Perspektywa oddolna – Odcinek 6: wsparcie dla przedsiębiorstw podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19

W tym odcinku belgijski właściciel hotelu i przedstawiciel sektora Marc Van Muylders przedstawia katastrofalne skutki pandemii COVID-19 dla sektora turystyki i hotelarstwa, a Milena Angełowa, wiceprzewodnicząca EKES-u odpowiedzialna za sprawy budżetowe i sekretarz generalna Bułgarskiego Stowarzyszenia Kapitału Przemysłowego (BICA), wyjaśnia, w jaki sposób EKES udostępnia swoją wiedzę fachową przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem w całej Europie. Amandine Crespy, profesorka nauk politycznych na Université Libre de Bruxelles oraz profesorka wizytująca w Kolegium Europejskim w Brugii, omawia szersze plany UE mające pomóc europejskim przedsiębiorstwom w przetrwaniu kryzysu.

Narysuj mi...

Nasza rubryka „Narysuj mi...” zapełnia się wypowiedziami członków, którzy przyjęli nasze zaproszenie do podzielenia się przemyśleniami na temat tego czasu, który się zatrzymał. Dziękujemy Chriscie Schweng, Anne Demelenne, Baibie Miltovicy, Gonçalowi Lobo Xavierowi, Georgiosowi Dassisowi i Cillianowi Lohanowi, którzy dali czytelnikom niepowtarzalną okazję do zagłębienia się w ich opowieści.

Wszystkie artykuły są dostępne tutaj: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/062020#a79969.

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Od wprowadzenia środków izolacji przeżywamy trudne chwile. Czas się zatrzymał, pozostajemy w zamknięciu, z dala od siebie. Prosimy naszych bliskich i znajomych, by dbali o siebie, życzymy im, by trzymali się zdrowo. Nasze życie jest kruche. Pandemia może uderzyć w każdej chwili. To wyzwanie dotyczy całego świata, wymaga więc reakcji na skalę światową.

Do odnotowania

10–11 czerwca 2020 r., Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Nigdy nie przegapię już okazji, by kogoś uściskać

Stało się coś niewyobrażalnego. Nagle wszystko się zmieniło i nic nie wydaje się już takie samo. Żyjemy w wyjątkowych czasach i musimy być odporni, aby móc odpowiednio reagować i powrócić do normalności w pełnej formie.

Anne Demelenne: Pandemia ujawniła słabość naszego systemu.

Wraz z mężem przyjęliśmy konieczność pozostania w domu z dużym spokojem. Mój mąż należy do bardziej zagrożonej grupy ludności, w związku z czym zastosowaliśmy wszystkie środki ostrożności.

Cillian Lohan: to, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu

Przesiaduję w swym domu wiejskim nad morzem. Choć jest on oddalony od ośrodków miejskich, mam dobre połączenie z internetem. Co rano czuję, że mam szczęście, mogąc spacerować wzdłuż wybrzeża, patrząc w morze ze świadomością, że następny skrawek lądu znajduje się po drugiej stronie Atlantyku w Nowym Jorku, nieomal 500 kilometrów stąd. Zdaję sobie sprawę, że moja wygoda jest wielkim przywilejem.

Christa Schweng: Czego nauczyłam się w czasach koronawirusa

Kiedy 13 marca – a przy okazji w piątek – nasz rząd postanowił zarządzić izolację kraju od poniedziałku 16 marca, cała atmosfera w Wiedniu zmieniła się: chodzenie po zwykle odwiedzanych miejscach w tych dniach budziło dziwne odczucia, bo wszyscy patrzyli podejrzliwie na innych ludzi.

Georges Dassis: Bez względu na to, jak jesteśmy silni, samotnie nie poradzimy sobie z przyszłymi zagrożeniami

Wracając z Brukseli 11 marca 2020 r., nie wyobrażałem sobie, że doświadczę czegoś tak niecodziennego.

Zaczęło się od stanowczego zalecenia EODY (greckiej organizacji zdrowia publicznego), by osoby wracające z zagranicy odbyły 14-dniową kwarantannę w domu.

Baiba Miltovica: Konsumenci w obliczu epidemii COVID-19

Koronawirus jest jednym z największych wyzwań, z którymi Unia Europejska musiała się kiedykolwiek zmierzyć. Rozprzestrzenienie się wirusa będzie dodatkowym wstrząsem dla gospodarek państw członkowskich UE, co spowoduje poważne zagrożenie nie tylko dla przedsiębiorstw i zatrudnienia, lecz również dla konsumentów. Dlatego też rządy wprowadziły wyjątkowe środki ochrony obywateli.

Obejrzyj film wideo zawierający oświadczenie EKES-u na temat COVID-19

Wspólnie reprezentujemy społeczeństwo obywatelskie na poziomie Unii Europejskiej. Obecna blokada nie może powstrzymać nas od aktywnego zabiegania o to, by głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego był słyszalny. Zjednoczenie daje nam siłę, by dążyć do odzyskania kontroli nad naszym życiem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tak się stało. Pandemia koronawirusa będzie miała poważne konsekwencje dla naszego społeczeństwa. Żaden rząd nie może liczyć na przezwyciężenie tego kryzysu w pojedynkę.

Wiadomości EKES-u

Pierwsze w historii internetowe obchody Dnia Europy w EKES-ie

W tym roku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny obchodził Dzień Europy online. Podobnie jak wszystkie pozostałe instytucje europejskie, ze względu na pandemię COVID-19 EKES musiał zrezygnować z tradycyjnego Dnia Otwartego zaplanowanego na 9 maja i zaproponować zamiast tego szereg inspirujących działań w internecie.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier wzywa do utworzenia unii zdrowotnej

Kluczowym priorytetem na przyszłość musi stać się pełna unia zdrowotna. Na pierwszym w historii seminarium internetowym EKES-u 24 kwietnia 2020 r. przewodniczący Komitetu Luca Jahier powiedział, że nadszedł czas na kolejny krok w integracji europejskiej. UE musi wypracować wspólną odpowiedź w sektorze zdrowia na obecny kryzys związany z koronawirusem, korzystając z osiągnięć ostatnich kilku tygodni i działając w oparciu o jasną wizję.

Webinaria EKES-u w dobie koronawirusa: UE i Afryka – Wspólna walka z pandemią COVID-19

29 kwietnia EKES zorganizował webinariumw celu zbadania stanu stosunków UE-Afryka, uznawanego za jeden z głównych priorytetów Komisji na nadchodzące lata i obecnie zagrożonego trudnościami w związku z pandemią COVID-19. Uczestnicy zgodzili się co do tego, że kluczowe znaczenie mają konsolidacja łańcuchów dostaw i porozumienie w sprawie zmniejszenia zewnętrznego obciążenia długami państw afrykańskich.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier mówi, że musimy ponownie uczynić Europę bezpieczną

Zapewnienie bezpieczeństwa w Europie musi być priorytetem z punktu widzenia przyszłości UE po pandemii COVID-19. Podczas seminarium internetowego z udziałem włoskiej Krajowej Rady Gospodarki i Pracy (CNEL) 15 maja 2020 r. przewodniczący EKES-u Luca Jahier wezwał do opracowania wspólnej polityki zdrowotnej UE.

UE musi walczyć z wyludnieniem za pomocą silnej polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia

W sytuacji, gdy udział Europejczyków w ludności świata spadł do historycznie najniższego poziomu, a na kolejny wyż demograficzny nie ma co liczyć, Europa będzie potrzebować kompleksowego podejścia, by odwrócić negatywne trendy demograficzne. Trzeba zwiększać zatrudnienie i wdrażać zdecydowaną politykę gospodarczą i społeczną, która pozwoli przywrócić obywatelom wiarę w przyszłość.

EKES postuluje dostosowanie wytycznych dotyczących zatrudnienia na 2020 r. w związku z pandemią COVID-19

EKES przyjął z zadowoleniem wniosek Komisji w sprawie zmienionych wytycznych dotyczących zatrudnienia dla państw członkowskich, lecz wniósł, by zostały one dostosowane w obliczu zbliżającego się kryzysu zatrudnienia i kryzysu społecznego spowodowanego przez pandemię COVID-19, co pozwoli złagodzić jego negatywne skutki dla rynków pracy w Europie.

Trzeba przeznaczyć więcej środków publicznych na uczenie się przez całe życie

Państwa członkowskie UE powinny zwiększyć inwestycje publiczne w uczenie się przez całe życie, ze szczególnym naciskiem na kształcenie dorosłych, oraz przeznaczyć więcej funduszy na uczenie się pozaformalne i nieformalne, w ramach którego osoby uczące się mogą rozwijać bardziej miękkie umiejętności, takie jak krytyczne myślenie i praca zespołowa, lub cechy charakteru, takie jak przywództwo i ciekawość.

Ponad połowa wszystkich migrantów to uchodźcy klimatyczni, ale nie mogą oni liczyć na dobrą ochronę

Niemal trzykrotnie więcej osób migruje co roku wskutek klęsk żywiołowych niż z powodu konfliktów zbrojnych lub innych form przemocy, a wiele z obecnych międzynarodowych przepływów migracyjnych rozpoczyna się jako wewnętrzne przesiedlenia związane z warunkami pogodowymi.

Pilnie potrzebne jest rozporządzenie przejściowe, które zapewniłoby pewność w sektorze rolnym

EKES z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia przejściowego w sprawie wsparcia europejskich rolników, które zapewni sprawne przejście z obecnego okresu WPR do kolejnego. Jednak okres planowania budżetu dla obecnej WPR dobiega końca 31 grudnia 2020 r., a nie została w niej ujęta kwota wsparcia ze środków Unii ani pułapy krajowe dotyczące następnego roku. Należy zatem podjąć pilne działania, aby zapewnić pewność i ciągłość wsparcia dla europejskich rolników.

Powodzenia Jasmin!

Po trzech latach pracy w Dziale Prasy Jasmin Kloetzing dołączyła do Grupy „Różnorodność Europy”. Życzymy jej powodzenia i wielu dalszych okazji do opowiadania pięknych historii.

Serdecznie pozdrawiamy!

Dział Prasy

Aktualności z Grup

Pomoc dla przedsiębiorstw w przetrwaniu kryzysu wywołanego przez koronawirusa!

Grupa Pracodawców w EKES-ie

By ograniczyć straty gospodarcze i społeczne spowodowane przez kryzys związany z COVID-19, potrzebujemy szeregu środków: najpierw – by poradzić sobie na etapie sytuacji nadzwyczajnej, a następnie – przejść do etapu naprawy i odbudowy. Najpilniejszym krokiem jest ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy.

Webinarium Grupy Pracowników EKES-u – #RebuildEU

Grupa Pracowników EKES-u

Agenda społeczna musi być centralnym elementem europejskiego planu odbudowy po epidemii COVID-19. Musimy skupić się na kompleksowym zreformowaniu paktu stabilności i wzrostu oraz ustanowieniu takiej złotej reguły budżetowej, która umożliwi krajom inwestowanie w infrastrukturę społeczną – powiedział przewodniczący Grupy Pracowników Oliver Röpke.

Kolejny kryzys to ostatnie wezwanie do przebudzenia! Być może innego już nie będzie.

Grupa „Różnorodność Europy”

Alain Coheur

Kryzys finansowy, gospodarczy, społeczny, żywnościowy, migracyjny, kryzys bezpieczeństwa, środowiska... i ostatecznie... kryzys zdrowotny. W atmosferze, jaką tworzy marketing strachu, dryfujemy od jednego kryzysu do drugiego, a ludzkość świadomie tkwi w bezruchu, bo nie chce radykalnie zakwestionować modelu rozwoju gospodarczego, który od lat nadaje priorytet interesom finansowym, prowadząc do prywatyzacji usług publicznych i osłabienia ochrony socjalnej.