Гледната точка на обикновените хора — епизод 6: Подкрепа за предприятията по време на кризата, причинена от COVID-19

В този епизод белгийският собственик на хотел и представител на сектора Марк Ван Мюйлдерс свидетелства за катастрофалното въздействие на COVID-19 върху туризма и хотелиерството, а Милена Ангелова, заместник-председател на ЕИСК, отговаряща за бюджета, и генерален секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), обяснява как ЕИСК предоставя своя експертен опит на предприятията, които се борят с кризата в цяла Европа. Амандин Креспи, професор по политология в Свободния университет на Брюксел и гостуващ преподавател в Европейския колеж в Брюж, очертава по-общите планове на ЕС за подпомагане на европейските предприятия по време на бурята.

Нарисувай ми...

Нашата рубрика „Нарисувай ми...“ се пълни с разкази на членовете, които приеха да споделят своите размисли, породени от този необичаен момент, в който времето е спряло. Благодарим на Криста Швенг, Ан Дьомьолен, Байба Милтовича, Гонсалу Лобу Шавие, Жорж Дасис и Килиан Лохан за това, че дадоха на нашите читатели уникалния шанс да надникнат в света на техните истории.

Всички статии могат да бъдат намерени на посочения линк: https://www.eesc.europa.eu/bg/news-media/eesc-info/062020#a79969

Налични езици:

Уводна статия

От началото на периода на мерките за изолация в домашни условия преживяваме трудни моменти. Времето е спряло, затворени сме у дома, далеч сме едни от други. Призоваваме нашите близки и колегите да се грижат за себе си, пожелаваме им да бъдат здрави. Животът ни е уязвим. Пандемията може да удари във всеки един момент. Това е глобално предизвикателство, което изисква глобална реакция.

Отбележете си в календара

10—11 юни 2020 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

Dessine - moi...

Гонсалу Лобу Шавие: Никога повече няма да пропусна възможността да прегърна някого

Немислимото се случи. Внезапно всичко се промени и нищо вече не е както беше. Живеем в изключителни обстоятелства и трябва да проявим издръжливост, за да можем да намерим правилния отговор и да се завърнем по-силни.

Ан Демелен: Пандемията показа нестабилността на системата ни

Съпругът ми и аз изкарахме изолацията вкъщи много спокойно. Тъй като съпругът ми е част от по-рисковата група от населението, взехме всички предпазни мерки.

Килиан Лохан: същественото е невидимо за очите

Намирам се в селската си къща край морето. Интернет връзката е добра въпреки изолираността на мястото. Всяка сутрин оценявам факта, че мога да се разхождам край брега, да гледам морето, знаейки, че следващото парче земя отвъд Атлантика е Ню Йорк, на почти 5000 километра. Оценявам привилегията на моя комфорт.

Криста Швенг: Моите поуки от коранавируса

Когато на 13 март, което между другото беше петък, правителството реши да постави от 16-ти, понеделник, държавата в изолация, цялата атмосфера във Виена се промени: тези дни беше странно да се разхождаме по познатите места, тъй като всички се гледахме с подозрение.

Жорж Дасис: Колко и да сме големи, ако сме сами не представляваме нищо пред бъдещите опасности

Връщайки се от Брюксел на 11 март 2020 г. не можех да си представя, че ми предстои да преживея толкова необикновена ситуация.

Всичко започна със строга препоръка на EODY (гръцки орган за обществено здраве): всички, които се завръщат от чужбина трябва да останат в карантина вкъщи в продължение на 14 дни.

Байба Милтовича: Потребителите и COVID-19

Коронавирусът е едно от най-големите предизвикателства, пред които някога се е изправял Европейският съюз. Разпространението на вируса ще засегне допълнително икономиките на държавите — членки на ЕС, което ще доведе до сериозни заплахи не само за предприятията и заетостта, но и за потребителите. Това накара правителствата да предприемат извънредни мерки за защита на хората.

Вижте видеоизявлението на ЕИСК във връзка с COVID19

Заедно ние представляваме гражданското общество на равнището на Европейския съюз. Изолацията не може да ни попречи да работим активно, за да гарантираме гласност на организираното гражданско общество Заедно оставаме силни, докато полагаме усилия за възвръщане на контрол над живота си. Ще направим всичко необходимо. Разпространението на коронавируса ще има сериозни последствия за обществото ни. Никое правителство не би могло да се справи самостоятелно с такава криза.

Новини от ЕИСК

ЕИСК отбелязва за първи път Деня на Европа онлайн

Денят на Европа тази година беше отбелязан от разстояние в Европейския икономически и социален комитет. Както всички останали европейски институции, ЕИСК беше принуден заради пандемията от COVID-19 да се откаже от традиционния си Ден на отворените врати на 9 май и вместо това да предложи редица вдъхновяващи дейности онлайн.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе призовава за създаването на здравен съюз

Създаването на пълноценен Здравен съюз трябва да се превърне в ключов приоритет за бъдещето. На първия в историята на ЕИСК уебинар, проведен на 24 април 2020 г., председателят на Комитета Лука Жайе заяви, че е настъпил моментът за нова стъпка напред в процеса на европейска интеграция. В сектора на здравеопазването ЕС трябва да даде общ отговор на настоящата криза с коронавируса, като се опира постигнатото през последните няколко седмици и работи с ясна визия.

Уебинари на ЕИСК, посветени на коронавируса: „ЕС и Африка – обща борба срещу пандемията от COVID-19“

На 29 април ЕИСК организира уебинар, за да разгледа актуалното състояние на отношенията между ЕС и Африка, считани за един от основните приоритети на Комисията за идните години, и понастоящем застрашени от пандемията от COVID-19. Участниците изразиха съгласие, че от първостепенно значение са консолидирането на веригите на доставки и постигането на споразумение за облекчаване на тежестта на външния дълг на африканските държави.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе заявява, че трябва да направим Европа отново безопасна

След пандемията от COVID-19 приоритет номер едно за ЕС трябва да бъде да направи Европа отново безопасна. На 15 май 2020 г. в съвместен уебинар с италианския Национален съвет на икономиката и труда председателят на ЕИСК Лука Жайе призова за обща политика на ЕС в областта на здравеопазването.

ЕС трябва да се бори срещу обезлюдяването със силни политики в областта на семейството и заетостта

Предвид исторически ниското равнище на дела на европейското население спрямо световното и слабо вероятния нов бейби бум, Европа ще трябва да възприеме цялостен подход, ако иска да промени демографския спад, като стимулира заетостта и приеме силни икономически и социални политики, които могат да възстановят доверието на нейните граждани в бъдеще.

ЕИСК призовава за адаптиране на Насоките за заетостта 2020 г. с оглед на пандемията от Covid-19

ЕИСК приветства предложението на Комисията относно преработените Насоки за заетостта за държавите членки, но настоява насоките да бъдат адаптирани, за да се отчете очертаващата се криза в областта на заетостта и социалния сектор, причинена от коронавирусната пандемия, и да се спомогне за смекчаване на неблагоприятните последици за пазарите на труда в Европа.

Ученето през целия живот се нуждае от по-сериозно публично финансиране

Държавите—членки на ЕС, следва да инвестират повече в учене през целия живот със специално внимание върху образованието на възрастните и да отделят повече средства за неформално и информално учене, в рамките на което учащите могат да развиват меки умения като критично мислене и работа в екип или черти на характера като лидерство и любознателност.

Климатичните бежанци представляват над половината от всички мигранти, но се ползват със слаба закрила.

Над три пъти повече хора биват ежегодно разселвани поради природни бедствия отколкото вследствие на въоръжени конфликти или други форми на насилие и голяма част от сегашната международна миграция започна като вътрешно разселване, свързано с климата.

Спешно е необходим преходен регламент, за да се даде сигурност на сектора на селското стопанство

ЕИСК приветства предложението на Комисията за преходен регламент в подкрепа на европейските земеделски производители, който ще осигури плавен преход от текущия към следващия период на ОСП. Периодът за бюджетно планиране за настоящата ОСП обаче изтича на 31 декември 2020 г., а средствата за подкрепата от Съюза или националните тавани за следващата година не са включени. Ето защо трябва да се предприемат спешни мерки, за да се гарантират сигурността и непрекъснатостта на предоставянето на подкрепа на европейските земеделски производители.

На добър час, Жасмин!

След три години работа в отдел „Преса“ Жасмин Кльотцинг се присъедини към група „Многообразие Европа“. Пожелаваме ѝ на добър час и да има много възможности да разказва добри истории.

С приятелски чувства

членовете на отдел „Преса“

Новини от групите

Да помогнем на предприятията да оцелеят след кризата, породена от коронавируса!

От група „Работодатели“ на ЕИСК

За да ограничим икономическите и социалните щети, причинени от кризата с COVID-19, се нуждаем от набор мерки – първо, да се справим със спешната ситуация, а след това да преминем към възстановяването и даването на нов тласък. Най-спешната стъпка сега е да се спасят предприятията и работните места.

Уебинар на група „Работници“ от ЕИСК — #RebuildEU

от група „Работници“ на ЕИСК

„Социалният дневен ред би трябвало да стои в центъра на плана за възстановяването на Европа след Covid-19. Трябва да се съсредоточим върху извършването на дълбока реформа на Пакта за стабилност и растеж и установяването на златно правило, което открива пред страните възможност за инвестиране в социална инфраструктура“, заяви председателят на група „Работници“, Оливер Рьопке.

Още една криза като последен предупредителен сигнал! Дали е последната?

От група „Многообразие Европа“

Алан Койор

Финансови, икономически, социални, продоволствени, миграционни, екологични кризи и кризи на сигурността, а сега и ... здравна криза. Ние сме тласкани чрез прийомите на търговията със страх от една криза към друга, а светът умишлено е скован от нежелание да оспори из основи модела на икономическо развитие, който от години отдава приоритет на финансовите интереси чрез приватизиране на обществените услуги и отслабване на социалната закрила.