Kitos kalbos:

Mieli skaitytojai,

Jaunimas atlieka ypač svarbų vaidmenį kuriant visuomenės ateitį. Jų energija, entuziazmas ir naujas požiūris yra neįkainojami sprendžiant sudėtingus mūsų laikų uždavinius, ypač klimato kaitos problemas. Esame dėkingi jaunimo judėjimui už atsidavimą, sunkų darbą ir iškalbingai išreikštą patirtį šiais klausimais.

Įsidėmėtinos datos

Tiesiai prie reikalo!

Šioje skiltyje EESRK nariai dalijasi savo nuomonėmis aktualiais ES darbotvarkės klausimais. Šį kartą EESRK narys Rudolf Kolbe paaiškina, kaip medienos naudojimas statyboje gali padėti sumažinti statybos pramonės išmetamą CO2 kiekį. R. Kolbe yra pranešimo šia tema, kurį EESRK parengė ES pirmininkaujančios Švedijos prašymu, autorius. Pranešimas bus svarstomas kovo mėn. EESRK plenarinėje sesijoje.

Medienos naudojimas statiniuose dera tiek su mūsų principais, tiek gyvenimo standartais

Rudolf Kolbe

Statybų sektorius daro labai didelį poveikį išmetamam CO2 kiekiui Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Labai svarbu sumažinti jo pėdsaką. Medinių konstrukcijų statybos skatinimas yra svarbus svertas siekiant šio tikslo ir skatinant žaliąją pertvarką.

„Klausimas ...“

„Klausimas ...“

Rengdami kovo mėn. leidinį paprašėme EESRK narės Nicolettos Merlo atsakyti į klausimą, kuris sudaro jos naujos nuomonės „Jaunimo vaidmuo vykdant žaliąją pertvarką“ esmę. Nuomonė bus priimta EESRK kovo mėn. plenarinėje sesijoje.

Nicoletta Merlo: „Reikia įsiklausyti į jaunimą“

EESRK info klausimas: Koks turėtų būti jaunimo vaidmuo įgyvendinant žaliąją pertvarką?

Nicoletta Merlo: „Įgyvendinant žaliąją pertvarką jaunimas gali ir turi atlikti labai svarbų vaidmenį dėl mažiausiai dviejų priežasčių. Pirmiausia, negalime pamiršti, kad šiuo metu politinių lyderių priimamų sprendimų klimato kaitos ir aplinkosaugos klausimais poveikį visų pirma pajus jaunimas ir ateities kartos, todėl jie turi teisę pareikšti savo nuomonę.

Atspėkite, kas pas mus svečiuojasi...

Netikėtas svečias

Rengdami skiltį „Netikėtas svečias“ pakviečiame išskirtines mokslo, žurnalistikos ir kultūros sričių asmenybes. Šį mėnesį mūsų svečias – Evgeny Afineevsky, filmų režisierius, prodiuseris ir kinematografas iš Amerikos, sukūręs dokumentinius filmus apie karą Ukrainoje ir Sirijoje.

Evgeny Afineevsky: „Kiekvienas mūsų esame lašas, tačiau kartu mes – vandenynas“

EESRK info: Jūsų darbe Ukrainos tema atsirado prieš keletą metų, tuomet Oskarui buvo nominuotas Jūsų filmas „Žiema ugnyje: Ukrainos kova už laisvę“, dabar sugrįžtate su nauju filmu „Laisvė ugnyje: Ukrainos kova už laisvę“. Ar šis filmas yra antroji ankstesnio pasakojimo dalis?

Evgeny Afineevsky: „Žiema ugnyje“ buvo žygis už taiką. 2022 m. vasario mėn. kaip filmų kūrėjas pajutau būtinybę grįžti prie šios istorijos ir parodyti jos sąsają su šiandienos karu. Negalėčiau pasakyti, kad „Laisvė ugnyje“ yra pirmojo filmo tęsinys. Šis filmas – tai visų taškų nuo Maidano iki dabar jungiamoji linija. Matote, šis karas tęsiasi jau aštuonerius metus. Tai kova už orumą, laisvę ir žmogaus teises.

EESRK naujienos

Atėjo metas ES mėlynajam kursui: EESRK pradeda darbą vandens srityje

Vandens trūkumas ir tarša išlieka pasauliniu iššūkiu, todėl dabartinės ES politikos sistemos veikiausiai nepakanka. Vasario 27 d. EESRK buvo susirinkę aukščiausio lygio vandens srities ekspertai spręsti šią problemą ir ieškoti galimų sprendimų. Surengtu klausymu pradedamas EESRK darbas vandens srityje. 

Sviatlana Cichanouskaja apsilankė EESRK: „Baltarusija neturi tapti V. Putino paguodos prizu“

Vasario mėn. EESRK plenarinėje sesijoje Baltarusijos demokratinės opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja paragino ES institucijas padėti Baltarusijos žmonėms kovoti su autoritariniu režimu. Ji teigė, kad Baltarusija nusipelno priklausyti Europos šeimai, tačiau tai neįmanoma be aktyvios visų ES institucijų paramos. 

Parama Ukrainos pilietinei visuomenei turi būti teikiama tol, kol reikės

Likus vos dienai iki Rusijos invazijos Ukrainoje metinių, EESRK priėmė rezoliuciją, kurioje pasisako už greitą Ukrainos įstojimą į ES, tinkamai atsižvelgiant į plėtros principus. EESRK pritarė tam, kad būtų įsteigtas specialus tarptautinis tribunolas dėl agresijos nusikaltimų prieš Ukrainą, ir pabrėžė, kad pilietinė visuomenė turi toliau teikti paramą Ukrainai tol, kol reikės.

Europos įmonėms vis sunkiau gauti kvalifikuotų darbuotojų

Vasario 22 d. plenarinėje sesijoje EESRK surengė diskusiją, kurioje įspėjo apie didėjančius įmonių sunkumus gauti kvalifikuotos darbo jėgos ir atkreipė dėmesį į neatidėliotiną poreikį visais lygmenimis parengti visa apimančią įgūdžių strategiją. 

Trumpalaikė nuoma: ES teisėkūra turėtų padėti suvaldyti jos poveikį vietos gyventojams ir įmonėms

Vasario mėn. parengtoje nuomonėje EESRK pabrėžia, kad nacionalines ir vietos valdžios institucijas reikėtų raginti atlikti poveikio vertinimus, siekiant nustatyti, kokį poveikį trumpalaikė būsto nuoma per interneto platformas daro vietos gyventojų ir įmonių, pavyzdžiui, viešbučių ir kitų apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų, gyvenimui.

Būtina kuo skubiau susitarti dėl ekonomikos valdymo sistemos reformos

Vasario 24 d. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę dėl Komisijos komunikato, kuriame išdėstomi pasiūlymai dėl ekonomikos valdymo sistemos reformos. EESRK pabrėžia, kad nors ir būtinas skubus susitarimas, planas visgi nėra pakankamai išsamus.

2023 m. metinė tvaraus augimo apžvalga. Europos projekto naudą reikėtų atskleisti gera komunikacija

Vasario 23 d. priimtoje nuomonėje EESRK pateikė pastabų dėl Europos Komisijos komunikato dėl 2023 m. metinės tvaraus augimo apžvalgos, ragindamas Komisiją investuoti į informavimą apie iššūkius, su kuriais susiduria ES, ir apie tai, ko reikia jiems įveikti. 

Pusiau pilna stiklinė: Pilietinės visuomenės dienų dalyviai yra sunerimę, tačiau kartu išlieka optimistiški dėl Europos pilietinės visuomenės ateities

Per 2023 m. kovo 1–3 d. vykusias EESRK pilietinės visuomenės dienas buvo pateikta pasiūlymų ne tik kaip išsaugoti ES pilietinę erdvę, bet ir kaip ją išplėsti ir jaunajai kartai suteikti tvirtą pagrindą gyvybingai pilietinei visuomenei kurti.

Grupių naujienos

Naujas kelias į Ukrainos atkūrimą

parengė EESRK Darbdavių grupė

Praėjus metams po nepateisinamos Rusijos invazijos į Ukrainą, Darbdavių grupė susitiko su Ukrainos verslo organizacijų vadovais, kad aptartų dabartinę verslo padėtį Ukrainoje ir iš pirmų lūpų sužinotų, ko reikia Ukrainos įmonėms, kad jos ne tik išgyventų, bet ir galėtų atkurti savo veiklą.

Socialinės Europos kūrimas: Ukrainos parlamentas priėmė įstatymą dėl socialinių teisių ir kolektyvinių derybų apsaugos

Parengė EESRK Darbuotojų grupė

2023 m. vasario 23 d. Ukrainos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo, ginant socialinį dialogą ir kolektyvines derybas, stiprinamos socialinės teisės. Tai svarbus žingsnis užtikrinant Ukrainos darbuotojų apsaugą ir šaliai siekiant narystės ES. 

Pilietinės visuomenės organizacijų grupė kviečia Jus dalyvauti konferencijoje „Pilietinės visuomenės organizacijos gina ir stiprina Europos demokratiją“

Parengė EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupė

Koks yra pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo stiprinant Europos demokratiją? Kokie šiuo metu yra pilietinės visuomenės organizacijų ir sprendimus priimančių asmenų santykiai? Kodėl tai yra svarbu ir ko galime pasimokyti iš ES valstybių narių gerosios patirties?

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

EESRK jaunimo renginys baigiamas Ukrainai skirtu muzikiniu kūriniu „Kur akys mato“

Kovo 24 d. EESRK patalpose vyksiantis muzikinis pasirodymas – EESRK jaunimo renginio „Tavo Europa, tavo balsas!“ uždarymo ceremonijos dalis. Atliekamomis dainomis bus pagerbta Ukrainos kova už demokratiją ir laisvę ir pasakojama apie paprastų žmonių heroizmą.