Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

„Euroopa sotsiaalmeetmete kava peaks olema COVID-19 järgse Euroopa taastamiskava keskmes. Peame keskenduma stabiilsuse ja kasvu pakti põhjalikule reformimisele ning kehtestama kuldreegli, mis jätab riikidele ruumi sotsiaalsesse taristusse investeerimiseks," ütles töötajate rühma esimees Oliver Röpke.

Röpke tutvustas komitee ja töötajate rühma veebiseminari, kus arutati, kuidas taastada õiglasem Euroopa, et tulla toime koroonaviiruse pandeemia tagajärgedega. Veebiseminar korraldati komitee teabevahetuse eest vastutava asepresidendi Isabel Caño toetusel. Röpke rõhutas, et mis tahes taastamiskava keskmes peaksid olema solidaarsuse, kestlikkuse ning töötajate kaitse ja osalemise põhimõtted.

Veebiseminaril osalejad, kelle hulgas olid Euroopa Komisjoni tööhõive volinik Nicolas Schmit, Euroopa Parlamendi S&D fraktsiooni esimees Iratxe García ja Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) peasekretär Luca Visentini, leidsid, et kuna see kriis on olnud nii enneolematult mastaapse ulatusega ja selle tõttu on kaotanud tuhanded inimesed oma elatise, ei saa elu pärast seda enam vanaviisi jätkuda.

Volinik Nicolas Schmit rõhutas, et taastamiskavas tuleb keskenduda majanduslikule ja sotsiaalsele lähenemisele, lisades ühtlasi sellised kõrged eesmärgid nagu roheline kokkulepe ja digitaalarengu tegevuskava ning vahendid vaesuse ja töötuseriski leevendamiseks, nagu TERA mehhanism, mis toetab laenude abil riikides lühendatud tööaja sisseseadmist, ning noortegarantii ja miinimumpalga algatused ELi tasandil. Kõike seda tuleb teha tihedas koostöös sotsiaalpartneritega.

S&D fraktsiooni esimees Iratxe García toonitas, et kaugeleulatuv kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku kohta on vajalikum kui kunagi varem, et koostada ulatuslik sotsiaalõiguste sambale ja kestliku arengu eesmärkidele tuginev taastamiskava. Ta kutsus üles suurendama ELi pädevust tervishoiupoliitikas, eelkõige parandama tulevikus Euroopa vastupanuvõimet sarnastele pandeemiatele. „Vaja on ELi terviseliitu,“ märkis ta.

Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) peasekretär Luca Visentini hoiatas, et taastamise seaks peale eelarvete kärpimise tõsiselt ohtu ka nende oluliste algatuste edasilükkamine, millele komisjon andis hoo sisse enne pandeemiat, nagu Euroopa roheline kokkulepe, sotsiaalõiguste sammas ja õiglane digiüleminek. (mg)