Grassroots View – avsnitt 6: Att stötta företagen under covid-19-krisen

I detta avsnitt belyser den belgiske hotellägaren och branschföreträdaren Marc Van Muylders covid-19-krisens katastrofala följder för turism- och hotellsektorn, medan Milena Angelova, EESK:s vice ordförande med ansvar för budgetfrågor och generalsekreterare för BICA (bulgariska industrikapitalförbundet), förklarar hur EESK gör sin expertis tillgänglig för företag som brottas med krisen i hela Europa. Amandine Crespy, professor i statsvetenskap vid Université libre de Bruxelles och gästprofessor vid Europeiska högskolan i Brygge, beskriver EU:s bredare planer för att hjälpa europeiska företag att rida ut stormen.

Dessine-moi…

Under rubriken ”Dessine-moi...” (Ur min synvinkel...) har vi bett våra ledamöter att dela med sig av sina tankar och reflektioner kring denna tid, då världen tycks ha stannat upp. Vi vill tacka Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis och Cillian Lohan för att de ger våra läsare denna unika möjlighet att leva sig in i deras berättelser.

Läs samtliga artiklar via följande länk: https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/eesc-info/062020#a79969

Tillgängliga språk:

Ledare

Sedan början av nedstängningen genomlever vi en svår tid. Världen tycks ha stannat upp och vi måste stanna inomhus, på avstånd från varandra. Vi ber våra närmaste och våra kollegor att ta hand om sig, och vi önskar att de ska få vara friska. Våra liv är sköra. Pandemin kan slå till när som helst. Det är en global utmaning som kräver globala insatser.

Kommande evenemang

Den 10–11 juni 2020, Bryssel

EESK:s plenarsession

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Jag kommer aldrig mer försumma ett tillfälle att ge någon en kram

Det som ingen trodde skulle kunna hända har nu hänt. Plötsligt är allting annorlunda och ingenting tycks längre vara som förut. Vi lever under exceptionella omständigheter och vi måste upprätthålla vår motståndskraft så att vi kan reagera på lämpligt sätt och komma stärkta ut ur detta.

Anne Demelenne: Pandemin har visar hur bräckligt vårt system är

Under den tid som samhället varit nedstängt har min man och jag hållit oss hemma och tagit det lugnt. Eftersom min man tillhör en riskgrupp har vi vidtagit alla försiktighetsåtgärder.

Cillian Lohan: Det väsentliga är osynligt för ögat

Jag sitter i huset på min gård vid havet. Trots mitt isolerade läge på landsbygden har jag god internetuppkoppling. Varje morgon skattar jag mig lycklig över att jag kan promenera utmed kusten och se ut över havet med vetskapen om att nästa gång man når fast mark, tvärsöver Atlanten, är i New York, nästan 5 000 kilometer bort. Jag inser att jag är mycket privilegierad i min bekväma situation.

Christa Schweng: Vad coronakrisen lärt mig

När vår regering den 13 mars – som för övrigt var en fredag – tog beslutet att stänga ned landet från och med måndagen den 16 mars, var stämningen i Wien som förbytt: det kändes konstigt att promenera runt i sin vanliga omgivning de där sista dagarna, eftersom alla människor betraktade varandra med misstänksamhet.

Georges Dassis: Hur stora vi än är, ensamma har vi ingen chans mot framtidens faror

Aldrig hade jag trott att jag skulle få uppleva något så ovanligt som när jag den 11 mars 2020 kom tillbaka från Bryssel.

Det började med en bestämd rekommendation från EODY (den grekiska folkhälsomyndigheten): de som återvänder från utlandet måste stanna hemma i karantän under 14 dagar.

Baba Miltoviča: Konsumenterna och covid-19

Coronaviruset är en av de största utmaningar som EU någonsin stått inför. Virusets spridning kommer att drabba medlemsstaternas ekonomier ytterligare och utgöra ett allvarligt hot inte bara för företagen och sysselsättningen utan även för konsumenterna. Detta har fått regeringarna att vidta exceptionella åtgärder för att skydda medborgarna.

Se EESK:s videouttalande med anledning av covid-19

Tillsammans företräder vi det civila samhället på EU-nivå. Nedstängningen av samhället får inte hindra oss från att aktivt arbeta för att se till att det organiserade civila samhällets röst hörs. I vår strävan efter att återta kontrollen över våra liv är vi starkare tillsammans. Vi kommer att göra allt som står i vår makt. Coronavirusutbrottet kommer att få allvarliga konsekvenser för vårt samhälle. Ingen regering kan ens tro att den kan ta sig igenom en sådan pandemi på egen hand.

EESK-nyheter

EESK firar Europadagen online för första gången någonsin

Det var en Europadag på distans vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i år. Som alla EU-institutioner var kommittén på grund av covid-19-utbrottet tvungen att avstå från sin traditionella öppet hus-dag den 9 maj och i stället erbjuda ett antal inspirerande onlineaktiviteter.

EESK:s ordförande Luca Jahier efterlyser en hälsounion

En fullvärdig hälsounion måste bli en huvudprioritering för framtiden. Vid EESK:s första webbinarium någonsin den 24 april 2020 sade kommitténs ordförande Luca Jahier att det är dags att ta ett nytt steg framåt i den europeiska integrationen. EU var tvunget att inom sjuk- och hälsovårdssektorn komma med ett gemensamt svar på den nuvarande coronakrisen, genom att utgå från vad som gjorts under de senaste veckorna och röra sig framåt med en tydlig vision.

EESK:s coronawebbinarier: EU och Afrika – en gemensam kamp mot covid-19-pandemin

Den 29 april anordnade EESK ett webbinarium för att diskutera läget i förbindelserna mellan EU och Afrika, som är en av kommissionens huvudprioriteringar för de kommande åren och som nu hotas av covid-19-pandemin. Deltagarna var eniga om att konsolideringen av leveranskedjor och ingåendet av en överenskommelse för att minska de afrikanska ländernas utländska skuldbördor är viktiga frågor.

EESK:s ordförande Luca Jahier: Vi måste göra Europa säkert igen

Att skapa ett säkert Europa måste vara första prioritet för EU:s framtid efter covid-19-pandemin. I ett gemensamt webbseminarium med Italiens nationella råd för ekonomi och arbete (CNEL) den 15 maj 2020 efterlyste EESK:s ordförande Luca Jahier en gemensam hälsopolitik på EU-nivå.

EU behöver en stark familje- och sysselsättningspolitik för att bekämpa avfolkningen

Med tanke på att EU:s andel av världens befolkning är mindre än någonsin och att en ny babyboom sannolikt inte kommer att inträffa krävs det att Europa, i syfte att vända den demografiska nedgången, intar ett helhetsperspektiv för att stimulera sysselsättningen och främja kraftfulla ekonomiska och sociala åtgärder som återuppväcker medborgarnas hopp om framtiden.

EESK efterlyser en anpassning av sysselsättningsriktlinjerna för 2020 med tanke på covid-19-pandemin

EESK välkomnar kommissionens förslag till reviderade riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, men efterlyser en anpassning av riktlinjerna för att ta hänsyn till den hotande sysselsättningskrisen och sociala krisen till följd av covid-19-utbrottet samt bidra till att mildra de negativa effekterna på Europas arbetsmarknader.

Livslångt lärande kräver robustare offentlig finansiering

EU:s medlemsstater bör öka de offentliga investeringarna i livslångt lärande, med särskilt fokus på vuxenutbildning, och avsätta mer resurser för lärande i icke-formella och informella miljöer, där deltagarna kan utveckla mjukare färdigheter, såsom kritiskt tänkande och lagarbete, eller personliga egenskaper, såsom ledarskap och nyfikenhet.

Klimatflyktingarna utgör mer än hälften av alla migranter men åtnjuter dåligt skydd

Varje år tvingas upp till tre gånger så många människor på flykt till följd av naturkatastrofer som till följd av väpnade konflikter eller andra former av våld. En stor del av dagens internationella migration var till en början väderrelaterade interna tvångsförflyttningar.

Det finns ett akut behov av en övergångsförordning för att skapa säkerhet i jordbrukssektorn

EESK välkomnar kommissionens förslag om en övergångsförordning till stöd för EU:s jordbrukare. Förordningen ska säkerställa en smidig övergång från nuvarande till nästa period för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Budgetplaneringsperioden för innevarande GJP löper dock ut den 31 december 2020, och den gällande förordningen anger inget belopp för EU‑stödet eller de nationella taken för det kommande året. Brådskande åtgärder måste därför vidtas för att skapa säkerhet och kontinuitet när EU:s jordbrukare beviljas stöd.

Lycka till Jasmin!

Efter tre år vid pressenheten har Jasmin Kloetzing gått över till gruppen Mångfald Europa. Vi önskar henne ett stort lycka till och hoppas att hon får många tillfällen att berätta vackra historier.

Varma hälsningar

Före detta kollegorna vid pressenheten

Nyheter från grupperna

Hjälp företagen att överleva coronakrisen!

Av EESK:s arbetsgivargrupp

För att begränsa den ekonomiska och sociala skada som covid-19-krisen orsakat krävs en rad åtgärder – först för att hantera nödläget och sedan för att stödja återhämtningen och återuppbyggnaden. Det som är mest brådskande i nuläget är att rädda företagen och arbetstillfällena.

Webbinarium för EESK:s arbetstagargrupp – #RebuildEU

Av EESK:s arbetstagargrupp

”Den sociala agendan bör stå i centrum för planen för återuppbyggnad efter covid-19-pandemin i Europa. Vi måste fokusera på en djupgående reform av stabilitets- och tillväxtpakten och fastställa en gyllene regel som ger länderna utrymme för investeringar i social infrastruktur”, sade Arbetstagargruppens ordförande, Oliver Röpke.

Dagens kris är ännu en väckarklocka. Men är det den sista?

Av gruppen Mångfald Europa

Alain Coheur

Den finansiella och ekonomiska krisen, den sociala krisen, livsmedelskrisen, migrationskrisen, säkerhetskrisen, miljökrisen ... och nu ... hälsokrisen. Genom en marknadsföring som spelar på våra rädslor tvingas vi in i den ena krisen efter den andra. Världen lamslås, med avsikt, på grund av en ovilja att i grunden ifrågasätta dagens ekonomiska utvecklingsmodell, där man genom att privatisera offentliga tjänster och försvaga det sociala skyddet länge prioriterat ekonomiska intressen.