Încălcările libertăților și drepturilor din spațiul Schengen se cer abordate

Comitetul Economic și Social European (CESE) salută noua strategie a UE pentru viitorul spațiului Schengen, prezentată de Comisia Europeană. Cu toate acestea, Comitetul a avertizează că UE și statele membre sunt obligate să respecte Carta drepturilor fundamentale în ceea ce privește gestionarea frontierelor UE și naționale, cooperarea polițienească și judiciară și politicile în materie de migrație și azil.

Apelul său la acțiune, exprimat în avizul privind noua strategie, adoptat în sesiunea plenară din octombrie, a fost formulat după apariția unor relatări îngrijorătoare privind încălcarea drepturilor fundamentale la frontierele externe ale UE, ceea ce reprezintă un motiv de serioasă preocupare pentru CESE.

„Solicităm Comisiei Europene și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Gardei de Coastă să monitorizeze și să soluționeze aceste probleme îngrijorătoare și să dea curs fără întârziere rapoartelor privind încălcările drepturilor fundamentale”, a declarat raportorul avizului, Ionuț Sibian.

CESE a constatat că, în ultimii ani, spațiul Schengen s-a confruntat cu o serie de provocări complexe în ceea ce privește aplicarea sa consecventă. Criza refugiaților din 2015 a scos la iveală o serie de deficiențe ale abordării UE în ce privește gestionarea frontierelor externe și a migrației, în timp ce pandemia de COVID-19 a determinat reintroducerea temporară a frontierelor interne. Perturbările din spațiul Schengen au afectat întreprinderile, lucrătorii, comunitățile de frontieră și cooperarea transfrontalieră.

CESE a subliniat că Comisia ar trebui să monitorizeze și să evalueze în mod periodic și cu atenție necesitatea și amploarea acestor reintroduceri, luând măsuri atunci când este necesar.

În aviz, Comitetul a îndemnat, de asemenea, Consiliul să ia măsuri rapide pentru a pune capăt excluderii continue a Bulgariei, Croației, Ciprului și României de la aplicarea deplină a Tratatului Schengen.

„Cetățenii din Cipru, România, Bulgaria și Croația nu se bucură încă pe deplin de drepturile lor în calitate de cetățeni ai UE, deoarece sunt excluși din spațiul Schengen. CESE sprijină includerea lor. Aceste țări doresc să participe, iar Bulgaria, Croația și România își controlează deja frontierele externe în conformitate cu Codul frontierelor Schengen”, a subliniat dl Sibian.

CESE sprijină puternic actualizarea Codului frontierelor Schengen pentru a include învățămintele desprinse de pe urma pandemiei. El solicită, de asemenea, consolidarea forumului consultativ privind drepturile fundamentale și implicarea societății civile organizate, prin intermediul CESE. (ll)