Kristas Švengas prezidentūras prioritātes

This page is also available in

Mērķis pēc Covid-19 pandēmijas veidot stiprāku un izturētspējīgāku Eiropu

ekonomikai ir jāuzplaukst, un Eiropas Savienībai ir jākļūst sociāli iekļaujošai un ekoloģiski ilgtspējīgai. Tai jānodrošina stabili priekšnosacījumi visas pilsoniskās sabiedrības uzplaukumam un dzīvei atvērtā, uz vērtībām balstītā demokrātiskā iekārtā. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) prioritāte būs atbalstīt pilsoniskās sabiedrības dalībnieku aktīvu ieguldījumu šī visaptverošā Eiropas veidošanas mērķa sasniegšanā un nodrošināt lietderīgu zinātību politikas veidotājiem, lai Eiropa iesaistītu plašāku ieinteresēto personu loku un īstenotu politikas pasākumus, kas ir piemērotāki vietējiem ekonomiskajiem, sociālajiem un pilsoniskajiem apstākļiem.

Šī pilnvaru perioda iezīme būsCovid-19 un, diemžēl, nenoteiktība un ekonomiskas un sociālas grūtības. Tas būs laiks, kad uzņēmumi cīnīsies par izdzīvošanu un darba ņēmēji zaudēs darbu. Kamēr nebūs vakcīnas, kas guvusi plašu sabiedrības atbalstu, mūsu "jaunā ikdiena” joprojām būs sociālā distancēšanās, masku nēsāšana, hibrīdsanāksmes vai neklātienes sanāksmes un uzņēmējdarbības traucējumi.

Pašreizējos apstākļos vairāk nekā jelkad mums jāapvieno spēki, jādomā par to, kādai jābūt jaunai Eiropai pēc Covid-19 pandēmijas, un jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka Komiteja sniedz ļoti lielu ieguldījumu Eiropas atveseļošanā un tās turpmākās izturētspējas uzlabošanā. Vienlaikus veidosim vienotu, efektīvu un augsti vērtētu EESK.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities