Prednostne naloge predsedovanja Christe Schweng

This page is also available in

Vizija za močnejšo in odpornejšo Evropo po COVID-19

Evropska unija bi morala biti gospodarsko uspešna, socialno vključujoča in okoljsko trajnostna. Zagotavljati bi morala trdne pogoje, ki bodo omogočili razcvet celotne civilne družbe in življenje v odprti demokraciji, ki temelji na vrednotah. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) bo predvsem podpiral dejavni prispevek akterjev civilne družbe k tej krovni viziji Evrope in posredoval dragoceno strokovno znanje oblikovalcem politik, da dosežemo bolj participativno Evropo in uspešnejše politike, ki so bolj povezane z gospodarskimi, socialnimi in državljanskimi razmerami na terenu.

Ta mandat bo zaznamovala pandemija COVID-19, žal pa bo to tudi čas negotovosti ter ekonomskih in socialnih stisk, v katerem se bodo podjetja borila za preživetje, delavci pa ostajali brez dela. Dokler ne bomo dobili vsem sprejemljivega cepiva, bo naša„nova normalnost“ še naprej pomenila omejevanje socialnih stikov, maske, hibridne seje ali seje na daljavo in prekinjeno poslovanje.

Zdaj je še toliko pomembneje, da združimo moči, oblikujemo vizijo za prenovljeno Evropo po COVID-19 in storimo vse, kar je v naši moči, da bo naš Odbor pomembno prispeval k okrevanju Evrope in njeni odpornosti v prihodnje. Obenem pa moramo okrepiti enotnost in učinkovitost EESO ter mu povrniti ugled.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities