Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság legutóbbi, Mairead McGuinness európai biztos részvételével tartott plenáris ülésén vitát tartott arról, hogy miként lehet megvalósítani egy zöldebb, fenntarthatóbb és még jobban digitalizált gazdasági és pénzügyi rendszert Európában.

A plenáris ülésen számos véleményt fogadtak el, amelyek segítenek kikövezni az utat egy valóban fenntarthatóbb EU felé. Egyik saját kezdeményezésű véleményében az EGSZB egy sor új mutató kidolgozását javasolja a GDP kiegészítésére és az átállás megkönnyítésére. Egy másik véleményben az EGSZB támogatja a beruházások átirányításának célját, ugyanakkor úgy véli, hogy az Európai Bizottság megújult fenntartható finanszírozási stratégiájában javasolt intézkedések közül több túlságosan tétovának tűnik, és figyelmen kívül hagyja a társadalmi fenntarthatóság kulcsfontosságú fogalmát. Emellett az uniós taxonómia nem azonos mértékben veszi figyelembe a környezetvédelmi és társadalmi célokat, és kétségeket vet fel a vitatott gazdasági tevékenységek kezelésével kapcsolatban. Végül egy harmadik véleményében az EGSZB üdvözli egy új, önkéntes európai zöldkötvénystandard létrehozásának gondolatát, és kritikus ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy ez a standard hogyan játszhat ténylegesen kulcsszerepet abban, hogy a befektetőket környezetbarát projektekbe való befektetésre ösztönözze. (tk)