Pogled s terena – 6. oddaja: Podpora podjetjem v času krize COVID-19

V tej oddaji bo belgijski lastnik hotela in predstavnik sektorja Marc Van Muylders opisal katastrofalne posledice COVID-19 na turistični in hotelirski sektor, podpredsednica EESO, pristojna za proračunske zadeve, in generalna sekretarka Bolgarskega združenja industrijskega kapitala Milena Angelova pa bo pojasnila, kako EESO podjetjem po vsej Evropi, ki se spopadajo s krizo, daje na voljo svoje strokovno znanje. Amandine Crespy, profesorica političnih ved na Svobodni univerzi v Bruslju in gostujoča profesorica na Evropski akademiji v Bruggeju, bo orisala širše načrte EU za pomoč evropskim podjetjem pri prebroditvi krize.

Dessine-moi…

V naši rubriki „Dessine-moi...“ se vrstijo pričevanja članov, ki so sprejeli naše povabilo in delili razmišljanja, ki se jim porajajo v času, ki se je ustavil. Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis in Cillian Lohan so dali našim bralcem enkratno priložnost vpogleda v njihov svet, za kar sem jim zahvaljujemo.

Vsi članki so na voljo na povezavi: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/062020#a79969

Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Od začetka omejitve gibanja doživljamo težke trenutke. Kot bi se čas ustavil, ostajamo zaprti, daleč drug od drugega. Svojce in kolege prosimo, naj poskrbijo zase, in jim želimo, naj ostanejo zdravi. Življenje je krhko, saj lahko pandemija udari kadarkoli. Gre za svetovni izziv, na katerega se mora odzvati ves svet.

Koledar dogodkov

10. in 11. junij 2020, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Nikoli več ne bom izpustil priložnosti, da koga objamem

Nepredstavljivo je postalo resničnost. Nenadoma se je vse spremenilo in nič ni več tako, kot je bilo. Živimo v izjemnih okoliščinah in najti moramo svojo odpornost, da se lahko ustrezno odzovemo in postanemo močnejši.

Anne Demelenne: Pandemija je razkrila krhkost našega sistema

Z možem sva osamitev med štirimi stenami doma preživela precej spokojno. Moj mož spada v eno od rizičnih skupin prebivalstva, zato sva bila še posebej previdna.

Cillian Lohan: Bistvo je očem nevidno

Sedim v svoji podeželski hiši ob morju. Kljub izolirani lokaciji na podeželju imam dobro internetno povezavo. Vsako jutro sem hvaležen, da se lahko sprehajam vzdolž obale in gledam morje, vedoč, da je naslednje kopno na drugi strani Atlantika New York skoraj 5000 kilometrov stran. Zavedam se privilegiranosti svojega udobnega položaja.

Christa Schweng: Kaj sem se naučila iz epidemije koronavirusne bolezni

Ko je avstrijska vlada 13. marca – ki je bil povrhu petek – sklenila, da bo v ponedeljek, 16. marca, zaustavila javno življenje, se je življenje na Dunaju spremenilo. V tistih dneh so sprehodi po običajni poti postali nenavadni, saj so ljudje nezaupljivo pogledovali drug proti drugemu.

Georges Dassis: Naj bomo še tako veliki, sami ne bomo kos prihodnjim nevarnostim

Ko sem se 11. marca 2020 vračal iz Bruslja, si nisem mogel predstavljati, da bom doživel nekaj tako neverjetnega.

Začelo se je z odločnim priporočilom grškega inštituta za javno zdravje EODY: vsi, ki se vračajo iz tujine, morajo 14 dni ostati doma v karanteni.

Baiba Miltoviča: soočanje potrošnikov s COVID-19

Koronavirus je eden največjih izzivov, s katerimi se je Evropska unija kdaj soočila. Širjenje virusa bo še bolj prizadelo gospodarstva držav članic EU, kar bo močno ogrozilo ne samo podjetja in delovna mesta, temveč tudi potrošnike. To je spodbudilo vlade k izvajanju izrednih ukrepov za zaščito prebivalcev.

Videosporočilo EESO o COVID-19

Skupaj zastopamo civilno družbo na ravni Evropske unije. Kljub omejitvenim ukrepom si dejavno prizadevamo, da bi se slišal glas organizirane civilne družbe. Združeni bomo ostali močni, medtem ko si prizadevamo, da bi svoje življenje znova vzeli v svoje roke. Storili bomo vse, kar bo treba. Pandemija koronavirusne bolezni bo imela resne posledice za našo družbo. Nobena vlada ne more sama rešiti take krize.

Novice EESO

EESO prvič obeležil dan Evrope na spletu

Evropski ekonomsko-socialni odbor je dan Evrope letos obeležil virtualno. Tako kot vse druge evropske institucije se je moral zaradi pandemije COVID-19 tudi EESO odpovedati svojemu tradicionalnemu dnevu odprtih vrat 9. maja in namesto tega ponuditi več ustvarjalnih spletnih aktivnosti.

Predsednik EESO Luca Jahier poziva k oblikovanju zdravstvene unije

Oblikovanje resnične zdravstvene unije mora biti ena glavnih prihodnjih prednostnih nalog. Na prvem spletnem seminarju, ki ga je EESO organiziral 24. aprila 2020, je njegov predsednik Luca Jahier dejal, da je prišel čas za nov korak v smeri evropskega povezovanja. EU mora na področju zdravja sprejeti skupni odziv na sedanjo krizo zaradi koronavirusa in na podlagi vsega, kar je bilo storjeno v zadnjih nekaj tednih, pripraviti jasno vizijo za prihodnost.

Spletni seminarji EESO o COVID-19: EU in Afrika – skupni boj proti pandemiji COVID-19

EESO je 29. aprila organiziral spletni seminar, na katerem je preučil stanje v odnosih med EU in Afriko. Ti veljajo za eno od glavnih prednostnih nalog Komisije v prihodnjih letih in so sedaj zaradi pandemije COVID-19 ogroženi. Udeleženci so se strinjali, da sta ključni vprašanji konsolidacija dobavnih verig in dogovor o zmanjšanju bremena zunanjega dolga afriških držav.

„Poskrbeti moramo, da bo Evropa spet varna,“ pravi predsednik EESO Luca Jahier

Glavna prednostna naloga za prihodnost EU mora biti skrb za varno Evropo po pandemiji COVID-19. Predsednik EESO Luca Jahier je 15. maja 2020 na skupnem spletnem seminarju z italijanskim nacionalnim svetom za ekonomijo in delo (CNEL) pozval k skupni zdravstveni politiki EU.

EU se mora boriti proti upadanju števila prebivalcev z odločnimi družinskimi politikami in politikami zaposlovanja

Delež Evropejcev v svetovnem prebivalstvu še nikoli ni bil tako majhen in ker ni verjetno, da bomo doživeli nov babyboom, bo Evropa potrebovala celosten pristop, da bi preobrnila upadanje števila prebivalcev, spodbudila zaposlovanje in sprejela odločne ekonomske in socialne politike, s katerimi se bo obnovilo zaupanje njenih državljanov v prihodnost.

EESO poziva k prilagoditvi smernic za zaposlovanje za leto 2020 zaradi pandemije COVID-19

EESO je pozdravil predlog Komisije o revidiranih smernicah za zaposlovanje za države članice, vendar je pozval, naj se smernice prilagodijo, da bi upoštevali probleme zaradi brezposelnosti in socialne krize, ki jih je povzročil izbruh pandemije COVID-19, ter pomagali ublažiti škodljive posledice za evropske trge dela.

Vseživljenjsko učenje potrebuje več javnega financiranja

Države članice EU bi morale povečati javne naložbe v vseživljenjsko učenje s posebnim poudarkom na izobraževanju odraslih in nameniti več sredstev za učenje v neformalnem in priložnostnem okolju, v katerem lahko učenci razvijejo mehkejše veščine, kot so kritično razmišljanje in timsko delo, ali značajske lastnosti, kot so vodstvene sposobnosti in radovednost.

Podnebni begunci predstavljajo več kot polovico vseh migrantov, vendar uživajo le malo zaščite

Vsako leto je zaradi naravnih nesreč razseljenih do trikrat toliko ljudi kot zaradi oboroženih spopadov ali drugih oblik nasilja in večina danes mednarodnih migracij se je začela z notranjim razseljevanjem zaradi vremenskih razmer.

Prehodna uredba je nujna, da bi se kmetijski sektor izognil negotovosti

EESO podpira predlog Komisije za prehodno uredbo za podporo evropskim kmetom, ki bo zagotovila nemoten prehod iz sedanjega v naslednje obdobje skupne kmetijske politike. Vendar pa se obdobje proračunskega načrtovanja za sedanjo skupno kmetijsko politiko izteče 31. decembra 2020, znesek podpore Unije in nacionalne zgornje meje za naslednje leto pa v predlogu niso zajeti. Zato je treba sprejeti nujne ukrepe, s katerimi bi zagotovili varnost in kontinuiteto pri dodeljevanju podpore evropskim kmetom.

Srečno, Jasmin!

Jasmin Kloetzing se je po treh letih dela v službi za medije pridružila skupini Raznolikost Evrope. Želimo ji vso srečo in veliko priložnosti za pripovedovanje lepih zgodb.

S prijateljskimi pozdravi,

sodelavci iz službe za medije

Novice skupin

Pomagajmo podjetjem, da preživijo krizo!

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Da bi omejili gospodarsko in družbeno škodo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, potrebujemo vrsto ukrepov: najprej za to, da premagamo izredne razmere, nato pa za okrevanje in obnovo. Zdaj je najbolj nujno rešiti podjetja in delovna mesta.

Spletni seminar skupine delojemalcev v EESO: #RebuildEU

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

„Socialna agenda bi morala biti v središču načrta za okrevanje evropskega gospodarstva po krizi zaradi pandemije COVID-19. Osredotočiti se moramo na temeljito reformo Pakta za stabilnost in rast ter uvedbo zlatega pravila, ki bi državam omogočal naložbe v socialno infrastrukturo,“ je dejal predsednik skupine delojemalcev Oliver Röpke.

Še ena kriza kot končno opozorilo! Ali je resnično zadnja?

Pripravila skupina Raznolikost Evrope

Alain Coheur

Po finančni, gospodarski, socialni, prehranski, migracijski, varnostni in okoljski krizi je prišla še zdravstvena kriza. S trženjem strahu smo pahnjeni iz ene krize v drugo in svet je namenoma ohromljen zaradi nepripravljenosti, da bi temeljito spremenili model gospodarskega razvoja, ki že leta daje prednost finančnim interesom s privatizacijo javnih storitev in zmanjševanjem socialne zaščite.