V tomto diele majiteľ hotela a zástupca odvetvia cestovného ruchu a hotelierstva, Belgičan Marc Van Muylders približuje katastrofálny dosah pandémie COVID-19 na tento sektor a následne podpredsedníčka EHSV zodpovedná za rozpočtové otázky a generálna tajomníčka Združenia priemyselného kapitálu Bulharska (AIKB) Milena Angelova hovorí o tom, ako sa EHSV snaží svojimi odbornými znalosťami pomôcť podnikom, ktoré v celej Európe zápasia s krízou. Profesorka politických vied na Slobodnej univerzite v Bruseli a hosťujúca profesorka na College of Europe v Bruggách Amandine Crespy predstavuje širšie plány EÚ na pomoc európskym podnikom pri prekonávaní tejto náročnej situácie.

V tomto diele majiteľ hotela a zástupca odvetvia cestovného ruchu a hotelierstva, Belgičan Marc Van Muylders približuje katastrofálny dosah pandémie COVID-19 na tento sektor a následne podpredsedníčka EHSV zodpovedná za rozpočtové otázky a gene...Viac

V tomto diele majiteľ hotela a zástupca odvetvia cestovného ruchu a hotelierstva, Belgičan Marc Van Muylders približuje katastrofálny dosah pandémie COVID-19 na tento sektor a následne podpredsedníčka EHSV zodpovedná za rozpočtové otázky a generálna tajomníčka Združenia priemyselného kapitálu Bulharska (AIKB) Milena Angelova hovorí o tom, ako sa EHSV snaží svojimi odbornými znalosťami pomôcť podnikom, ktoré v celej Európe zápasia s krízou. Profesorka politických vied na Slobodnej univerzite v Bruseli a hosťujúca profesorka na College of Europe v Bruggách Amandine Crespy predstavuje širšie plány EÚ na pomoc európskym podnikom pri prekonávaní tejto náročnej situácie.

Menej

Naša rubrika „Dessine-moi“ (Nakresli mi...) sa napĺňa svedectvami členov a členiek, ktorí prijali naše pozvanie podeliť sa o svoje myšlienky a úvahy v tomto období, keď sa zastavil čas. Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis a Cillian Lohan dali našim čitateľom a čitateľkám jedinečnú možnosť ponoriť sa do sveta svojich príbehov, za čo im ďakujeme.

Všetky tieto články sú dostupné na tomto odkaze: https://www.eesc.europa.eu/sk/news-media/eesc-info/062020#a79969

Naša rubrika „Dessine-moi“ (Nakresli mi...) sa napĺňa svedectvami členov a členiek, ktorí prijali naše pozvanie podeliť sa o svoje myšlienky a úvahy v tomto období, keď sa zastavil čas. Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis a Cillian Lohan dali našim čitateľom a čitateľkám jedinečnú možnosť ponoriť sa do sveta svojich príbehov, za čo im ďakujeme.

Všetky tieto články sú dostupné na tomto odkaze: Viac

Naša rubrika „Dessine-moi“ (Nakresli mi...) sa napĺňa svedectvami členov a členiek, ktorí prijali naše pozvanie podeliť sa o svoje myšlienky a úvahy v tomto období, keď sa zastavil čas. Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis a Cillian Lohan dali našim čitateľom a čitateľkám jedinečnú možnosť ponoriť sa do sveta svojich príbehov, za čo im ďakujeme.

Všetky tieto články sú dostupné na tomto odkaze: https://www.eesc.europa.eu/sk/news-media/eesc-info/062020#a79969

Menej