A polgárok jóllétéhez kulcsfontosságú, hogy foglalkozzunk a fenntartható és kiegyensúlyozott vidék- és városfejlesztéssel

Az EGSZB arra kéri a döntéshozókat, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre egy olyan globális és holisztikus stratégiát, amely támogatja a kiegyensúlyozott, koherens, méltányos és fenntartható város- és vidékfejlesztést. Ez magában foglalja a helyi közösségek szerepének kiaknázását, a hagyományos iparágak ösztönzését, valamint új gazdasági tevékenységek és foglalkoztatási lehetőségek megteremtését a vidéki térségekben, a városi térségekkel való szinergiák előmozdítása mellett. Az ebben a témában elfogadott vélemény hozzá fog járulni az Európai Bizottság által tavaly júniusban az EU vidéki területei számára előterjesztett hosszú távú jövőkép megvalósításához.

Az EGSZB elnöke, Christa Schweng az EGSZB október 21-i plenáris ülésén Janusz Wojciechowski mezőgazdasági biztost üdvözölve elmondta, hogy az EGSZB évek óta hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a vidéki és a városi területek közötti fejlettségbeli különbségeket.

Biztosítanunk kell, hogy egyetlen terület vagy polgár se maradjon le a klímasemleges, fenntartható és virágzó Európai Unióra való igazságos átmenet során – jelentette ki Christa Schweng. Amint az a Covid19-válság alatt is bebizonyosodott, az EU vidéki térségei döntő szerepet játszanak a gazdasági stabilitás biztosításában azzal, hogy olyan kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújtanak, mint az élelmiszer-termelés. Ugyanakkor még mindig le vannak maradva, és a városokhoz képest egyre ritkábban kapnak helyet a politikai napirenden.

Tekintettel erre a létfontosságú szerepre, az EGSZB hangsúlyozza, hogy sürgősen cselekedni kell, és paradigmaváltást kell végrehajtani a vidéki területek érdekében, szem előtt tartva, hogy a vidéki területek az EU lakosságának közel 30%-át és területének több mint 80%-át képviselik.

Janusz Wojciechowski rámutatott: A hosszú távú jövőkép révén az Európai Bizottság olyan politikai döntések meghozatalát igyekszik lehetővé tenni, amelyek hosszú távú perspektívában számolnak a kihívásokkal és a lehetőségekkel, szem előtt tartják az európai vidéki területek nagyfokú összetettségét, és a vidéki közösségeken belül megfogalmazódó nézetek és vélemények teljes skáláját figyelembe veszik. Éppen ezért nagy jelentősége van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részvételének és az Önök által képviselt vélemények széles körének. Ha osztozunk ebben a jövőképben, és megosztjuk a valóra váltásához szükséges munkát is, akkor hiszek abban, hogy számíthatunk a sikerre.

A vidéki közösségek és a városi környezet közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása

A vidéki térségek előtt álló kihívásokat (demográfiai változások, elnéptelenedés, digitális szakadék, alacsony jövedelemszintek, korlátozott hozzáférés bizonyos szolgáltatásokhoz, a jobb foglalkoztatási kilátások iránti igény és az éghajlatváltozás konkrét hatásai) csak átfogó és megújított területi megközelítéssel lehet kezelni, amely a vidék és a város közötti, viszonosságon és egymás kiegészítésén alapuló kapcsolatra törekedve kíván fejlődést elérni.

Az EGSZB e tárgyban készült, A fenntartható vidék- és városfejlesztés holisztikus stratégiája felé című véleménye számos ajánlást fogalmaz meg a több érdekelt fél részvétele és az alulról felfelé építkező megközelítés alapján, amelyek kulcsfontosságú elemek a vidékpolitikák fenntarthatóságának és a velük kapcsolatos helyi felelősségvállalásnak a garantálásához.

Kállay Piroska, a vélemény társelőadója hangsúlyozta: A foglalkoztatási, képzési és lakhatási kínálatnak tükröznie kell és ki kell használnia a vidéki természeti erőforrásokat, ugyanakkor innovatív üzleti lehetőségeket kell teremtenie. Mindenképpen támogatni kell a tisztességes munkát és javítani kell a munkakörülményeket a vidéki területeken. Minden érintettnek beleszólást kell kapnia ebbe a fejlesztési folyamatba, például a vidéki parlamentek közvetítésével. Garantálnunk kell a részvételi demokrácia működését

Alapvető jelentősége van a horizontális koordinációnak és a testreszabott politikáknak

Az ezzel a területtel kapcsolatos politikáknak koherenseknek kell lenniük, és ki kell egészíteniük az olyan európai stratégiákat, mint az európai zöld megállapodás vagy „a termelőtől a fogyasztóig” és a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégia, illetve az új iparstratégia, amely az agrár-élelmiszeripari ágazatot az egyik legfontosabb uniós stratégiai ökoszisztémaként határozza meg. A város és a vidék közötti együttműködés új formáival zajló kísérletezés nemcsak előfeltétele az igazságos átmenetnek és a területileg kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésnek, hanem lehetőséget is kínál ezek számára.

A vidéki területekre hatást gyakorló különböző szakpolitikákban mindenképpen el kell mozdulni a fellépések és a finanszírozás integrált megközelítése felé, hogy biztosítsuk a polgárok számára a jóllétet és a magas szintű életminőséget – hangsúlyozta Josep Puxeu Rocamora előadó. A jó minőségű szolgáltatások, a lakhatás, az energia, a szabadidő eltöltési lehetőségei, az oktatás és képzés, az egész életen át tartó tanulás és az egészségügyi rendszerek megfelelő kínálata is szükséges annak biztosításához, hogy a vidéki térségek ne csupán fenntarthatóak legyenek, hanem vonzó lakóhelyek is. A vidéki életminőséget a fiatalok számának növekedésén és a minőségi, jól fizetett munkahelyeket biztosító új kezdeményezéseken lehet majd lemérni – zárta gondolatait.

Downloads

Dealing with sustainable and balanced rural and urban development the key to EU citizens' well-being, says EESC