „Angajatori” al CESE solicită un act legislativ privind digitalizarea zonelor rurale

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

În ședința sa extraordinară din iulie, Grupul „Angajatori” l-a îndemnat pe comisarul european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, să propună un act legislativ privind digitalizarea zonelor rurale.

Acesta ar facilita dezvoltarea tehnologiilor digitale în agricultură și în zonele rurale, îmbunătățind astfel eficacitatea politicii agricole comune și sprijinind Pactul verde european și strategiile „De la fermă la consumator”.

Conferința privind viitorul Europei: speranțe și riscuri pentru un viitor care s-ar putea încheia prea devreme

Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Conferința privind viitorul Europei este cu adevărat o ocazie specială, un moment-cheie în procesul de creare – atât de necesar – a unei autentice sfere publice europene. Comunicarea cu cetățenii, implicarea societății civile, a sindicatelor și a organizațiilor întreprinderilor sunt fundamentale pentru succesul acesteia. Chestiunile care urmează să fie discutate, de la democrația europeană la justiția socială, de la locuri de muncă la mediu, de la migrație la schimbările climatice, sunt provocări-cheie ale prezentului și viitorului continentului nostru și ale țărilor noastre.

Sectorul bancar și financiar sunt esențiale pentru reconstrucția și redresarea durabilă după pandemia de COVID-19

Redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Comisara Mairead McGuinness a participat la cea mai recentă reuniune extraordinară a Grupului „Diversitate Europa” pentru a dezbate rolul sectorului financiar și bancar în redresarea Europei.

În alocuțiunea sa de bun-venit, președintele Grupului „Diversitate Europa”, Séamus Boland, a făcut recomandarea de a se lua în calcul rolul pe care l-ar putea juca sistemele bancare convenționale și alternative în redresarea financiară, în special pentru întreprinderile mici cu orientare socială, sectorul economiei sociale și IMM-uri. Președintele Grupului consideră că este nevoie de o trecere la sisteme bancare și financiare care să țină cont în mai mare măsură de alegerile și preferințele cetățenilor.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Publicație nouă: Modelarea Europei – Realizări recente ale CESE – ediția 2021

Încă de la începutul pandemiei, CESE a jucat un rol activ în elaborarea politicilor legate de răspunsul ad-hoc la pandemia de COVID-19 și în depășirea crizei. În paralel, Comitetul a menținut o abordare pe termen lung, orientată spre viitor, depunând eforturi pentru a pregăti economiile și societățile pentru realitatea post-COVID-19. Această publicație vă oferă exemple specifice de acțiuni și inițiative recente care au adus o schimbare și au avut un impact asupra modelării Europei.

Această broșură este disponibilă în șase versiuni lingvistice (EN, FR, DE, IT, ES și PL) pe site-ul internet al CESE: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Exemplare pe suport de hârtie pot fi comandate la: vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)