“Vietējais skatījums” — S3, 21. sērija — Balvas bioloģiskās ražošanas jomā un bioloģiskās pārtikas stāvoklis Eiropā

Šajā epizodē mēs analizējam stāvokli bioloģiskās lauksaimniecības, bioloģiskās ražošanas un bioloģiskā uztura jomā, izmantojot informāciju, ko sniedz pirmais konkurss “ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā”. Tās tika piešķirtas 2022. gada septembrī astoņām Eiropas organizācijām, kas izceļas visā bioloģiskās pārtikas ķēdē: no labākā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmuma un reģiona līdz labākajam bioloģiskajam MVU un restorānam. 
 

Pieejamās valodas:

Cienījamie lasītāji!

Vēlos pievērst jūsu uzmanību divām jaunām EESK iniciatīvām, kas saistītas ar lielākajām pasaules šībrīža problēmām: klimata krīzi un karu Ukrainā.

Turpmākie notikumi

2022. gada 26.-27. oktobris, Brisele

EESK plenārsesija

2022. gada 6.-18. novembris, Šarm eš Šeiha

EESK COP 27 konferencē

2022. gada 24.-25. novembris, Zagreba

Seminārs “Connecting EU”

Runāsim bez aplinkiem!

Šajā sadaļā aicinām Komitejas locekļus pievērst uzmanību tematiem, kas viņus īpaši interesē un kas ir viņu darbības centrā. Trešo reizi kopš 2017. gada Eiropas Parlaments rīko Eiropas Dzimumu līdztiesības nedēļu, kas ilgs no 24. līdz 30. oktobrim. Šis ir prioritārs temats visai Eiropas Savienībai un it īpaši Komitejai, kas iestājas par tiesību vienlīdzību. EESK grupas “Līdztiesība” priekšsēdētāja Maria Nikolopoulou norāda uz aspektiem, kas saista abas iestādes, uz to, kā Komiteja vēlas iesaistīties šajā projektā, kādiem jautājumiem jāpievērš vairāk uzmanības un kādi konkrēti pasākumi Dzimumu līdztiesības nedēļā tiks īstenoti Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā.

Maria Nikolopoulou: Eiropas dzimumu līdztiesības nedēļa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

Jau otro gadu pēc kārtas EESK sadarbojas ar Eiropas Parlamentu un īsteno Eiropas dzimumu līdztiesības nedēļas iniciatīvu. Tās būtība — ar mūsu ikdienas darbu saistītajās debatēs iekļaut arī dzimumu perspektīvu.

Sapnis par Ukrainu

Rubrikā “Sapnis par Ukrainu”, mēs publicējam fotogrāfijas, kurās parādīts karš Ukrainā un tā sekas. Bieži vien tieši žurnālisti nāk klajā ar šādām liecībām, jo viņi ir tie, kuri dodas tur, kur mēs nevaram doties, lai dokumentētu notikumus un pasargātu tos no aizmirstības.

“Viens jautājums...”

“Viens jautājums...”

Rubrikā “Viens jautājums...” EESK locekļi tiek aicināti paskaidrot, kāpēc ierosinātais atzinums, no organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokļa raugoties, ir svarīgs Eiropas tiesību aktiem. Šoreiz šo jautājumu uzdevām ziņotājam Tomasz Wróblewski, kas ir izstrādājis atzinumu par stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību.

Tomasz Wroblewski: Kas ir stratēģiska tiesvedība pret sabiedrības līdzdalību un kā pret to aizstāvēties?

Vārda brīvība un sabiedrisko debašu rīkošanas brīvība ir mūsdienu demokrātijas pamats. Informētas pilsoniskās sabiedrības attīstībā izšķiroša nozīme ir iespējai sniegt informāciju, paust viedokli un dalīties uzskatos. Uz šīm pamatvērtībām balstās darbības, kuru mērķis ir novērst stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību.

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Pārsteiguma viesis

Rubrikā “Pārsteiguma viesis” atradīsiet to cilvēku viedokļus un komentārus, kuru attieksme, darbība un apņēmība ir pieminēšanas vērta un visas sabiedrības uzmanības cienīga. Šajā numurā mēs publicējam rakstu, ko sagatavojusi Jowita Kiwnik-Pargany, poļu žurnāliste un korespondente Eiropas Savienībā.

Jowita Kiwnik-Pargana: Mani ukraiņu varoņi

Viss sākās pie robežas. Neilgi pēc tam, kad bija sācies karš Ukrainā, devos uz robežšķērsošanas vietu, toreiz vēl nevis saistībā ar darbu, bet gan ar humāno palīdzību. Tobrīd pāri robežai plūda cilvēku masas, galvenokārt sievietes un bērni — vienā dienā visi šo cilvēku līdzšinējie plāni bija zaudējuši nozīmi.

EESK jaunumi

EESK debatēs atzinīgi novērtēts lēmums ar turpmākajiem ES pasākumiem prioritāri atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU)

EESK rīkotajās debatēs par MVU problēmām un perspektīvām Eiropas Savienībā atzinīgi tika novērtēti pasākumi, kas minēti runā par stāvokli Savienībā, un tika apspriesti EESK priekšlikumi par to, kā atvieglot uzņēmumu pārņemšanu, ņemot vērā bažas par šādu gadījumu skaita pieaugumu. 

EESK aicina par visiem turpmākajiem tiesību aktiem veikt Eiropas “jauniešu testu”

Septembra plenārsesijā EESK pieņēma pašiniciatīvas atzinumu “ES jauniešu tests”. Gadiem ilgi jaunieši ir prasījuši, lai lēmumu pieņemšanas procesā tiktu uzklausīts arī viņu viedoklis. Ar šo atzinumu EESK kļūst par pirmo ES struktūru, kas atbalsta viņu aicinājumu izveidot mehānismu, kā novērtēt topošo tiesību aktu ietekmi uz jaunatni.

Klimatadaptācijas fonds – nodrošināt ātru reaģēšanu uz krīzēm

Pašiniciatīvas atzinumā EESK ierosina izveidot klimatadaptācijas fondu, lai nodrošinātu ātru reaģēšanu uz jaunām klimata un enerģētikas krīzēm. Klimatadaptācijas fonds papildinātu pašreizējo ES politiku un nodrošinātu esošā finansējuma efektīvāku izmantošanu.

Eiropas Savienībai aktīvāk jāpievēršas sociālajai ilgtspējai

Pašiniciatīvas atzinumā EESK aicina Komisiju aprakstīt noteikumus, kas vajadzīgi, lai ES ilgtspējas taksonomiju attiecinātu arī uz sociālajiem mērķiem. Saskaņā ar Taksonomijas regulu Komisija ir pilnvarota publicēt attiecīgu ziņojumu, taču šim to vēl nav izdarījusi.

Pamattiesības un tiesiskums: laiks pāriet no ieteikumiem uz rīcību!

EESK 26. septembrī rīkoja konferenci par Eiropas Komisijas jaunāko ziņojumu tiesiskuma jomā, lai apspriestu veidus, kā nodrošināt, lai ziņojumā sniegtie ieteikumi nodrošinātu reālus uzlabojumus dalībvalstīs.

ES 2022. gada balvas bioloģiskās ražošanas jomā: labākais MVU ir Vācijā, labākais mazumtirgotājs ir Beļģijā un labākais restorāns ir Zviedrijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 23. septembrī paziņoja pirmo reizi un sadarbībā ar Eiropas Komisiju un citiem partneriem piešķirtās ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā ieguvējus vairākās kategorijās. Balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt ES bioloģiskās vērtības radīšanas ķēdes izcilniekus.

Oglekļa piesaistes tehnoloģiju ieviešana rūpniecībā ir būtiska zaļā kursa mērķu sasniegšanai

Septembra plenārsesijā EESK pieņēma pašiniciatīvas atzinumu “Oglekļa piesaistes tehnoloģijas rūpniecības dekarbonizācijai”.

Enerģētika: EESK brīdina no jaunu atkarību radīšanas

Nesen pieņemtajā atzinumā EESK atbalsta Eiropas Komisijas izstrādāto REPowerEU plānu par ES atteikšanos no Krievijas gāzes un naftas, taču norāda, ka daudzas problēmas, kas pašlaik tiek risinātas steidzamības kārtā, būtu bijis iespējams novērst vai mazināt, jau sen samazinot atkarību no enerģijas importa un pabeidzot enerģijas tirgus izveidi, kā to jau gadiem ilgi ir aicinājusi EESK.

Eiropas Savienībai ir vajadzīgi lielāki publiskie ieguldījumi enerģētikas infrastruktūrā, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām

Eiropas Savienībai ir jārisina klimata krīze, izmantojot trejādu pieeju: mobilizēt finansējumu, iesaistīt iedzīvotājus un privāto sektoru un uzņemties spēcīgu politisko vadību. Tāds ir vēstījums, kas pausts septembra plenārsesijā pieņemtajā EESK pašiniciatīvas atzinumā.

Affordable quality healthcare for all Europeans: "a model for the society we stand for"

Septembra plenārsesijā notikušajās debatēs ar Komisijas priekšsēdētājas vietnieku Margaritis Schinas EESK mudināja Komisiju vērienīgi īstenot jauno Eiropas aprūpes stratēģiju. EESK koncentrēja uzmanību uz veselības aprūpes darbiniekiem un viņu prasmēm, izglītību un darba apstākļiem un norādīja, ka Eiropas veselības datu telpas panākumu priekšnoteikums ir uzticēšanās veidošana.

Enerģētiskās nabadzības apkarošanai vajadzētu būt ES valstu politikas darba kārtības prioritātei

Tā kā to ES mājsaimniecību skaits, kuras nespēj apsildīt savus mājokļus, varētu pieaugt un enerģijas gada inflācija pārsniedz 40 %, EESK nesen pieņemtajā atzinumā mudina ES un dalībvalstis veikt steidzamus pasākumus, lai novērstu un apkarotu enerģētisko nabadzību.

Komisijas ierosinātajās dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēs pienācīgi risinātas visaktuālākās problēmas

EESK nesen atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas ierosinātās dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes un norādīja, ka tās ir piemērotas, jo ar tām tiek risināti visneatliekamākie darba tirgus jautājumi.

Grupu jaunumi

Novecojošai Eiropai ir vajadzīga sekmīgāka uzņēmumu pārņemšana

Mira-Maria Kontkanen, EESK Darba devēju grupas locekle

Salīdzinot ar jaunuzņēmumiem, sekmīgi pārņemtiem uzņēmumiem ir labāki rezultāti darbības turpināšanas, apgrozījuma, peļņas, novatorisma un nodarbinātības ziņā. Lai gan ir pamatots iemesls atbalstīt Eiropas jaunuzņēmumus, Eiropas atveseļošanas un izaugsmes ceļā ir vienlīdz jāveicina uzņēmumu pārņemšana.

 

Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība visā pasaulē: cīņa pret piespiedu darbu un darba apstākļu uzlabošana Eiropas piegādes ķēdēs

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

EESK Darba ņēmēju grupa stingri atbalsta Komisijas centienus sekmēt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, taču pauž bažas par to, ka pašreizējo priekšlikumu nepilnības var kavēt optimālu īstenošanu.

 

Mums ir vajadzīgas aprūpes un veselības aprūpes sistēmas, kas vērstas uz cilvēkiem, viņu tiesībām un vajadzībām

Danko Relić, EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas loceklis un ziņotājs atzinumam SOC/720

Lai Eiropas Savienībā izveidotu spēcīgas un noturīgas veselības un aprūpes sistēmas, mums ir vajadzīgs izglītots, prasmīgs un motivēts darbaspēks. Mums ir vajadzīgas aprūpes un veselības aprūpes sistēmas, kas vērstas uz cilvēkiem, viņu tiesībām un vajadzībām.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Ģeopolitiska vētra pie Eiropas namdurvīm: pilsoniskās sabiedrības perspektīva

EESK gadskārtējā seminārā pilsoniskās sabiedrības komunikācijas veidotājiem, kas notiks 24.-25. novembrī Zagrebā, tiks spriests, kā Ukrainā notiekošais karš ietekmē Eiropas Savienību, un tiks aplūkotas trīs sarežģītas problēmas.

Radošums Covid-19 laikā: mūzikas industrijas gadījums

EESK tīmekļa vietnē ir ievietotas vairākas video intervijas ar mūzikas jomas profesionāļiem par to, kā Covid-19 pandēmija ir mainījusi viņu darbu.

 

EESK izstāde iezīmē Eiropas vienotās valūtas 20. gadadienu

“Euro ceļojums” sastāv no attēlu sērijas, kuros atainota euro vēsture, apvienojot Eiropas Savienības Vēstures arhīva materiālus, Eiropas Komisijas sniegto informāciju un Horvātijas Nacionālās bankas eksponātus.