Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Tisztújítás előtt

Tisztelt Olvasóink!

Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra az EGSZB képviselete e két és fél éves mandátumidőszak alatt. A kihívások ellenére együtt dolgoztunk egy gazdaságilag virágzó, társadalmilag befogadó és környezeti szempontból fenntartható Európa kialakításán. Ennek során olyan problémákkal szembesültünk, mint a Covid19 és Oroszország Ukrajnával szembeni, provokáció nélkül indított és indokolatlan agressziója, annak valamennyi társadalmi-gazdasági következményével együtt. Törekedtünk továbbá az energiaválság és a magas infláció kezelésére, valamint a növekedés és a versenyképesség előmozdítására.

Rendezvények, időpontok

2023. május 6., Brüsszel

Uniós nyílt nap (Open Day)

2023. június 8., Brüsszel

Az európai polgári kezdeményezés napja

2023. június 14–15., Brüsszel

Az EGSZB plenáris ülésszaka

 

Térjünk a lényegre!

A „Térjünk a lényegre!” rovatban arra kérjük az EGSZB tagjait, hogy emeljék ki az általuk készített vélemények legfontosabb elemeit. Most Felipe Medina Martin ismerteti véleményének azon elemeit, amelyek hozzájárulhatnak az egységes piac működésének javításához. „A 30 éves egységes piac – hogyan javítható tovább az egységes piac működése?” című véleményét az áprilisi plenáris ülés elé terjesztik elfogadásra.

Felipe Medina: EGSZB-s értékelés az egységes piac 30 évéről

Az Európai Unió most ünnepli az egységes belső piac fennállásának 30. évfordulóját. Az évforduló alkalmából érdemes alapos áttekintést végezni, amelyet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) meg is tesz „Az egységes piac 30 éve: hogyan javítható az egységes piac működése?” című véleményében. A vélemény szerint ez a szakpolitika nagy sikereket ért el, de a belső piac kapcsán „kritikus felülvizsgálatra és további fejlesztésre is [...] szükség van nemcsak a még elérendő célok, hanem az [...] új kihívások tekintetében is”.

 

Megkérdeztük...

„Megkérdeztük...”

„Megkérdeztük...” rovatunkban arra kérjük az EGSZB tagjait, hogy emeljék ki az általuk készített vélemények fontos elemeit. Vendégünk Ozlem Yildirim, aki az áprilisi plenáris ülésen elfogadott, Az egészséges környezethez való jogról az Európai Unióban, különösen az ukrán háborúval összefüggésben című véleményéről kérdeztünk.

Ozlem Yildirim: A környezet megőrzésének jelentősége

„Az egészséges környezethez való jog Európában és világszerte kétségtelenül alapvető fontosságú az emberek társadalmi és gazdasági jóléte szempontjából.” A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslése szerint például a világban a munkahelyek mintegy 40%-a az egészséges éghajlattól függ. Bár az EU számos jogszabályt fogadott el, ezek végrehajtása gyakran továbbra is hiányos, ezért az EGSZB nagyobb erőfeszítéseket kér a meglévő jogi eszközök hatékonyságának tényleges javítása érdekében.

Aktuális vendégünk...

Meglepetésvendégünk

Meglepetésvendégünk rovatunkban Diandra Ní Bhuachalla kap szót, aki az EGSZB ifjúsági küldötteként képviseli majd az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot a COP csúcstalálkozókon 2023-ban és 2024-ben.

 

Diandra Ní Bhuachalla – az EGSZB delegáltja a COP 28 konferenciára

Diandra Ní Bhuachalla 11 évnyi helyi és nemzeti szintű érdekképviseleti munkáját követően az Egyesült Nemzetek Szervezetének Írországért felelős ifjúsági küldötteként (2021–2022) a nemek közötti egyenlőséggel az éghajlati igazságossággal, valamint a békével és biztonsággal foglalkozott. Jelenleg Írország Nemzeti Ifjúsági Tanácsának Youth2030 csapatában dolgozik az ifjúsági delegációval kapcsolatos programok koordinátoraként, és aktívan közreműködik az ESDN ifjúsági hálózatában és a Chatham House „Common Futures Conversations” programjában. Nemrég a „Foundations for Tomorrow” és Wales jövő generációkért felelős biztosának hivatala megválasztotta a jövő generációkért felelős nagykövetté.

EGSZB-hírek

Az EGSZB intézkedéseket javasol az EU demokráciáját fenyegető veszélyek elhárítására

Március 23-án az EGSZB tagjai az Európai Bizottság alelnökével, Věra Jourovával vitatták meg, hogyan lehet a demokráciát és a demokratikus értékeket az Európai Unióban megerősíteni. Az EGSZB konkrét javaslatokat tartalmazó állásfoglalást is elfogadott a témában. A politikai döntéshozók, szakértők és civil társadalmi szervezetek egyetértettek abban, hogy az állampolgári ismeretek oktatása, a szociális partnerek jobb finanszírozása és a helyi dimenzió előtérbe helyezése kulcsfontosságú az európai demokrácia szempontjából.

A megújuló energia a megoldás az energiaválságra

Az EGSZB március 22-i plenáris ülésén Christa Schweng, az EGSZB elnöke és Kadri Simson energiaügyi biztos egyöntetűen úgy vélte, hogy egyre több beruházásra van szükség a megújuló energiaforrásokba ahhoz, hogy Európa számára zöldebb, biztonságosabb és megfizethetőbb jövőt biztosítsunk.

Vita a befogadó uniós munkaerőpiacokról az EGSZB és Marina Calderone olasz miniszter részvételével

Az olasz munkaügyi miniszterrel március 22-én folytatott vita során az EGSZB támogatta az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy megerősítse a nemzeti esélyegyenlőségi szervek szerepét és függetlenségét annak érdekében, hogy felszámolják a hátrányos megkülönböztetést az uniós munkaerőpiacokon.

Fenntartható fejlődési célok: az ENSZ kulcsszerepet szán a civil társadalomnak

Az EGSZB márciusi plenáris ülésszakán az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának (ECOSOC) elnöke szorgalmazta, hogy a civil társadalom kapjon fontos szerepet a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend végrehajtásában.

Megfelelő minimumövedelem – életképes út a szegénységből való kilábaláshoz

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottságnak a megfelelő minimumjövedelemről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatát, mert az fontos része a szegénység elleni küzdelmet célzó erőfeszítéseknek. Az EU ugyanis az évtized végéig legalább 15 millióval akarja csökkenteni a szegénység által veszélyeztetett személyek számát.

2022. évi stratégiai előrejelzési jelentés: Az EGSZB jelentősebb szerepet kér az EU jövőbeli tendenciáinak és kockázatainak meghatározásában

Az Európai Bizottságnak a nyomon követendő tendenciákról és kérdésekről szóló jelentésével kapcsolatban az EGSZB márciusban hangsúlyozta, hogy sokkal nagyobb segítséget nyújthatott volna, ha már a kezdetektől fogva részt vesz az előrejelzési folyamatban.

Az EGSZB szorgalmazza, hogy a szankciókról szóló uniós jogszabályok védelmezzék a humanitárius segítségnyújtást és a civil társadalmat

Márciusi plenáris ülésszakán az EGSZB elfogadott egy véleményt, amely sürgeti az európai intézményeket, hogy foglalkozzanak a külpolitikai szankciók tagállamonként heterogén végrehajtásával. Az EGSZB aggodalmát fejezi ki e következetlenségek miatt, és azonnali fellépésre szólít fel annak érdekében, hogy a szankciók alá tartozó rendszerekben biztosítva legyen a humanitárius segítségnyújtás és az újságírók védelme.

A műtrágyaválság kezelése Európában: intézkedések a rendelkezésre állás, a megfizethetőség és a fenntarthatóság érdekében

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) márciusi plenáris ülésén véleményt fogadott el a műtrágyákra vonatkozó uniós stratégiáról, amelyben a rendelkezésre állásra, a megfizethetőségre és a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt.

A digitális energiarendszerek tényleges előnyökkel járhatnak, ha hatékonyan valósítják meg őket

Még mindig túl sok akadály ássa alá a digitális energiarendszerekben rejlő lehetőségek kihasználását. Az intelligensebb megoldásokat nehéz átültetni a gyakorlatba. Ennek oka elsősorban az adminisztratív eljárások bonyolultsága, a hatékony ösztönzők hiánya, valamint az energiaipari infrastruktúrába történő beruházások elégtelen szintje miatt az átviteli és elosztási hálózat rugalmatlansága.

Tőkepiaci unió: az EGSZB értékeli az új jegyzési követelményeket és az EMIR felülvizsgálatát

Március 23-án az EGSZB két véleményt fogadott el az Európai Bizottságnak a széttagolt és nem kellően nagy méretű uniós tőkepiaci unió továbbfejlesztésére irányuló legutóbbi tevékenységével kapcsolatban: az új tőzsdei jegyzésről szóló jogszabályról és az európai piaci infrastruktúra-rendeletről (EMIR).

YEYS! – 2023: A fiatalok átláthatóbb, digitalizált és egyszerűbb EU-t szeretnének

Egy, az EU-t a fiatalok számára hozzáférhetőbbé tevő, „EYou” nevű mobilalkalmazás volt az a javaslat, amelyre a legtöbben szavaztak az EGSZB kiemelt ifjúsági rendezvényén.

 

Csoportokkal kapcsolatos hírek

EGSZB Munkáltatók csoportja: új prioritások a versenyképesség fokozásához és a mindenki számára elérhető jóléthez

Az EGSZB Munkáltatók csoportjának cikke

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Munkáltatók csoportja közzétette 2023-ra és az azt követő időszakra vonatkozó politikai prioritásait.  A „Jólét mindenkinek: Versenyképességi program az EU számára” címet viselő dokumentumban a csoport számos olyan intézkedést felvázolt, amelyek a vállalkozói bizalom helyreállításához és a mindenki számára elérhető jólét megteremtéséhez szükségesek.

A szociálpolitika és a civil társadalom súlya az EU Tanácsának jövőbeli spanyol elnöksége során

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

Spanyolország úgy tervezi, hogy az EU szociális dimenzióját állítja hat hónapos tanácsi elnökségének középpontjába, ennek következtében pedig rekordszámú felkérést intézett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz a legfontosabb aktuális szociálpolitikai témákban.

A szegénység csökkentése: az EU-nak a szegénység ellen védelmet nyújtó szakpolitikákra van szüksége

Az EGSZB Civil társadalmi szervezetek csoportjának cikke

A csoport által nemrégiben szervezett vita keretében hangsúlyozták, hogy a szegénység az EU-ban túl nagy és összetett probléma ahhoz, hogy megoldásának terhét egyedül a helyi szintű szervezetekre hárítsák: sokrétű szakpolitikai intézkedésekre van szükség.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Uniós nyílt nap: újra személyes részvétellel

A hagyományos nyílt napot újra személyes részvétellel rendezzük meg, az eseményre ezúttal 2023. május 6-án, szombaton kerül sor. Az EGSZB más uniós intézményekkel összefogva fogadja majd azokat a látogatókat, akik többet szeretnének megtudni az EU működéséről.