Vietos požiūris – 6 dalis. Kaip sustiprinti verslą per COVID-19 krizę

Šioje dalyje Belgijos viešbučių savininkas ir pramonės atstovas Marc Van Muylders pasakoja apie katastrofišką COVID-19 poveikį turizmui ir viešbučių sektoriui, o EESRK pirmininko pavaduotoja, atsakinga už biudžeto klausimus, ir Bulgarijos pramonės kapitalo asociacijos (BICA) generalinė sekretorė Milena Angelova paaiškina, kaip EESRK dalijasi savo patirtimi su krizę patiriančiomis įmonėmis visoje Europoje. Briuselio laisvojo universiteto politikos mokslų profesorė ir Briugės Europos kolegijos kviestinė profesorė Amandine Crespy pristato platesnio masto ES planus, kuriais siekiama padėti Europos įmonėms išgyventi šį sunkmetį.

Dessine-moi…

Mūsų rubrika „Dessine-moi...“ pasipildė EESRK narių pasakojimais, kuriuose jie dalijasi šiuo metu, kai laikas tarytum sustojęs, kylančiomis mintimis ir samprotavimais. Dėkojame Christai Schweng, Anne Demelenne, Baibai Miltovicai, Gonçalui Lobo Xavierui, Georgios'ui Dassisui ir Cillianui Lohanui už mūsų skaitytojams suteiktą unikalią galimybę susipažinti su savo įžvalgomis.

Visus šiuos straipsnius galima rasti paspaudus toliau pateiktą nuorodą: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/062020#a79969

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Nuo izoliavimo priemonių taikymo pradžios išgyvename įvairius sunkumus. Laikas sustojo, gyvename užsidarę, toli vieni nuo kitų. Prašome savo artimųjų ir kolegų pasirūpinti savimi ir linkime jiems geros sveikatos. Mūsų gyvenimas yra trapus. Pandemija gali užklupti bet kuriuo metu. Tai pasaulinis iššūkis, kuriam įveikti reikia pasaulinio masto pastangų.

Įsidėmėtinos datos

2020 m. birželio 10–11 d., Briuselis

EESRK plenarinė sesija

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier. Niekada nebepraleisiu progos apsikabinti

Atsitiko tai, ko net neįsivaizdavome. Staiga viskas pasikeitė ir niekas nebėra kaip buvę. Gyvename išskirtinėmis aplinkybėmis ir turime būti atsparūs, kad galėtume tinkamai reaguoti ir vėliau tapti stipresni.

Anne Demelenne: Pandemija parodė mūsų sistemos silpnumą

Kartu su vyru izoliavimą namuose praleidome labai ramiai. Mano vyras priklauso didesnės rizikos grupei, todėl ėmėmės visų atsargumo priemonių.

Cillian Lohan. Svarbiausi dalykai – nematomi

Sėdžiu savo sodyboje prie jūros. Čia puikiai veikia internetas, nors ir esu atokioje kaimo vietovėje. Kiekvieną rytą džiaugiuosi galėdama pasivaikščioti pakrante, žiūrėti į jūrą ir žinoti, kad artimiausias žemės lopinėlis už Atlanto vandenyno, už beveik 5000 kilometrų, yra Niujorkas. Man labai pasisekė.

Christa Schweng: ko mane išmokė koronavirusas?

Kai kovo 13 d. – beje, penktadienį, – mūsų vyriausybė paskelbė, kad nuo pirmadienio, kovo 16 d., šalis užsidaro, atmosfera Vienoje pasikeitė: tomis paskutinėmis dienomis vaikščioti po įprastas vietas buvo keista, nes visi vieni į kitus žiūrėjo įtariai.

Georges Dassis: vienas būsimų pavojų akivaizdoje, kad ir koks didis būtum, tampi mažas

2020 m. kovo 11 d. grįždamas iš Briuselio negalėjau net įsivaizduoti, kad teks išgyventi tokią neįtikėtiną patirtį.

Viskas prasidėjo griežta Graikijos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (EODY) rekomendacija: visi grįžę iš užsienio turi likti 14 dienų karantine savo namuose.

Baiba Miltovica. Vartotojai COVID-19 akivaizdoje

Koronavirusas yra vienas didžiausių kada nors Europos Sąjungai kilusių iššūkių. Viruso plitimas toliau žlugdo ES valstybių narių ekonomiką ir kelia didelę grėsmę ne tik įmonėms ir užimtumui, bet ir vartotojams. Tai paskatino vyriausybes imtis ypatingų priemonių žmonėms apsaugoti.

Kviečiame pažiūrėti EESRK pareiškimo dėl COVID-19 vaizdo įrašą

Mes visi kartu Europos Sąjungos lygmeniu atstovaujame pilietinei visuomenei. Judėjimo suvaržymai negali mums sutrukdyti aktyviai dirbti siekiant užtikrinti, kad būtų išgirstas organizuotos pilietinės visuomenės balsas. Kol stengiamės sugrąžinti gyvenimą į įprastas vėžes, vienybėje išlieka mūsų stiprybė. Mes padarysime viską, kas mūsų galioje. Koronaviruso protrūkis turės rimtų pasekmių mūsų visuomenei. Nė viena vyriausybė negali net tikėtis, kad tokią krizę jai pavyks atremti vienai.

EESRK naujienos

EESRK pirmą kartą virtualiai švenčia Europos dieną

Šiais metais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Europos diena buvo švenčiama per atstumą. Kaip ir visos kitos Europos institucijos, EESRK dėl COVID-19 protrūkio buvo priverstas atsisakyti savo tradicinės atvirų durų dienos gegužės 9 d. ir vietoj to pasiūlė keletą įkvepiančių renginių internete.

EESRK pirmininkas Luca Jahier ragina kurti sveikatos sąjungą

Visavertė sveikatos sąjunga turi tapti pagrindiniu prioritetu ateičiai. 2020 m. balandžio 24 d. pirmą kartą vykusiame EESRK internetiniame seminare Komiteto pirmininkas Luca Jahier pažymėjo, kad atėjo laikas žengti dar vieną žingsnį Europos integracijos link. Europos Sąjungai sveikatos srityje teko ieškoti bendro atsako į dabartinę koronaviruso krizę, pasinaudojant tuo, kas pasiekta per pastarąsias keletą savaičių ir judėti pirmyn turint aiškią viziją.

Koronavirusui skirti EESRK internetiniai seminarai: bendra ES ir Afrikos kova su COVID-19 pandemija

Balandžio 29 d. EESRK surengė internetinį seminarą, skirtą apžvelgti dabartinę ES ir Afrikos santykių padėtį. Šie santykiai yra vienas pagrindinių Komisijos prioritetų artimiausiais metais, tačiau dabar jiems pavojų kelia COVID-19 pandemija. Dalyviai sutarė, kad pagrindiniai klausimai yra tiekimo grandinių konsolidavimas ir susitarimas sumažinti Afrikos šalių užsienio skolų naštą.

EESRK pirmininkas Luca Jahier teigia, kad turime siekti, jog Europa vėl taptų saugi

Po COVID-19 pandemijos didžiausias ES ateities prioritetas turi būti siekis, kad Europa vėl taptų saugi. 2020 m. gegužės 15 d. bendrame internetiniame seminare, surengtame su Italijos nacionaline ekonomikos ir darbo taryba (CNEL), EESRK pirmininkas Luca Jahier paragino vykdyti bendrą ES sveikatos politiką.

ES tvirta šeimos ir užimtumo politika kovai su gyventojų skaičiaus mažėjimu

Kadangi Europos gyventojų skaičius, palyginti su pasauline populiacija, yra kaip niekada mažas ir dar vienas kūdikių bumas yra mažai tikėtinas, Europa turės vadovautis holistiniu požiūriu norėdama priešinga kryptimi nukreipti demografinio nuosmukio tendencijas. Užimtumo skatinimas ir stipri ekonominė bei socialinė politika gali atkurti piliečių pasitikėjimą ateityje.

EESRK prašo 2020 m. užimtumo gairėse atsižvelgti į Covid-19 pandemiją

EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl persvarstytų užimtumo gairių valstybėms narėms, tačiau paprašė jas pritaikyti atsižvelgiant į Covid-19 protrūkio nulemtą užimtumo ir socialinę krizę, siekiant padėti sušvelninti jos neigiamą poveikį Europos darbo rinkoms.

Mokymuisi visą gyvenimą reikia didesnio viešojo finansavimo

ES valstybės narės turėtų didinti viešąsias investicijas į mokymąsi visą gyvenimą, akcentuojant suaugusiųjų švietimą, ir skirti daugiau lėšų mokymuisi neformaliojo švietimo bei savaiminio mokymosi aplinkose, kuriose besimokantys asmenys gali įgyti socialinių emocinių įgūdžių, pavyzdžiui, kritinio mąstymo ir komandinio darbo, arba išsiugdyti charakterio savybių, kaip antai vadovavimo ir žingeidumo.

Daugiau kaip pusė visų migrantų yra pabėgėliai dėl klimato kaitos, tačiau jie menkai apsaugoti

Tris kartus daugiau žmonių kasmet priverčiami palikti gyvenamąsias vietas dėl gaivalinių nelaimių nei dėl ginkluotų konfliktų ar kitų formų smurto ir didžioji dalis dabar vykstančios tarptautinės migracijos prasidėjo dėl su oro sąlygomis susijusio perkėlimo šalies viduje.

Siekiant užtikrinti žemės ūkio sektoriui tikrumą skubiai reikalingas pereinamojo laikotarpio reglamentas

EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl pereinamojo laikotarpio reglamento, kuris padėtų Europos ūkininkams nuo dabartinio prie kito BŽŪP laikotarpio. Tačiau dabartinis BŽŪP biudžeto planavimo laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., o aiškumo dėl kitų metų ES finansavimo ar nacionalinių viršutinių ribų iki šiol nėra. Todėl reikia imtis skubių priemonių, kad būtų užtikrintas paramos Europos ūkininkams tikrumas ir tęstinumas.

Sėkmės, Jasmin!

Tris metus išdirbusi Spaudos skyriuje Jasmin Kloetzing prisijungė prie grupės „Įvairovė Europa“. Linkime jai sėkmės ir daug naujų potyrių.

Su geriausiais linkėjimais

Spaudos skyriaus nariai

Grupių naujienos

Padėkite įmonėms įveikti koronos krizę!

parengė EESRK Darbdavių grupė

Norint apriboti COVID-19 krizės padarytą ekonominę ir socialinę žalą, reikia daugybės priemonių – pirmiausia susitvarkyti su ekstremaliosios padėties etapu, o po to pereiti prie atsigavimo ir atkūrimo. Dabar svarbiausias žingsnis – išsaugoti įmones ir darbo vietas.

EESRK darbuotojų grupės internetinis seminaras – # RebuildEU

parengė EESRK Darbuotojų grupė

„Europos ekonomikos atkūrimo planas pasibaigus COVID-19 krizei turėtų būti grindžiamas socialine darbotvarke. Turime sutelkti dėmesį į esminę Stabilumo ir augimo pakto reformą ir nustatyti subalansuoto biudžeto taisyklę, kuri suteiktų šalims galimybių investuoti į socialinę infrastruktūrą“, – teigė Darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke.

Dar viena krizė kaip galutinis įspėjimas! Pats paskutinis?

EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Alain Coheur

Finansų, ekonomikos, socialinė, maisto, migracijos, saugumo ir aplinkos krizės ... ir galiausiai ... sveikatos krizė. Nuolatinis baimės kurstymas mus stumia iš vienos krizės į kitą ir pasaulį sąmoningai paralyžiuoja nenoras iš esmės persvarstyti ekonominio vystymosi modelio, pagal kurį daugelį metų pirmenybė teikiama finansiniams interesams, privatizuojant viešąsias paslaugas ir silpninant socialinę apsaugą.