Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

COVID-19 kriisi põhjustatud majandusliku ja sotsiaalse kahju piiramiseks on tarvis mitmeid meetmeid – kõigepealt hädaolukorraga toimetulekuks ning seejärel majanduse taasatamiseks ja elavdamiseks. Kõige kiireloomulisem samm on praegu ettevõtjate ja töökohtade päästmine.

Keskne tegur on ettevõtjatele (eelkõige VKEdele) likviidsuse tagamine. Tööandjate rühm pooldab kõiki toetusmeetmeid, mida on seni rakendatud nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Nüüd on tarvis tagada, et raha jõuaks ettevõtjateni viivitusteta.

Lisaks rahalistele vahenditele on kaupade, teenuste ja töötajate sujuv liikumine kriisiaja majanduse ja ühiskonna jaoks otsustava tähtsusega. Äärmiselt oluline on tagada kriitilise tähtsusega sidemete – ühtse turu ja rahvusvaheliste ühenduste – toimimine.

Tarvis on selgelt läbimõeldud, kontrollitud ja kooskõlastatud lähenemisviisi, et piirangud täielikult kaotada või asendada üldised piirangud sihipäraste meetmetega. ELi sisepiiride selge ja prognoositav avamine peaks moodustama osa liikmesriikide väljumisstrateegiatest. Seda tuleks kooskõlastada ELi tasandil, et tagada võrdsed tingimused.

Inimeste tervise testimine, jälgimine ja kaitsmine on keskse tähtsusega piirangute vähendamisega seonduvate riskide minimeerimisel. Ettevõtjatel on siinkohal pakkuda palju praktilisi lahendusi.

Ettevõtjaid tuleb pidevalt kaasata meetmete kavandamisse ja rakendamisse, sest nad võivad pakkuda praktilisi teadmisi ja oskusteavet probleemide, vajaduste ja võimalike lahenduste kohta. ELi kõigisse sektoritesse kuuluvad ja igas suuruses ettevõtjad teevad kõik endast oleneva, et kriisiga toime tulla. Koos me suudame seda!

Kui soovite rohkem teavet tööandjate rühma ettepanekute kohta kriisiga toimetulemise valdkonnas, tutvuge meie kirjaliku seisukohaga: https://europa.eu/!Dp99Um (lj)