Podcast „Pogled s lokalne razine“, druga sezona, peta epizoda: Bez slobode medija nema demokracije

EU još uvijek uživa status najsigurnijeg mjesta na svijetu za novinare, ali to bi se lako moglo promijeniti jer se sve češće bilježe slučajevi zastrašivanja, uznemiravanja pa čak i ubijanja reportera i reporterki.

Dostupni jezici:

Uredništvo

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

Europska komisija donijela je sredinom listopada svoj program rada za 2022. „Zajedno do snažnije Europe”, u kojem stavlja naglasak na ponovnu izgradnju pravednijeg i otpornijeg društva nakon pandemije COVID-a 19 uz ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije. Drago mi je da su uzete u obzir mnoge od naših preporuka iz rezolucije EGSO-a usvojene na plenarnom zasjedanju u lipnju.

Kalendar

U žiži!

U žiži!

U našoj rubrici „U žiži” članovima i članicama EGSO-a postavljamo pitanja o važnim temama koje utječu na svakodnevni život u EU-u.

Ovaj put riječ prepuštamo Giuseppeu Gueriniju, izvjestitelju za mišljenje o ekonomiji digitalnih platformi, s posebnim osvrtom na zadružne platforme.

Giuseppe Guerini: ekonomija digitalnih platformi fenomen je u velikoj ekspanziji koji prelazi granice Europske unije

Digitalne platforme grade „virtualni prostor“ u kojem se odvijaju interakcije i razmjene koje su mnogo više od jednostavnog odnosa ponude i potražnje te mogu imati sve sofisticiraniju moć kontrole i utjecaja na radnike, pružatelje usluga i korisnike. Ali one su ujedno i izvanredna prilika za uvođenje disruptivnih inovacija jer potrošačima nude nove usluge i stvaraju nove mogućnosti zapošljavanja. To postižu putem sustava profiliranja i opsežne upotrebe podataka te primjenom sustava umjetne inteligencije i algoritama koje određuju oni koji upravljaju platformama.

„Pitanje za...”

Pitanje za...

U našoj rubrici „Pitanje za...” zamolili smo Sophiju Wiegand da odgovori na pitanje koje je privuklo pozornost javnosti na sastanku COP26 u Glasgowu.

Sophia Wiegand: COP26 razočarao je mlade, ali nada nije izgubljena

EGSO info: Je li sastanak na vrhu COP26 u Glasgowu ispunio očekivanja mlađih generacija koje aktivno traže djelotvorna rješenja za borbu protiv globalnog zagrijavanja?

Pogodite tko nam je u gostima...

Gost iznenađenja

Svakog vam mjeseca u našoj rubrici „Gost iznenađenja“ predstavljamo osobu iz javnog života čiji su rad i angažman nadahnuće drugima. Cijenimo ih zbog njihove hrabrosti, snažne predanosti cilju i vjernosti idealima.

 

Mathew Caruana Galizia: Trudim se osigurati da smrt moje majke ne bude uzaludna

Ekskluzivni intervju s Matthewom Caruanom Galiziom, istraživačkim novinarom i direktorom zaklade „Daphne Caruana Galizia Foundation“ na Malti.

„Radim u zakladi ‚Daphne Caruana Galizia Foundation’ na Malti, koja nosi ime moje majke, Daphne. Ona je 30 godina radila kao novinarka i istraživala korupciju na visokoj razini i socijalna pitanja na Malti, a ubijena je 16. listopada 2017. dok je vodila jednu od svojih najvažnijih istraga. Bio sam svjedok njezina ubojstva. Od tada se zajedno sa svojom obitelji borim za pravdu.“

Novosti iz EGSO-a

Buduća trgovinska politika EU-a mora biti otvorena, pravedna, uključiva i održiva

Tijekom plenarne rasprave o budućnosti trgovinske politike EU-a u kontekstu svjetskih okolnosti koje se neprestano mijenjaju, EGSO je naglasio da je otvorena, pravedna, uključiva i održiva trgovina jedini oblik trgovine koji bi omogućio otporan oporavak i donio blagostanje poduzećima i ljudima. Također je istaknuo ključnu ulogu Svjetske trgovinske organizacije u tim nastojanjima.
 

Potrebno je riješiti problem kršenja sloboda i prava šengenskog područja

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozdravio je novu strategiju EU-a za budućnost šengenskog prostora koju je predložila Europska komisija. Međutim, upozorio je na to da su EU i države članice obvezni poštovati Povelju o temeljnim pravima kada je posrijedi upravljanje granicama EU-a i nacionalnim granicama, policijska i pravosudna suradnja te migracijska politika i politika azila.

Industrijska politika: vrijeme je da EU učini više od pukog rješavanja pojedinačnih slučajeva nefunkcioniranja tržišta

Na listopadskom plenarnom zasjedanju EGSO-a u središtu rasprave o industrijskoj politici bilo je pitanje o tome kako najbolje osigurati stratešku autonomiju europske industrije.

Zaustaviti negativne trendove u području vladavine prava diljem EU-a s pomoću civilnog društva

Na konferenciji o temeljnim pravima i vladavini prava koju je održao Europski gospodarski i socijalni odbor ukazano je na ozbiljne prekršaje i negativne trendove u četiri područja obuhvaćena europskim mehanizmom vladavine prava (pravosuđe, korupcija, mediji te provjera i ravnoteža). EGSO je naglasio da civilno društvo ima aktivnu ulogu u obrani tog temeljnog načela EU-a.

 

U gospodarskom oporavku EU-a potrebna je jasnija uloga civilnog društva

Provedba nacionalnih planova za oporavak i otpornost u većini država članica EU-a iziskuje jasnije sustave upravljanja. Raspodjela odgovornosti između središnje, regionalne i lokalne razine i dalje je nejasna. EGSO zbog toga izražava zabrinutost te u mišljenju „Godišnja strategija održivog rasta 2021.” usvojenom na plenarnom zasjedanju u listopadu, koje je sastavio Gonçalo Lobo Xavier, naglašava da mehanizmi za uključivanje organizacija civilnog društva i socijalnih partnera u faze provedbe, praćenja i prilagodbe nacionalnih planova za oporavak i otpornost moraju biti jasniji.

EGSO poziva Komisiju da dodatno procijeni utjecaj mreže 5G na zdravlje ljudi i okoliš

Europska komisija trebala bi nastaviti s postupkom procjene višesektorskog učinka novih tehnologija 5G i 6G. Potrebni su instrumenti i mjere za rješavanje problema rizika i slabosti. U mišljenju koje je sastavio Dumitru Fornea i koje je usvojeno na plenarnom zasjedanju u listopadu EGSO zauzima čvrsto stajalište i napominje da je, unatoč činjenici da se rasprava o uvođenju mreža 5G pretvorila u kontroverzno političko pitanje, potrebno razmotriti socijalna, zdravstvena i ekološka pitanja, uz sudjelovanje građana i svih relevantnih dionika.

EGSO tvrdi da se inicijativa Komisije za zeleno zrakoplovstvo još može poboljšati

Nova inicijativa Europske komisije za ubrzavanje rasta tržišta održivih zrakoplovnih goriva korak je u pravom smjeru, ali potrebne su neke izmjene kako bi se osigurala njegova djelotvorna provedba bez narušavanja tržišnog natjecanja. To je ključna poruka iz mišljenja o osiguravanju jednakih uvjeta za održivi zračni promet, koje je sastavio Thomas Kropp, a usvojeno je na plenarnom zasjedanju u listopadu.

Ključno je presložiti prioritete i sigurnost i održivost staviti na vrh dnevnog reda EU-a, tvrdi EGSO

Nedavni događaji prouzročeni COVID-om 19, ekstremni vremenski uvjeti izazvani klimatskim poremećajima, kibernapadi i Brexit upućuju na to da je potrebno presložiti prioritete i poboljšati otpornost i održivost prehrambenih sustava Europske unije, jačanjem njezine autonomije. Sigurnost opskrbe hranom za mnoge građane EU-a nije neupitna.

EGSO: Održiv i uravnotežen razvoj ruralnih i urbanih područja ključan je za dobrobit građana EU-a

EGSO poziva kreatore politika da provedu sveobuhvatnu i cjelovitu strategiju za uravnotežen, kohezivan, pravedan i održiv razvoj ruralnih i gradskih područja. Za to će biti potrebno iskoristiti ulogu lokalnih zajednica, ojačati tradicionalne industrijske grane i stvoriti nove ekonomske aktivnosti i mogućnosti zapošljavanja u ruralnim područjima te istodobno poticati sinergije s gradskim područjima.

Fiskalna pravila EU-a – EGSO poziva na reforme

Proračunski okvir EU-a mora se izmijeniti, i to ne samo kako bi se srednjoročno stabiliziralo gospodarstvo nego i kako bi se financirala socioekološka preobrazba našeg gospodarstva i zajamčili puna zaposlenost, visokokvalitetna radna mjesta i pravedna tranzicija. Mišljenje Dominike Biegon, koje je Skupština usvojila na plenarnom zasjedanju u listopadu, ima jasnu poruku: Europska komisija mora što skorije izmijeniti EU-ov okvir gospodarskog upravljanja.

 

Održivo oglašavanje može poticati zelenu tranziciju Europe

U samoinicijativnom mišljenju usvojenom na listopadskom plenarnom zasjedanju EGSO je utvrdio mjere za oglašavanje radi prilagodbe izazovima povezanima s klimatskim promjenama i oporavkom nakon pandemije te istaknuo da istodobno treba očuvati njegovu važnu ulogu u gospodarstvu i kulturi Europe.

Održiva industrijska strategija EU-a mora biti uključiva i uzeti u obzir socijalne učinke kako bi bila uspješna

Kako bi se osigurao snažan oporavak, u postpandemijsku industrijsku strategiju mora se uključiti civilno društvo, naglašava EGSO u nedavnom izvješću o nacrtu nove industrijske strategije EU-a. Naglasak strategije mora biti na održivosti i dobrobiti, a ujedno se mora mjeriti socijalni učinak i promicati učinkovitost i pristupačnost zdravstvenog sustava.

EGSO poziva na nove mjere EU-a za potporu industriji stakla

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pridružuje se dijalogu o tranziciji prema klimatski neutralnom društvu i poziva na veći angažman za zaštitu europskog sektora stakla.

Kombinirano učenje: jednak pristup za sve, cjelokupni obrazovni ciklus i socijalne vještine ne smiju se dovesti u pitanje

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) izrazio je određene zadrške u vezi s nedavnim prijedlogom Komisije o uvođenju kombiniranog učenja – tradicionalnog učenja koje predvodi učitelj odnosno učiteljica u kombinaciji s internetskim ili drugim samostalnim učenjem – u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, a doveo je u pitanje i njegovu pravodobnost s obzirom na to koliko je pandemija bolesti COVID-19 utjecala na obrazovne sustave u Europi i izvan nje.

Potreba za visokokvalitetnom dugotrajnom skrbi u porastu

Prekomjerne stope smrtnosti tijekom ove pandemijske krize otkrile su strukturne i sistemske probleme u organizaciji skrbi u domovima za starije i nemoćne osobe. Osim toga, u predstojećim godinama će zbog predviđenog produljenja očekivanog životnog vijeka i povećanja broja starijih osoba biti potrebna reforma modela skrbi.

Budite povezani i ostanimo u kontaktu!

Seminar „Povezivanje EU-a” 2021. u Lisabonu priveden je kraju. Četrnaesti smo se put sastali s komunikacijskim stručnjacima iz organiziranog civilnog društva i službenicima za odnose s javnošću kako bismo razgovarali o Europi kakvu sanjamo. Sad je vrijeme da san o snažnoj, sigurnoj, zaštićenoj, pravednoj i uključivoj Europi koja budi nadu postane stvarnost.

 

Novosti iz Skupina

Poticanje upotrebe umjetne inteligencije u europskim mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima

EGSO-ova Skupina poslodavaca

Postojeća raznolikost i potencijal aplikacija umjetne inteligencije gotovo su neograničeni, a mnoga poduzeća i građani već sada se nesvjesno koriste rješenjima koja se temelje na umjetnoj inteligenciji. Budući da te inovativne tehnologije postaju sve uobičajenije, mikropoduzeća i MSP-ovi moraju uvesti umjetnu inteligenciju kako bi zadržali svoj položaj u odnosu na postojeće i nove konkurente. Međutim, zbog niza prepreka postoje razlike u stupnju usvajanja umjetne inteligencije među tržištima i/ili između velikih korporacija i mikropoduzeća i MSP-ova. Nedavno provedena studija pruža uvid u mogućnosti i izazove koje uvođenje umjetne inteligencije predstavlja za mikropoduzeća i MSP-ove u Europi.

 

Osigurati plaće dostatne za život kako bi se smanjile razlike u plaćama između spolova

Skupina radnika EGSO-a

Dana 10. studenoga obilježen je Dan jednakih plaća 2021., koji je poslužio kao prilika za podizanje svijesti o razlici u plaćama između spolova koja u Europi iznosi više od 14 %, a u nekim je zemljama mnogo veća. Taj se trend u nekim slučajevima popravlja, dok će u nekim drugima uz sadašnju stopu poboljšanja zadovoljavajući rezultati biti postignuti za nekoliko tisuća godina...

Organizacije civilnog društva pozivaju na strategiju EU-a za civilno društvo

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Na konferenciji „Organizacije civilnog društva: ključni akteri za budućnost Europe“ održanoj 5. studenoga 2021. u organizaciji Skupine EGSO-a „Raznolikost Europe“ (u suradnji s mrežom Civilno društvo Europe i uz potporu EGSO-ove Skupine za vezu i Interesne skupine za udruge i udruženja) organizacije civilnog društva i njihove krovne organizacije ponovno su pozvale na osmišljavanje strategije EU-a za civilno društvo i sastavljanje europskog statuta za udruge. Odgovarajući daljnji koraci nakon konferencije o budućnosti Europe i redoviti, strukturirani dijalog s organizacijama civilnog društva navedeni su kao ključni aspekti ponovne izgradnje povjerenja građana i građanki u politiku i jačanja europske demokracije.

Uskoro u EGSO-u / kulturna događanja

„Istina o lažima” čeka da bude otkrivena

U suradnji s Festivalom Europalia Arts EGSO „daje riječ“ koreografu Borisu Charmatzu

U sklopu obilježavanja 2021. godine kao Europske godine željeznice EGSO je organizirao prikazivanje kratkog filma u proizvodnji Festivala Europalia Arts.