TGV2/E7: Европейската година на младежта 2022 г.: действията по отношение на климата са областта, в която трябва да започне овластяването на младежта

В началото на Европейската година на младежта (2022 г.) запитахме трима лидери какво най-много искат да се промени през тази година. За всички тях това възможността за участие на младите хора в дискусиите, в които възрастните вземат решения, от които зависи бъдещето на климата, би било истинското мерило за успех. Аделаид Шарлие, която е след лидерите на движението School Strike for Climate, няма съмнения по въпроса: Европейската година на младежта не бива да се проваля в това отношение, при положение че заместник-председателят на ЕИСК Килиан Лохан и европейският комисар по околната среда Виргиниюс Синкевичус приветстват европейската младеж за откритите протести, които изстреляха този жизненоважен въпрос на челно място в дневния ред на ЕС.

Налични езици:

На първо място бих искал да изразя скръбта си по повод на неочакваната кончина на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли. През май 2020 г. председателят Сасоли заяви, че пандемията ни показа, че разполагаме с „голям ресурс“ в рамките на ЕС — „този голям ресурс е неговото гражданско общество“. Давид Сасоли ще ни липсва силно.

Изминаха вече две години, откакто за първи път чухме за Covid-19. След тези ранни съобщения за вирус с потенциал да се превърне в световна пандемия, съм сигурен, че не очаквахме през 2022 г. той да продължава да буди тревога.

Посрещаме новата година и още веднъж се опитваме да намерим енергията, за да изпитваме оптимизъм и надежда.

Мотото на френското председателство на Съвета на ЕС „подем, сила, принадлежност“ изглежда подходящо за това. Като очерта трите оси на председателството, президентът Макрон представи своите мисли за по-суверенна Европа, европейски модел на растеж и хуманна Европа.

Отбележете си в календара

Право в целта!

В рубриката ни „Право в целта“, задаваме въпроси на членове на ЕИСК относно важни становища, които оказват въздействие върху ежедневието на гражданите в ЕС.

Този път даваме думата на Стефан Бак, докладчик по становището относно „Преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), включително на морския транспорт и резерва за стабилност на пазара“.

Стефан Бак: Предизвикателства и възможности, свързани с новата СТЕ

ЕИСК разглежда предложението относно схемата за търговия с емисии (СТЕ) като едно от ключовите предложения от пакета „Подготвени за цел 55“, чиято основна цел е намаляване на емисиите на CO2 с 55 % до 2030 г. За да се постигне тази цел, бяха повишени амбициите на СТЕ и беше намален броят на наличните квоти. В предложението за СТЕ се подчертава, че всички сектори трябва да дадат своя принос за постигането на целите на „Подготвени за цел 55“. Емисиите от транспорта са набелязани за приоритет, тъй като не са намалели от 1990 г. насам.

Лука Жайе: В памет на Давид Сасоли, председател на европейския парламент, починал на 11 януари 2022 Г.

Днес всички ние сме тъжни и с усещане за непреодолима празнина от загубата на приятел, журналист, оставил следа, прецизен политик, каквито няма много, голям европеец. За него наистина можем да кажем, че промени историята на Европейския съюз по време на пандемията, като остави Парламента отворен и винаги близък до най-слабите. Той направи това и с напълно необичайни инициативи, като по време на първата пандемична вълна предостави една от сградите на Парламента, която стоеше празна, за подслон на жени и самотни майки, засегнати от COVID.

„Въпрос към ...“

Въпрос към ...

В рубриката ни „Въпрос към...“ поканихме члена на ЕИСК Тиери Либар да отговори на актуален въпрос, който е непрестанно във фокуса на общественото внимание, а именно борбата с дезинформацията.

 

Борбата с дезинформацията трябва да се превърне в абсолютна необходимост

ЕИСК инфо: Вие сте докладчик по становището, прието от ЕИСК на пленарната му сесия през декември 2021 г., относно насоките на Европейската комисия за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. До каква степен дезинформацията представлява заплаха за демокрацията и какво трябва да направи гражданското общество и с какви инструменти за предотвратяване на разпространението на фалшиви новини?

 

Познайте кой е нашият гост...

Гостът изненада

Всеки месец в нашата рубрика „Гостът изненада“ Ви запознаваме с публична личност, чиято работа и ангажираност се възприемат от другите като източник на вдъхновение.

През януари ни гостуват Мария Демерцис, заместник-директор на европейския мозъчен тръст „Брьогел“, специализиран в икономиката , създаден в Брюксел през 2005 г., и Жан-Доминик Джулиани, председател на фондацията „Робер Шуман“ в Париж. Фондацията, създадена през 1991 г. след падането на Берлинската стена, работи за европейската интеграция. Те ни описват целите и предизвикателствата, които си поставя френското председателство на Съвета на ЕС в преломен момент в развитието на Европа.

Мария Демерцис: нов модел за растеж за Европа

В началото на новата година Франция пое председателството на Съвета на Европейския съюз. Започващо с големи амбиции от самото начало, в основата си председателството има програма за проучване на нов модел за растеж за Европейския съюз. Това е абсолютно необходимо в епохата на преобразяваща промяна.

Въпреки че основните съставки за растежа — образование и умения, предприемачество и финанси — и добре функционираща държава със стабилни институции винаги ще бъдат необходими, убедителният и устойчив растеж ще изисква тройна промяна.

Жан-Доминик Джулиани: 2022 г. е подходящ момент за активно възстановяване

Европейският съюз напредва с всяка криза. Изправен пред вируса, той успя да се мобилизира както от здравна, така и от икономическа гледна точка. Никога досега духът на сътрудничество между държавите членки не е довеждал толкова бързо до осезаеми резултати. Ваксините съществуват и се изнасят и за трети държави, които се нуждаят от тях. Огромната подкрепа за икономиката оказва въздействие и насърчава умовете да преосмислят икономическото управление на Съюза. Европейската централна банка за пореден път доказа ролята си на щит и защита за европейците, като даде възможност за увеличаване на подложените на натиск финансови потоци.

Новини от ЕИСК

Превръщане на възстановяването в успех:ЕИСК подчертава ключовата роля на организираното гражданско общество

ЕИСК и Европейската комисия трябва да работят заедно за Европа, която да преодолее пандемията и консолидира възстановяването — Европа, която е просперираща, социално приобщаваща и екологично устойчива. Това беше основното послание, отправено от председателя на ЕИСК Криста Швенг до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заместник-председателя, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи Марош Шефчович на декемврийската пленарна сесия на ЕИСК.

Европейска година на младежта (2022 г.): Съсредоточаване върху резултатите, а не върху рекламата

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства обявяването на 2022 г. за Европейска година на младежта, но предупреждава, че тя следва да надхвърля обикновените дейности за популяризиране и да допринесе за стратегията на ЕС за младежта с ясни планове и ангажираност. Инициативата трябва да достигне до най-уязвимите млади хора и тези в необлагодетелстваните райони.

Борбата на ЕС срещу дезинформацията трябва да бъде насочена срещу тези, които я разпространяват, и да защитава основните права

В свое неотдавнашно становище ЕИСК призовава за повече действия срещу хората и организациите, които са в основата на дезинформацията, като се даде приоритет на превантивния, а не на палиативния подход.

ЕИСК призовава Европейската комисия да положи по-амбициозни усилия за повишаване на устойчивостта на икономиката и финансите на ЕС

На последната си пленарна сесия Европейският икономически и социален комитет проведе дебат с европейския комисар Макгинес относно начините за постигане на по-екологична, по-устойчива и по-цифровизирана европейска икономическа и финансова система.

Доброволчеството заслужава по-широко признание в ЕС

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призова ЕС и държавите членки да оказват систематична и задълбочена подкрепа на доброволчеството. По този начин ще се признае огромното въздействие на доброволчеството върху социалното развитие на Европа и ключовата му роля за изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие и за насърчаването на социалното приобщаване.

Националните планове за възстановяване са възможност за ограничаване на младежката безработица

В резултат от пандемията от COVID-19 в много държави членки младежката безработица нарасна рязко, като се увеличи броят на младите хора, които нито работят, нито учат, нито се обучават (NEET). В неотдавнашно становище по собствена инициатива Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) заяви, че националните планове за възстановяване (НПР) представляват уникална възможност за обръщане на тази тенденция и за осигуряване на достоен труд за всички млади европейци.

ЕИСК разглежда партньорството между ЕС и САЩ като основа за демокрацията, мира и сигурността

Предвид че Китай и Русия са в офанзива, обновеното и надеждно трансатлантическо партньорство е ключът към поддържането на международния правeн ред и мира. ЕИСК подкрепя идеята за Алианс на демокрациите, който да гарантира, че гражданското общество има значителна роля в общата защита на универсалните ценности и права.

ЕИСК приема становище относно законодателния пакет за борба с изпирането на пари

Европейската комисия представи своя нов законодателен пакет от 2021 г. относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на съзаконодателите и на Европейския икономически и социален комитет.

Екологичният преход не е научна реторика, а въпрос на оцеляване

Конференцията относно геополитиката на Зеления пакт, проведена от ЕИСК заедно с Мрежата на ООН за решения за устойчиво развитие (SDSN), подчерта широкообхватните геополитически последици от Зеления пакт както за Европа, така и за света като цяло. ЕИСК е готов да изиграе своята роля в този процес, като гарантира ясна ангажираност на гражданското общество с Европейския зелен пакт.

Диалогът с посредничеството на ЕС си остава от ключово значение за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия

51-вото заседание на Комитета за наблюдение „Западни Балкани“ постави разрешаването на конфликти и нормализирането на отношенията между Косово* и Сърбия в центъра на вниманието. На заседанието, председателствано от Йонут Сибиан, бяха поканени изтъкнати оратори, сред които имаше длъжностни лица от ЕС, експерти по Западните Балкани, както и представители на гражданското общество от местните общности, като всички те изразиха съгласие, че диалогът с посредничеството на ЕС е единственият начин за постигане на напредък.

Политиките в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“ трябва да гарантират баланс между справедливост, намаляване на емисиите и конкурентоспособност

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призова за поредица от мерки, за да се гарантира, че ще бъдат проведени консултации с всички и всички ще се възползват от предложенията на Европейската комисия в пакета „Подготвени за цел 55“, които поставят ЕС на пътя към намаляване на въглеродните емисии с 55 % до 2030 г.

Планът на ЕС за възстановяване трябва да допринесе за справедливия преход при ресурсо- и енергоемките промишлени сектори на ЕС

Европейският икономически и социален комитет прие становище по собствена инициатива относно „Как ресурсо- и енергоемките промишлени сектори (РЕПС) могат да се възползват от плана на ЕС за възстановяване в социално приемливия им преход към декарбонизация и цифровизация“. ЕИСК насърчава Комисията и другите институции на ЕС да гарантират еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар, за да се избегнат небалансирани предимства за промишлеността в зависимост от индивидуалния подход на всяка държава членка.

Дейности на ЕИСК по време на френското председателство на Европейския съюз

Френското председателство на Съвета на Европейския съюз започва в решаващ момент, когато Европейският съюз е изправен пред многобройни здравни, социални, икономически и екологични предизвикателства.

Новини от групите

Определяне на нова визия за бъдещето на Европа

От група „Работодатели“ на ЕИСК

Бъдещето на Европа е тясно свързано с бъдещето на нейната промишленост: силните амбиции изискват силни и иновативни дружества, които разполагат със средства, за да отговорят на нуждите на цифровия и екологичния преход, като същевременно стимулират конкурентоспособността на ЕС. 

Да преодолеем безизходицата във връзка с патентите за ваксини срещу COVID

От група „Работници“ на ЕИСК

След коледната ваканция на европейците континентът е залят от вълна от случаи на Covid: новият вариант омикрон предизвика експоненциално увеличение на заразяванията в целия свят. Въпреки това, благодарение на изграждането на имунитет и предходните ваксинации, както и на естественото развитие на вируса към по-малко смъртоносни и агресивни варианти, изключително големият брой случаи се изрази в по-малък дял тежки заболявания, хоспитализации и смъртни случаи.

Проучване на ЕИСК разкрива несъответствие между желанието за доброволчество и действителните възможности

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Хората във всички европейски държави членки желаят да участват в доброволческа дейност, потвърждава неотдавнашно проучване на ЕИСК относно „Новите тенденции в развитието на доброволческата дейност в Европейския съюз“. При все това, въпреки че има много желание за доброволчество, действителните нива на доброволчество се различават в отделните държави членки, което се дължи до голяма степен на различните традиции и инфраструктура.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

99 ученици се събират, за да се борят с фалшивите новини

През следващите месеци ученици от средните училища в цяла Европа ще се подготвят да помислят заедно за начините за борба с дезинформацията в Европа. През март те ще изберат най-популярните идеи, които да представят пред лидерите на ЕС.

Доставчиците на мотоциклети са модерните каубои: фотоизложба

ЕИСК е домакин на виртуална изложба на фотографии на френския фотограф Фредерик Стюсен, в която доставчиците на храни са представени като отличителна особеност на съвременния градски живот и нова форма на заетост, която често заобикаля европейските разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд за работниците.