Kohalik vaade – 6. osa: Ettevõtete tugevdamine COVID-19 kriisis

Selles osas näitlikustab Belgia hotelliomanik ja hotellitööstuse esindaja Marc van Muylders COVID-19 katastroofilist mõju turismi- ja hotellisektorile, samal ajal kui Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarveküsimuste eest vastutav asepresident ja Bulgaaria Tööstuskapitali Liidu (BICA) peasekretär Milena Angelova selgitab, kuidas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pakub oma kogemusi ettevõtetele, kes kõikjal Euroopas kriisiga maadlevad. Brüsseli vaba ülikooli (ULB) politoloogia professor ja Brugges asuva Euroopa kolledži külalisprofessor Amandine Crespy tutvustab ELi laialdasemaid plaane, kuidas aidata Euroopa ettevõtetel raskused seljatada.

Dessine-moi…

Meie sarjas „Dessine-moi…“ (Joonista mulle...) ilmub järjest rohkem artikleid liikmete sulest, kes nõustusid jagama meiega mõtteid ja ideid, millest nad ammutavad jõudu praegusel seiskunud ajal. Täname Christa Schwengi, Anne Demelennet, Baiba Miltovičat, Gonçalo Lobo Xavieri, Georgios Dassist ja Cillian Lohanit selle eest, et nad pakuvad meie lugejatele ainulaadset võimalust heita pilk nende isiklikku maailma.

Kõik artiklid on kättesaadavad järgmise lingi kaudu: https://www.eesc.europa.eu/et/news-media/eesc-info/062020#a79969.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Alates liikumispiirangute algusest on meil keerulised ajad. Kõik on seisma jäänud, me peame koju jääma ja üksteisest eemale hoidma Me palume lähedastel ja kolleegidel olla ettevaatlikud ning soovime neile tugevat tervist. Elu on habras. Pandeemia võib tabada meid iga hetk nagu välk selgest taevast. See on ülemaailmne väljakutse, mis nõuab ülemaailmseid meetmeid.

Ürituste kalender

10.−11. juuni 2020, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: ma ei jäta kunagi enam kasutamata võimalust kedagi kallistada

On juhtunud midagi kujuteldamatut. Äkki on kõik muutunud ja midagi ei tundu enam olevat nii nagu varem. Me elame erandlikes oludes ja peame olema kindlameelsed, et saaksime õigesti reageerida ja jõuliselt taastuda.

Anne Demelenne: pandeemia tõi esile meie süsteemi haavatavuse.

Veetsime abikaasaga karantiiniaja oma kodus täiesti rahulikult. Kuna minu abikaasa kuulub riskirühma, kasutasime kõiki ettevaatusabinõusid.

Cillian Lohan: Olulist silmaga ei näe

Ma istun oma mereäärses talumajas. Vaatamata sellele, et viibin üksikus maakohas, on mul hea internetiühendus. Igal hommikul tunnen rõõmu, et saan kõndida piki rannikut, vaadeldes merd ja teades, et lähim maismaapunkt teisel pool Atlandi ookeani on New York, mis asub peaaegu 5000 kilomeetri kaugusel. Ma mõistan, et selline mugavus on suur privileeg.

Christa Schweng: minu koroonakriisi õppetunnid

Kui Austria valitsus otsustas 13. märtsil – mis muide langes reedele – kehtestada riigis liikumispiirangud alates esmaspäevast, 16. märtsist, muutus õhkkond Viinis täienisti: jalutamine tavapärastes kohtades neil viimastel päevadel tundus kummaline, sest kõik vaatasid kahtlaselt teisi inimesi.

Georges Dassis: kes me ka pole, kuid üksi me tulevaste ohtudega hakkama ei saa

Kui saabusin 11. märtsil 2020 Brüsselist, ei osanud ma aimatagi, et mul tuleb elada niivõrd erakordsetes oludes.

Kõigepealt esitas EODY, Kreeka rahvatervise amet, tungiva soovituse kõigile välismaalt saabunutele panna end 14 päevaks isolatsiooni ja püsida kodus.

Baiba Miltovica: Tarbijad ja COVID-19

Koroonaviirus on üks suurimaid probleeme, millega Euroopa Liit oma ajaloo jooksul silmitsi on seisnud. Viiruse levik mõjutab ka edaspidi ELi liikmesriikide majandust, kujutades endast suurt ohtu mitte ainult ettevõtjatele ja tööhõivele, vaid ka tarbijatele. See on ajendanud valitsusi rakendama ebatavalisi meetmeid inimeste kaitsmiseks.

Vaadake Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee videoavaldust COVID-19 teemal

Koos esindame kodanikuühiskonda Euroopa Liidu tasandil. Liikumispiirangud ei saa takistada meid töötamast aktiivselt selle nimel, et organiseeritud kodanikuühiskonna hääl oleks kuuldav. Üheskoos oleme jätkuvalt tugevad, püüdes saada oma elu taas kontrolli alla. Me teeme kõik endast oleneva. Koroonaviiruse puhangul saavad olema tõsised tagajärjed meie ühiskonnale. Ükski valitsus ei saa seda kriisi üksi lahendada.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tähistas Euroopa päeva esimest korda veebipõhiselt

Sel aastal tähistati Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees Euroopa päeva distantsilt. Nagu kõik teised Euroopa institutsioonid, oli ka komitee sunnitud COVID-19 puhangu tõttu loobuma oma traditsioonilisest avatud uste päevast 9. mail ning pakkuma selle asemel mitmeid inspireerivaid veebipõhiseid tegevusi.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier kutsub üles looma terviseliitu

Täiemahulisest terviseliidust peab saama tuleviku põhiprioriteet. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esimesel veebiseminaril 24. aprillil 2020 ütles komitee president Luca Jahier, et aeg on küps astuda Euroopa integratsioonis samm edasi. EL peab andma tervishoiusektoris ühise vastuse praegusele koroonaviiruse kriisile, kasutades ära viimastel nädalatel tehtud tööd ja liikudes edasi selge visiooniga.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebiseminarid koroonaviiruse teemal: EL ja Aafrika – ühine võitlus COVID-19 pandeemia vastu

29. aprillil korraldas komitee veebiseminari, et uurida ELi ja Aafrika suhete olukorda, mida peetakse üheks komisjoni eelseisvate aastate peamiseks prioriteediks ja mida ohustab praegu COVID-19 pandeemia. Osalejad nõustusid, et põhiteemad on tarneahelate konsolideerimine ja kokkulepe Aafrika riikide välisvõlakoormuse kergendamiseks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ütleb, et peame Euroopa taas turvaliseks muutma

Euroopa turvaliseks muutmine peab olema ELi tuleviku esmane prioriteet pärast COVID-19 pandeemiat. Komitee president Luca Jahier kutsus koos Itaalia majandus- ja töönõukoguga (CNEL) 15. mail 2020 korraldatud veebiseminaril üles kujundama ELi ühist tervishoiupoliitikat.

EL peab rahvastikukao vastu võitlema tugeva pere- ja tööhõivepoliitikaga

Eurooplaste osakaal maailma rahvastikus on väiksem kui kunagi varem ja uus beebibuum ebatõenäoline. Seega peab Euroopa, kui soovib demograafilise languse tagasi pöörata, rakendama terviklikku lähenemisviisi, stimuleerima tööhõivet ja rakendama tugevat majandus- ja sotsiaalpoliitikat, mis suudab taastada kodanike usalduse tuleviku vastu.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee palub COVID-19 pandeemia tõttu kohandada 2020. aasta tööhõivesuuniseid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut liikmesriikide tööhõivesuuniste läbivaatamise kohta, kuid palub suuniseid kohandada, et võtta arvesse COVID-19 pandeemiast põhjustatud ähvardavat tööhõive- ja sotsiaalkriisi ning aidata leevendada selle kahjulikku mõju Euroopa tööturgudele.

Elukestva õppe jaoks on vaja rohkem avaliku sektori vahendeid

ELi liikmesriigid peaksid suurendama avaliku sektori investeeringuid elukestvasse õppesse, pöörates eritähelepanu täiskasvanuharidusele, ning eraldama rohkem vahendeid mitteformaalse ja informaalse õppe jaoks, kus õppijad saavad arendada pehmemaid oskusi, nagu kriitiline mõtlemine ja meeskonnatöö, või iseloomujooni, nagu juhiomaduste arendamine ja uudishimu.

Kliimapõgenikud moodustavad üle poole kõigist rändajatest, kuid neile pakutakse vähe kaitset

Loodusõnnetuste tõttu peab igal aastal ümber asuma kuni kolm korda rohkem inimesi kui relvakonfliktide või muude vägivallavormide tõttu ning suur osa praegusest rahvusvahelisest rändest algas kliimaga seotud riigisisese ümberasumisena.

Põllumajandusringkondadele kindluse andmiseks on kiiresti vaja üleminekumäärust

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut üleminekumääruse kohta, mis on mõeldud Euroopa põllumajandustootjate toetamiseks ning mis tagab sujuva ülemineku praegusest ÜPP perioodist järgmisesse. Samas lõppeb praeguse ÜPP eelarveperiood 31. detsembril 2020 ja praegu kehtivas määruses ei sisaldu liidu toetuste või riiklike ülemmäärade ulatus järgmiseks aastaks. Seetõttu tuleb võtta kiireloomulisi meetmeid, et tagada Euroopa põllumajandustootjatele toetuse andmisel kindlus ja järjepidevus.

Õnn kaasa, Jasmin!

Pärast kolme aastat pressiosakonnas ühines Jasmin Kloetzing Euroopa mitmekesisuse rühmaga. Soovime talle edu ja palju häid kogemusi!

Heade soovidega

pressiosakonna töötajad

Uudiseid rühmadelt

Aidake ettevõtjatel koroonakriis üle elada!

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

COVID-19 kriisi põhjustatud majandusliku ja sotsiaalse kahju piiramiseks on tarvis mitmeid meetmeid – kõigepealt hädaolukorraga toimetulekuks ning seejärel majanduse taastamiseks ja elavdamiseks. Kõige kiireloomulisem samm on praegu ettevõtjate ja töökohtade päästmine.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma veebiseminar – #RebuildEU

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

„Euroopa sotsiaalmeetmete kava peaks olema COVID-19 järgse Euroopa taastamiskava keskmes. Peame keskenduma stabiilsuse ja kasvu pakti põhjalikule reformimisele ning kehtestama kuldreegli, mis jätab riikidele ruumi sotsiaalsesse taristusse investeerimiseks," ütles töötajate rühma esimees Oliver Röpke.

Veel üks kriis enne lõplikku äratust! Kas päris viimane?

Euroopa mitmekesisuse rühm

Alain Coheur

Finants-, majandus-, sotsiaal-, toiduaine-, turva- ja keskkonnakriis... ning nüüd lõpuks tervishoiukriis. Hirmu levitamine viib meid ühest kriisist teise ning soovimatus seada põhimõtteliselt kahtluse alla majandusarengu mudelit, mis on aastate jooksul seadnud esikohale finantshuvid avalike teenuste erastamise ja sotsiaalkaitse nõrgendamise kaudu, halvab tahtlikult maailma.