Il-fehma tal-organizzazzjonijiet lokali - Episodju 6: Nappoġġjaw lin-negozji matul il-kriżi tal-COVID-19

F’dan l-episodju, Marc Van Muylderssid ta’ lukanda Belġjan u rappreżentant tal-industrija jiddeskrivi l-impatt katastrofiku tal-COVID-19 fuq is-settur tat-turiżmu u tal-lukandi, Milena Angelova, Viċi President tal-KESE responsabbli għall-kwistjonijiet baġitarji, u Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Bulgara tal-Kapital Industrijali (BICA), tispjega kif il-KESE qed jagħmel disponibbli l-għarfien espert tiegħu għan-negozji li qed jiffaċċjaw il-kriżi fl-Ewropa. Amandine Crespy, professur tax-xjenza politika fl-Université Libre de Bruxelles u professur mistieden fil-Kulleġġ Ewropew ta’ Bruges, tispjega l-pjanijiet usa’ tal-UE sabiex tgħin lin-negozji Ewropej jilqgħu għall-għawġ.

Dessine-moi ... (Mill-pinna ta’ ...)

It-taqsima tagħna “Dessine-moi ... (Mill-pinna ta' ...)” hija mimlija b’xhieda mill-membri, li aċċettaw l-istedina tagħna li jaqsmu il-fehmiet u r-riflessjonijiet li ispirawhom matul dan iż-żmien sospiż. Nirringrazzjaw lil Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis u Cillian Lohan li taw lill-qarrejja tagħna din l-opportunità biex jidħlu fl-univers tal-istejjer tagħhom.

Dawn l-artikli kollha huma disponibbli minn din il-link: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/062020#a79969

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Minn mindu beda l-konfinament, ħajjitna saret diffiċli. Ninsabu sospiżi, magħluqin ġewwa,’il bogħod minn xulxin. Nitolbu lill-maħbubin u lill-kollegi tagħna jieħdu ħsieb lilhom infushom, nixtiequ li jkun f’saħħithom. Ħajjitna hija fraġli. Il-pandemija tista’ tolqot fi kwalunkwe ħin. Hija sfida globali li teħtieġ rispons globali.

Dati tad-Djarju

10 - 11 ta’ Ġunju 2020, Brussell

Sessjoni plenarja tal-KESE

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Qatt aktar ma jien se nitlef iċ-ċans li ngħannaq lil xi ħadd

Seħħ dak li qatt ma konna naħsbu li se jseħħ. F’daqqa waħda nbidel kollox u xejn ma baqa’ bħalma kien qabel. Qed ngħixu f’ċirkostanzi eċċezzjonali u rridu nkunu reżiljenti sabiex inkunu nistgħu nirreaġixxu b’mod xieraq u nerġgħu lura mill-kriżi b’saħħitna.

Anne Demelenne: Il-pandemija wriet kemm għandna sistema fraġli

Jien u żewġi għexna l-konfinament id-dar b’ħafna serenità. Żewġi jagħmel parti mill-grupp tal-popolazzjoni b’riskju ogħla u ħadna l-prekawzjonijiet kollha. .

Cillian Lohan: L-essenzjali huwa inviżibbli għall-għajnejn

Ninsab fid-dar tal-kampanja viċin il-baħar. Għandi konnessjoni tal-internet tajba minkejja li ngħix f’żona rurali iżolata. Kull filgħodu nħossni fortunat li nista’ nimxi tul il-kosta u nħares lejn il-baħar, filwaqt li naf li l-biċċa art li jmiss in-naħa l-oħra tal-Atlantiku hija New York, kważi 5000 kilometru ’il bogħod. Naf kemm jien ipprivileġġjat fil-kumdità tiegħi.

Christa Schweng: It-tagħlimiet personali tiegħi mill-corona

Dakinhar tal-Ġimgħa, 13 ta’ Marzu, meta l-gvern tagħna ddeċieda li jagħmel lockdown ta’ pajjiżna mit-Tnejn, 16 ta’ Marzu, l-atmosfera fi Vjenna nbidlet: mixja fil-postijiet tas-soltu kellha sensazzjoni stramba, għax kulħadd kien qed iħares lejn ħaddieħor b’suspett.

George Dassis: Għalkemm b’saħħitna, waħedna m’aħna xejn quddiem il-perikli futuri

Mar-ritorn tiegħi minn Brussell fil-11 ta’ Marzu 2020 ma immaġinajtx li kelli ngħaddi minn sitwazzjoni għalkollox straordinarja.

Kollox beda b’rakkomandazzjoni qawwija tal-EODY (organizzazzjoni Griega tas-saħħa pubblika): dawk li jirritornaw minn barra l-pajjiż iridu jibqgħu fi kwarantina f’darhom għal 14-il jum.

Baiba Miltovica: Il-Konsumaturi fil-konfront tal-COVID-19

Il-coronavirus huwa wieħed mill-akbar sfidi li l-Unjoni Ewropea qatt iffaċċjat. It-tixrid tal-virus se jkompli jolqot lill-ekonomiji tal-Istati Membri tal-UE li se jirriżulta f’theddidiet kbar mhux biss għan-negozji u l-impjiegi iżda wkoll għall-konsumaturi. Dan wassal biex il-gvernijiet jimplimentaw miżuri eċċezzjonali għall-protezzjoni tan-nies.

Ara l-istqarrija bil-vidjo tal-KESE dwar il-COVID-19

Flimkien, aħna nirrappreżentaw is-soċjetà ċivili fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-konfinament ma jistax iwaqqafna milli naħdmu b’mod attiv biex niżguraw li jinstema’ leħen is-soċjetà ċivili organizzata. Magħquda nibqgħu b’saħħitha hekk kif nagħmlu ħilitna biex nieħdu lura l-kontroll fuq ħajjitna. Se nagħmlu dak kollu li hemm bżonn. It-tifqigħa tal-coronavirus se jkollha konsegwenzi serji għas-soċjetà tagħna. L-ebda gvern ma jista’ jistenna li jsolvi din il-kriżi waħdu.

Aħbarijiet tal-KESE

Għall-ewwel darba, il-KESE jiċċelebra Jum l-Ewropa onlajn

Dis-sena Jum l-Ewropa kien mill-bogħod fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Bħall-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra kollha, il-KESE kien imġiegħel mit-tifqigħa tal-COVID-19 li jirrinunzja għall-Jum għall-Pubbliku tradizzjonali tiegħu fid-9 ta’ Mejju u minflok joffri numru ta’ attivitajiet onlajn ta’ ispirazzjoni.

Il-President tal-KESE Luca Jahier jappella għal Unjoni tas-Saħħa

Unjoni tas-Saħħa kompluta trid issir prijorità ewlenija għall-futur. Fl-ewwel webinar li qatt sar tal-KESE fl-24 ta’ April 2020, il-President tal-Kumitat Luca Jahier qal li wasal iż-żmien għal pass ġdid ’il quddiem fl-integrazzjoni Ewropea. L-UE kellha tagħti rispons komuni fis-settur tas-saħħa għall-kriżi attwali tal-coronavirus, billi tikkapitalizza fuq dak li sar matul l-aħħar ftit ġimgħat u timxi ’l quddiem b’viżjoni ċara.

Webinars tal-KESE dwar il-coronavivirus: L-UE u l-Afrika – Ġlieda komuni kontra l-pandemija tal-COVID-19

Fid-29 ta’ April, il-KESE organizza webinar biex jinvestiga s-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet UE-Afrika, meqjusa bħala waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni għas-snin li ġejjin u issa mhedda mill-pandemija tal-COVID-19. Il-parteċipanti qablu li kienu kwistjonijiet ewlenin il-konsolidazzjoni tal-ktajjen ta’ provvista u ftehim biex jitnaqqas il-piż tad-dejn estern tal-pajjiżi Afrikani.

Il-President tal-KESE Luca Jahier jgħid li rridu nerġgħu nagħmlu l-Ewropa sikura

Il-prijorità ewlenija għall-ġejjieni tal-UE wara l-pandemija tal-COVID19 għandha tkun li nagħmlu l-Ewropa sikura. F’webinar konġunt mal-Kunsill Nazzjonali Taljan għall-Ekonomija u x-Xogħol (CNEL) fil-15 ta’ Mejju 2020, il-President tal-KESE Luca Jahier appella għal politika tas-saħħa komuni tal-UE.

L-UE għandha tiġġieled kontra d-depopolazzjoni b’politiki b’saħħithom dwar il-familji u l-impjiegi.

Bis-sehem tagħha fil-popolazzjoni globali fl-iktar livell baxx li qatt kien hemm u billi hija improbabbli xi baby boom oħra, l-Ewropa se jkollha tadotta approċċ olistiku jekk trid treġġa’ lura d-depopolazzjoni tagħha, filwaqt li tistimola l-impjiegi u tħaddan politiki ekonomiċi u soċjali b’saħħithom li jistgħu jreġġgħu lura l-fiduċja taċ-ċittadini tagħha fil-futur.

Il-KESE jitlob li l-Linji Gwida dwar l-Impjiegi tal-2020 jiġu adattati fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19

Il-KESE laqa’ l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-linji gwida riveduti dwar l-impjiegi għall-Istati Membri, iżda talab li l-linji gwida jiġu adattati biex iqisu l-kriżi soċjali u tal-impjiegi kkawżata mit-tifqigħa COVID-19 u biex jgħinu jtaffu l-effetti negattivi tal-kriżi fuq is-swieq tax-xogħol tal-Ewropa.

It-tagħlim tul il-ħajja jeħtieġ iktar finanzjament pubbliku sostanzjali

L-Istati Membri tal-UE għandhom iżidu l-investiment pubbliku għat-tagħlim tul il-ħajja, b’enfasi speċjali fuq l-edukazzjoni tal-adulti, u għandhom jallokaw aktar fondi għat-tagħlim f’kuntesti mhux formali u informali, li fihom l-istudenti jistgħu jiżviluppaw aktar ħiliet personali, bħall-ħsieb kritiku u l-ħidma f’tim, jew il-kwalitajiet personali, bħat-tmexxija u l-kurżità.  

Rifuġjati tal-klima jgħoddu aktar minn nofs il-migranti kollha iżda ma jingħatawx wisq protezzjoni

Sa tliet darbiet aktar nies qed jiġu spostati kull sena minħabba diżastri naturali milli minħabba kunflitti armati jew forom oħra ta’ vjolenza, u ħafna minn dik li issa hija migrazzjoni internazzjonali bdiet bħala ċaqliq intern relatat mal-klima.

Jenħtieġ b’mod urġenti regolament tranżitorju sabiex jipprovdi ċertezza fid-dinja agrikola

Il-KESE jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tranżitorju sabiex jipprovdi appoġġ lill-bdiewa Ewropej, li se jiżgura tranżizzjoni bla xkiel mill-PAK attwali għall- perjodu li jmiss Madankollu, il-perjodu għall-ippjanar tal-baġit tal-PAK attwali jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2020 u l-ammont ta’ appoġġ tal-Unjoni jew il-limitu massimu nazzjonali għas-sena ta’ wara ma ġiex inkluż. Għalhekk, iridu jittieħdu miżuri urġenti sabiex tingħata ċertezza u kontinwità għall-għoti ta’ appoġġ lill-bdiewa Ewropej.

Awguri, Jasmin!

Wara tliet snin fl-Unità tal-Istampa, Jasmin Klötzing ingħaqdet mal-Grupp “Diversità Ewropa”. Nixtiequlha r-risq u ħafna opportunitajiet biex tirrakonta stejjer sbieħ.

L-isbaħ xewqat

mill-membri tal-Unità tal-Istampa

Aħbarijiet mill-Gruppi

Ngħinu n-negozji jissopravivu l-kriżi tal-coronavirus!

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Sabiex nillimitaw id-dannu ekonomiku u soċjali kkawżat mill-kriżi tal-COVID-19, neħtieġu sensiela ta’ miżuri – l-ewwel biex inlaħħqu mal-istadju ta’ emerġenza, u mbagħad biex nimxu lejn l-irkupru u l-bini mill-ġdid. Il-pass l-aktar urġenti issa huwa li jiġu salvati n-negozji u l-impjiegi.

Webinar tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE – #RebuildEU

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

"L-aġenda soċjali għandha tkun fil-qalba tal-pjan ta’ rikostruzzjoni fl-Ewropa wara l-Covid-19. Għandna niffukaw fuq riforma profonda tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u li tiġi stabbilita Regola tad-Deheb li tagħti lill-pajjiżi spazju għall-investiment fl-infrastruttura soċjali”, qal il-President tal-Grupp tal-Ħaddiema, Oliver Röpke.

Kriżi oħra għal twissija tal-aħħar! Verament l-aħħar kriżi?

Mill-Grupp Diversità Ewropa

Alain Coheur

Kriżijiet finanzjarji, ekonomiċi, soċjali, tal-ikel, tal-migrazzjoni, tas-sigurtà u tal-ambjent... u fl-aħħar nett... il-kriżi tas-saħħa. Bil-kummerċjalizzazzjoni tal-biża’, qed niġu mitfugħin fi kriżi waħda wara l-oħra u d-dinja qed tiġi pparalizzata b’mod intenzjonat min-nuqqas ta’ rieda li nesprimu dubji fundamentali dwar il-mudell ta’ żvilupp ekonomiku li għal bosta snin ipprijoritizza lill-interessi finanzjarji filwaqt li pprivatizza s-servizzi pubbliċi u dgħajjef il-protezzjoni soċjali.