Dostupni jezici:

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

rujan je, a osjećam se kao da je Nova Godina. Mnogo više nego u siječnju. Rujan obilježava kraj ljetne stanke i povratak uobičajenoj radnoj rutini, sastancima, putovanju ili školi. Ove godine to osjećam više nego inače. Stope procijepljenosti u nama bude nadu da se možemo ponovno kretati našim regijama i kontinentom. Kombinacija novih kulturnih normi ponašanja i higijenskih praksi pruža nam mogućnost novog početka.

Kalendar

Pitanje za...

U rubrici „Pitanje za...“ članovima i članicama EGSO-a postavljamo aktualno pitanje koje nam se čini osobito relevantnim.

Za rujansko izdanje zamolili smo Alaina Coheura, predsjednika Stručne skupine za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju (INT), da s nama podijeli svoja razmišljanja o temama povezanima s industrijskom strategijom.

 

 

„Zelena industrijska strategija kao temelj europskog zelenog plana“

Nova industrijska strategija pod nazivom „Ažuriranje nove industrijske strategije za Europu“ (COM (2021) 350 final), objavljena 5. svibnja, zasigurno je jedan od ključnih pitanja za EU. Države članice ovu krizu mogu prevladati samo ako djeluju koordinirano, nikoga ne zapostave i poduzeća ponovo osposobe za stvaranje dodane vrijednosti, ulaganje u održivu budućnost i održavanje i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta.

Gost iznenađenja

Svakog mjeseca predstavljamo vam osobu čiji su rad i angažman izvor inspiracije.

Naš je rujanski gost Sébastien Maillard, ravnatelj Instituta Jacques Delors u Parizu. S nama je podijelio svoje shvaćanje koncepta „pripadnosti Europi”, koji je posebno važan u ovom razdoblju rasprave o budućnosti Europe, koje će kulminirati tijekom francuskog predsjedanja u prvoj polovini 2022.

Sébastien Maillard: „Pripadnost“, kažete?

Upravo posljednja od tri najavljene devize francuskog predsjedanja Vijećem EU-a izaziva najviše dvojbi: pripadnost. O čemu zapravo govorimo? To je ono nešto zbog čega se osjećamo Europljanima, svijest o tome da smo s ovog kontinenta, ukratko, da smo njegov dio. To se ne može propisati ili kupiti. Francuska područja koja primaju mnogo subvencija „iz Bruxellesa” nisu najviše proeuropski nastrojena. S druge strane, taj je osjećaj istodobno individualan i kolektivan i treba ga poticati, njegovati i omogućiti mu da sazrije.

Novosti iz EGSO-a

Umjetna inteligencija: 18 % vrhunskih svjetskih istraživača je iz Europe, ali ih samo 10 % radi u Europi.

Jayant Narayan iz Svjetskog gospodarskog foruma skrenuo je pozornost na te brojke tijekom rasprave o umjetnoj inteligenciji održanoj na srpanjskom plenarnom zasjedanju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Pritom je izjavio da u cilju konkurentnosti Europa mora ulagati u srednjoročne i dugoročne mjere za stvaranje ekosustava povoljnog za umjetnu inteligenciju.

Frans Timmermans susreo se u EGSO-u s europskim liderima mladih

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

U mišljenju EGSO-a o strukturiranom angažmanu mladih u području klime i održivosti u postupku donošenja odluka EU-a predložena je uspostava okruglog stola za mlade o klimi i održivosti, čiji bi domaćin bio EGSO u suradnji s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i organizacijama mladih.

Nakon pandemije COVID-a gospodarstvo, okoliš i dobrobit ljudi u EU-u moraju ići ruku pod ruku

Ekonomsko blagostanje, briga za okoliš i dobrobit ljudi mogu i moraju ići ruku pod ruku. To je bila ključna poruka predsjednice EGSO-a Christe Schweng tijekom rasprave „Ekonomija za sve nakon pandemije COVID-a – Ususret ekonomiji dobrobiti?“ održane na plenarnom zasjedanju EGSO-a 7. srpnja 2021.

Europa će imati koristi od stabilnog financiranja zahvaljujući instrumentu #NextGenerationEU

Strategija financiranja koja dobro funkcionira ključna je za prikupljanje sredstava na međunarodnim tržištima kapitala potrebnih za oporavak Europske unije. U mišljenju koje je sastavila Judith Vorbach i koje je usvojeno na plenarnom zasjedanju u srpnju, Odbor naglašava da je za neometanu provedbu instrumenta NextGenerationEU potrebno stabilno i održivo financiranje, u kombinaciji s dobrim upravljanjem rizicima i niskim troškovima zaduživanja.

Za iskorjenjivanje siromaštva djece u Europi potreban je pristup koji obuhvaća cijelo društvo

U najnovijim inicijativama Komisije o pravima djece europski i nacionalni tvorci politika pozivaju se da rade na općem dobru sve djece koja odrastaju u EU-u. Riječ je o dvjema inicijativama koje su ambiciozne i smione u načinu na koji se nastoji osigurati da baš sva djeca vode život u kojem ne nailaze na diskriminaciju i EGSO ih stoga podržava.

Roaming: EGSO poziva na uspostavu jedinstvene tarifne zone u cijelom EU-u

Građani i građanke trebali bi imati pravo na lokalne tarife za korištenje mobilnih telefona posvuda u EU-u, ustvrdio je Europski gospodarski i socijalni odbor u nedavno usvojenom mišljenju o predloženim velikim izmjenama pravila EU-a o roamingu.

EGSO podržava otvorenu, održivu i odlučnu trgovinsku politiku EU-a

Nova trgovinska strategija koju je pokrenula Komisija donosi načela sudjelovanja kojima će se EU-u pružiti potpora u postizanju ciljeva unutarnje i vanjske politike. Osim toga, modernizacija Svjetske trgovinske organizacije (WTO) bit će ključna za ostvarivanje rezultata za buduće generacije.

EGSO zadovoljan svojim prvim sastankom s argentinskim Gospodarskim i socijalnim vijećem

Prvi sastanak argentinskog Gospodarskog i socijalnog vijeća i EGSO-a, koji je organizirala stručna skupina REX, vodili su predsjednica EGSO-a Christa Schweng i predsjednik Argentinskog gospodarskog i socijalnog vijeća Gustavo Beliz.

Vanjska dimenzija migracija mora se uklopiti u vanjsku politiku EU-a

Stvaranje partnerstava za privlačenje talenata sa zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama jedna je od ključnih politika za rješavanje pitanja migracija. Europa mora preusmjeriti fokus vanjske dimenzije migracijske politike i uklopiti je u širi geopolitički i geoekonomski program koji će zauzimati mjesto koje mu priliči među ostalim politikama.

Poslodavci, sindikati i nevladine organizacije složno poručuju: priprema za klimatske promjene sada je hitna

Nova Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama ključan je korak za postizanje klimatske neutralnosti i otpornosti do 2050. Europsko civilno društvo snažno podupire predanost Komisije jačanju napora u pogledu prilagodbe klimatskim promjenama, izgradnje otpornosti, prevencije i pripravnosti.

Multimodalni prijevoz tereta: učinimo što je potrebno da postane stvarnost!

EGSO poziva na brzu uspostavu sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije na razini EU-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozdravlja predloženi Akcijski plan EU-a za postizanje sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije. Akcijskim planom može se povećati strateška autonomija i tehnološka suverenost Europe, poboljšati sigurnost građana i potaknuti konkurentnost, gospodarski rast i zapošljavanje. Stoga EGSO poziva na brzu, odlučnu i ambicioznu provedbu 11 mjera iz Akcijskog plana.

Novosti iz Skupina

EGSO-ova Skupina poslodavaca poziva na donošenje akta o digitalizaciji u ruralnim područjima

Skupina poslodavaca EGSO-a

Na izvanrednom sastanku u srpnju Skupina poslodavaca pozvala je europskog povjerenika za poljoprivredu Janusza Wojciechowskog da pripremi prijedlog akta o digitalizaciji u ruralnim područjima.

To bi olakšalo razvoj digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnim područjima, čime bi se povećala djelotvornost zajedničke poljoprivredne politike i poduprli europski zeleni plan i strategija „od polja do stola“.

Konferencija o budućnosti Europe: nade za budućnost i rizik da bi se mogle izjaloviti

Skupina radnika EGSO-a

Konferencija o budućnosti Europe doista je posebna prilika i ključan trenutak za prijeko potrebno stvaranje istinske europske javne sfere. Za njezin je uspjeh od presudne važnosti doprijeti do građana i građanki i surađivati s civilnim društvom, sindikatima i poslovnim organizacijama. Pitanja o kojima će se raspravljati, od europske demokracije do socijalne pravde, od radnih mjesta do okoliša, od migracija do klimatskih promjena, ključni su izazovi sadašnjice i budućnosti za naš kontinent i naše zemlje.

Bankarstvo i financije ključni za održivu obnovu i oporavak nakon COVID-a 19

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Povjerenica Mairead McGuinness sudjelovala je na prošlom izvanrednom sastanku Skupine „Raznolikost Europe” i u raspravi o ulozi financija i bankarstva u oporavku Europe.

Predsjednik Skupine „Raznolikost Europe“ Séamus Boland u svom je uvodnom govoru preporučio da se razmotri uloga koju bi u ekonomskom oporavku mogao imati konvencionalni, a koju alternativni bankarski sustav, naročito kad su posrijedi mala socijalno orijentirana poduzeća, sektor socijalne ekonomije i MSP-ovi. Smatra i da je potrebno prijeći na financijski i bankarski sustav u kojem se u većoj mjeri uvažavaju odabiri i preferencije građana.

Uskoro u EGSO-u / kulturna događanja

Nova publikacija: Oblikovanje Europe – najnovija postignuća EGSO-a – izdanje 2021.

Od samog početka pandemije EGSO ima aktivnu ulogu u oblikovanju politika povezanih s odgovorom na COVID-19 i prevladavanjem krize. Odbor je istodobno zadržao dugoročni pristup okrenut budućnosti i radi na pripremi gospodarstava i društava za svijet nakon pandemije COVID-a 19. U ovoj publikaciji naći ćete konkretne primjere našeg novijeg djelovanja i inicijativa koje su donijele rezultate i utjecale na oblikovanje Europe.

Brošura je dostupna na internetskoj stranici EGSO-a na šest jezika (EN, FR, DE, IT, ES i PL): https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Papirnato izdanje možete naručiti putem sljedeće adrese: vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)