Ihmisten tasalta – Jakso 6: Yritysten tukeminen covid-19-kriisissä

Tässä jaksossa belgialainen hotellinomistaja ja toimialan edustaja Marc Van Muylders kertoo covid-19-kriisin katastrofaalisista vaikutuksista matkailu- ja hotellialaan, ja budjettiasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja ja Bulgarian teollisuuspääomajärjestön (BICA) pääsihteeri Milena Angelova tekee selkoa siitä, miten ETSK asettaa asiantuntemustaan kriisistä kärsivien yritysten käyttöön koko Euroopassa. Université libre de Bruxelles ‑yliopiston valtiotieteen professori ja Bruggen College of Europen vieraileva professori Amandine Crespy esittelee EU:n laajempia suunnitelmia eurooppalaisten yritysten auttamiseksi kriisissä.

Kerro minulle...

Sarjamme otsikolla ”Kerro minulle...” täydentyy henkilökohtaisilla viesteillä, joita ovat laatineet komitean jäsenet, jotka ovat vastanneet myönteisesti pyyntöömme jakaa tämän pysähtyneen ajan heissä herättämiä ajatuksia ja mietteitä. Kiitämme Christa Schwengiä, Anne Demelenneä, Baiba Miltovičaa, Gonçalo Lobo Xavieria, Georges Dassisia ja Cillian Lohania siitä, että he ovat tarjonneet lukijoillemme tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden sukeltaa heidän tarinoidensa maailmaan.

Kaikki nämä artikkelit ovat saatavilla osoitteessa: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/062020#a79969

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Elämme vaikeita aikoja liikkumisrajoitusten alkamisesta asti. Aika on kuin pysähtynyt, elämme suljettuina ja kaukana toisistamme. Kehotamme läheisiämme ja työtovereitamme pitämään itsestään huolta ja pysymään terveinä. Elämästä on tullut haurasta. Pandemia voi iskeä milloin tahansa. Tämä on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava maailmanlaajuisesti.

Tärkeitä päivämääriä

10.–11. kesäkuuta 2020, Bryssel

ETSK:n täysistunto

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: En enää koskaan jätä käyttämättä tilaisuutta halata läheisiäni

Tätä ei osattu edes kuvitella. Äkkiä kaikki on muuttunut, eikä mikään näytä olevan entisellään. Elämme poikkeuksellisia aikoja, ja meiltä vaaditaan peräänantamattomuutta, jotta pystymme toimimaan asianmukaisesti ja nousemaan taas jaloillemme vahvoina.

Anne Demelenne: Pandemia on osoittanut järjestelmämme heikkouden

Olemme mieheni kanssa viettäneet rajoitustoimien ajan kotona hyvin rauhallisesti. Mieheni kuuluu riskiryhmään, ja olemme ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin varotoimiin.

Cillian Lohan: Olennaisin on silmille näkymätöntä

Istun kotitilallani meren äärellä. Minulla on hyvä internetyhteys, vaikka asun syrjäisessä paikassa maaseudulla. Joka aamu tunnen itseni onnekkaaksi voidessani kävellä rannalla ja katsellessani merelle tietäen, että seuraava maa-alue Atlantin toisella puolella on New York lähes 5 000 kilometrin päässä. Tiedän, että mukavat oloni ovat suuri etuoikeus.

Christa Schweng: Henkilökohtaiset koronan opetukset

Kun Itävallan hallitus päätti 13. maaliskuuta – perjantaina – maan sulkutoimista maanantaista 16. maaliskuuta alkaen, koko ilmapiiri Wienissä muuttui: tutuilla paikoilla käveleminen tuntui oudolta, koska ihmiset katsoivat toisiaan epäilevästi.

Georges Dassis: Yksin emme ole paljon mitään tulevaisuuden vaarojen uhatessa

Palatessani Brysselistä 11. maaliskuuta 2020 en voinut edes kuvitella, että pian olisin hyvin eriskummallisessa tilanteessa.

Se alkoi, kun Kreikan kansanterveyslaitos EODY antoi tiukan suosituksen: kaikkien ulkomailta palanneiden tulisi jäädä kotiinsa karanteeniin 14 päiväksi.

Baiba Miltoviča: kuluttajat ja covid-19-pandemia

Koronavirus on yksi Euroopan unionin kaikkien aikojen suurimmista haasteista. Viruksen leviäminen vaikuttaa jatkossakin EU:n jäsenvaltioiden talouksiin ankarasti, mikä aiheuttaa suurta uhkaa paitsi yrityksille ja työllisyydelle myös kuluttajille. Tämä on saanut valtiot toteuttamaan poikkeuksellisia toimenpiteitä ihmisten suojelemiseksi.

Katso ETSK:n covid-19-videoviesti

Yhdessä edustamme kansalaisyhteiskuntaa Euroopan unionin tasolla. Sulkutoimet eivät voi estää meitä toimimasta aktiivisesti sen varmistamiseksi, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta saa äänensä kuuluviin. Yhdessä olemme vahvoja pyrkiessämme ottamaan elämämme takaisin hallintaan. Teemme kaiken voitavamme tämän eteen. Koronaviruspandemialla on vakavia seurauksia yhteiskunnallemme. Yksikään valtio ei voi ajatella ratkaisevansa tällaista kriisiä yksinään.

Uutisia ETSK:sta

ETSK viettää Eurooppa-päivää ensimmäistä kertaa verkossa

Tänä vuonna Eurooppa-päivää juhlittiin Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa etäjärjestelyin. Kaikkien muiden EU:n toimielinten tavoin ETSK joutui covid-19-epidemian vuoksi luopumaan perinteisestä avointen ovien päivästään 9. toukokuuta ja tarjoamaan sen sijaan lukuisia inspiroivia verkkotapahtumia.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier peräänkuuluttaa terveysunionia

Täysipainoinen terveysunioni on otettava keskeiseksi tulevaisuuden painopisteeksi. ETSK:n kautta aikojen ensimmäisessä verkkoseminaarissa, joka järjestettiin 24. huhtikuuta 2020, komitean puheenjohtaja Luca Jahier totesi, että Euroopan yhdentymisessä on aika ottaa uusi askel eteenpäin. EU:n on löydettävä terveysalalla yhteinen vastaus vallitsevaan koronaviruskriisiin, ja tässä yhteydessä on hyödynnettävä viime viikkoina toteutettuja toimia ja edettävä selkeän vision mukaisesti.

ETSK:n koronavirusaiheiset verkkoseminaarit: EU ja Afrikka – Yhteiset toimet covid-19-pandemian taltuttamiseksi

ETSK järjesti 29. huhtikuuta verkkoseminaarin, jossa tarkasteltiin EU:n ja Afrikan suhteiden nykytilaa. Näitä suhteita, joita covid-19-pandemia nyt uhkaa, pidetään yhtenä komission tärkeimmistä painopisteistä tulevina vuosina. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että keskeisiä kysymyksiä ovat toimitusketjujen vahvistaminen ja sopimukseen pääseminen Afrikan maiden ulkomaanvelkataakan keventämiseksi.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier: turvallisuus palautettava Eurooppaan

Turvallisuuden palauttaminen Eurooppaan on ensisijainen tulevaisuuden painopiste covid-19-pandemian jälkeen. ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier vaati Italian talous- ja työneuvoston (CNEL) kanssa 15. toukokuuta 2020 järjestetyssä verkkoseminaarissa yhteistä EU:n terveyspolitiikkaa.

EU:n on torjuttava väestökatoa vahvalla perhe- ja työllisyyspolitiikalla

Euroopan osuus maailman väestöstä on ennätyksellisen alhainen, ja on epätodennäköistä, että syntyvyys enää kasvaisi huomattavasti. Jos EU aikoo pysäyttää väestökadon, sen on omaksuttava kokonaisvaltainen tarkastelutapa, jossa edistetään työllisyyttä sekä otetaan käyttöön vahvat talous- ja sosiaalipoliittiset toimet, joilla voidaan palauttaa kansalaisten luottamus tulevaisuuteen.

ETSK kehottaa mukauttamaan vuoden 2020 työllisyyden suuntaviivoja covid-19-pandemian valossa

ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen jäsenvaltioiden tarkistetuista työllisyyspolitiikan suuntaviivoista, mutta kehottaa mukauttamaan suuntaviivoja, jotta voidaan ottaa huomioon covid-19-pandemian vuoksi uhkaava työllisyys- ja sosiaalikriisi ja lieventää sen kielteisiä vaikutuksia Euroopan työmarkkinoihin.

Elinikäiseen oppimiseen on suunnattava enemmän julkista rahoitusta

EU:n jäsenvaltioiden olisi lisättävä elinikäiseen oppimiseen ja erityisesti aikuiskoulutukseen tehtäviä julkisia investointeja ja osoitettava nykyistä enemmän varoja epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen, joiden kautta oppijat voivat kehittää sellaisia pehmeitä taitoja kuin kriittinen ajattelu ja ryhmätyötaidot tai sellaisia ominaisuuksia kuin johtajuus ja uteliaisuus.

Ilmastopakolaisia on kaikista muuttajista yli puolet, mutta heidän suojelunsa on heikkoa

Luonnonkatastrofien vuoksi asuinseuduiltaan joutuu vuosittain siirtymään kolminkertainen määrä ihmisiä verrattuna aseellisten konfliktien tai muiden väkivallan muotojen takia siirtymään joutuneisiin. Nykyinen kansainvälinen muuttoliikekin käynnistyi alun perin suurelta osin ilmastoon liittyvänä sisäisenä siirtymisenä.

Siirtymäasetusta tarvitaan pikaisesti luomaan varmuutta maatalousalalla

ETSK on tyytyväinen komission ehdotukseen siirtymäasetukseksi, jonka tarkoituksena on tukea eurooppalaisia maataloustuottajia ja varmistaa sujuva siirtyminen YMP:n nykyiseltä kaudelta seuraavalle kaudelle. Nykyisen YMP:n rahoituskausi päättyy kuitenkin 31. joulukuuta 2020, eikä se sisällä unionin tuen määriä tai kansallisia enimmäismääriä seuraavaa vuotta varten. Tarvitaankin pikaisesti toimia, jotta taataan varmuus ja jatkuvuus tuen myöntämisessä eurooppalaisille maataloustuottajille.

Onnea Jasmin!

Jasmin Kloetzing, joka on ollut kolme vuotta lehdistöyksikössä, siirtyy moninainen Eurooppa -ryhmään. Toivotamme hänelle onnea ja paljon tilaisuuksia hyvien tarinoiden kertomiseen.

Ystävällisin terveisin

lehdistöyksikön väki

Uutisia ryhmiltä

Apua yrityksille koronakriisistä selviytymiseksi!

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Covid-19-kriisin aiheuttamien taloudellisen ja sosiaalisten vahinkojen rajoittamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, jotta ensin pystytään selviytymään hätätilanteesta ja sen jälkeen voidaan siirtyä elvyttämiseen ja jälleenrakentamiseen. Kiireellisintä on nyt pelastaa yritykset ja työpaikat.

ETSK:n työntekijät-ryhmän verkkoseminaari – #RebuildEU

ETSK:n työntekijät-ryhmä

”Sosiaalisen toimintaohjelman tulisi olla covid-19-pandemian jälkeisen jälleenrakennussuunnitelman ytimessä unionissa. Meidän on keskityttävä vakaus- ja kasvusopimuksen perusteelliseen uudistamiseen ja sellaisen kultaisen säännön laatimiseen, joka antaa maille mahdollisuuksia investoida sosiaaliseen infrastruktuuriin”, totesi työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke.

Vielä yksi kriisi ja viimeinen muistutus! Ehkä viimeinen tilaisuus...

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä

Alain Coheur

Rahoitus-, talous-, sosiaali-, elintarvike-, muuttoliike-, turvallisuus- ja ympäristökriisejä – ja lopulta terveyskriisi. Pelon lietsonta ajaa meitä kriisistä toiseen ja maailma lamautetaan tarkoituksellisesti, koska ei haluta kyseenalaistaa toden teolla taloudellisen kehityksen mallia, jossa jo vuosien ajan on annettu etusija taloudellisille eduille yksityistämällä julkisia palveluja ja heikentämällä sosiaaliturvaa.