Pohled z místní perspektivy – díl šestý: Podpora podniků během krize COVID-19

V tomto díle líčí belgický hoteliér a představitel tohoto odvětví Marc Van Muylders katastrofální důsledky pandemie COVID-19 pro cestovní ruch a hotelnictví. Místopředsedkyně EHSV pro rozpočet a generální tajemnice Bulharského sdružení průmyslového kapitálu (AIKB) Milena Angelova v něm objasňuje, jakým způsobem se EHSV dělí o své odborné poznatky s podniky po celé Evropě, které zápolí s touto krizí. Amandine Crespy, profesorka politologie na Svobodné univerzitě v Bruselu a hostující profesorka na Evropské univerzitě v Bruggách, pak popisuje širší plány EU, které mají evropským podnikům pomoci tuto krizi přestát.

Dessine-moi…

Naše rubrika s názvem „Dessine-moi...“ se plní příspěvky členů a členek, kteří přijali naše pozvání a v tomto období, kdy se čas kolem nás zastavil, se podělili o své postřehy a úvahy. Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis a Cillian Lohan nabídli našim čtenářům a čtenářkám jedinečnou příležitost, aby zavítali do kouzelného světa jejich příběhů, za což jim patří naše díky.

Všechny tyto příspěvky naleznete na adrese: https://www.eesc.europa.eu/cs/news-media/eesc-info/062020#a79969

Dostupné jazyky:

Úvodník

Od zavedení omezení volného pohybu zažíváme těžké chvíle. Jako by se kolem nás zastavil čas. Všichni jsme doma, za zavřenými dveřmi, daleko od ostatních. Svým blízkým a kolegům opakujeme, aby na sebe dávali pozor, a přejeme jim hlavně pevné zdraví. Lidský život je křehký a pandemie může vypuknout v podstatě kdykoli. Stojíme před celosvětovou výzvou, jejíž řešení vyžaduje celosvětové úsilí.

Poznamenejte si

10. a 11. června 2020, Brusel

plenární zasedání EHSV

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Už nikdy nevynechám příležitost někoho obejmout

Došlo k něčemu, co jsme si ani ve snu nepředstavovali. Znenadání se všechno změnilo a nic není jako dříve. Ocitli jsme se v naprosto mimořádné situaci a musíme projevit houževnatost, abychom byli schopni ji náležitě vyřešit a v plné síle se vrátit k normálnímu životu.

Anne Demelenne: Pandemie ukázala křehkost našeho systému

Období omezení volného pohybu prožíváme já a můj manžel doma velmi klidně. Můj manžel patří do nejrizikovější skupiny obyvatel, a proto jsme přijali všechna obezřetnostní opatření.

Cillian Lohan: To důležité je očím neviditelné

Sedím ve svém domě u moře. Bydlím sice v odlehlé venkovské oblasti, ale mám zde dobré internetové připojení. Každé ráno mě napadá, jaké mám štěstí, že se mohu procházet podél pobřeží a kochat se pohledem na moře s vědomím toho, že nejbližším pevninským bodem je 5 000 km vzdálený New York na druhé straně Atlantského oceánu. Je mi jasné, v jak pohodlné a výhodné situaci se nacházím.

Christa Schweng – Moje ponaučení z pandemie

Když 13. března – mimochodem v pátek – naše vláda rozhodla o celostátním omezení volného pohybu osob od 16. března, atmosféra v celé Vídni se změnila. Když se člověk v uplynulých dnech procházel po obvyklých místech, měl z toho divný pocit, protože se na sebe všichni dívali podezřívavě.

Georges Dassis: Sami proti budoucím hrozbám nic nezmůžeme, ať jsme jakkoli silní

Když jsem se 11. března 2020 vracel z Bruselu, neměl jsem tušení, že nastane takováto mimořádná situace.

Začalo to důrazným doporučením řeckého orgánu ochrany veřejného zdraví EODY, aby všechny osoby přijíždějící ze zahraničí zůstaly po dobu 14 dní v domácí karanténě.

Baiba Miltoviča: Spotřebitelé čelí pandemii COVID-19

Koronavirus je jedním z největších problémů, jimž Evropská unie dosud čelila. Šíření viru bude i nadále postihovat hospodářství členských států EU, což bude přinášet závažné hrozby nejen pro podniky a zaměstnanost, ale i pro spotřebitele. To přimělo vlády k zavádění výjimečných opatření na ochranu občanů.

Podívejte se na videoprohlášení EHSV k onemocnění COVID-19

Společně zastupujeme občanskou společnost na úrovni Evropské unie. Omezení volného pohybu osob nám nemůže zabránit v aktivním úsilí o prosazení hlasu organizované občanské společnosti. Společně jsme silní, když se snažíme znovu získat kontrolu nad svými životy. Učiníme vše, co bude třeba. Koronavirová nákaza bude mít pro naši společnost závažné důsledky. Žádná vláda nemůže doufat, že by takovou krizi vyřešila sama.

Novinky z EHSV

EHSV poprvé slaví Den Evropy on-line

Tento rok se v Evropském hospodářském a sociálním výboru konal Den Evropy na dálku. EHSV stejně jako všechny ostatní evropské orgány nemohl dne 9. května z důvodu pandemie COVID-19 uspořádat svůj obvyklý den otevřených dveří. Místo toho nabídl řadu podnětných aktivit on-line.

Předseda EHSV Luca Jahier vyzval k vytvoření zdravotní unie

Jednou z hlavních priorit do budoucna musí být vytvoření skutečné zdravotní unie. Na vůbec prvním webináři EHSV, který se konal 24. dubna 2020, prohlásil předseda Výboru Luca Jahier, že nastal čas udělat další krok na cestě k evropské integraci. EU musí spojit síly ve zdravotnictví a řešit současnou krizi způsobenou koronavirem. Musí přitom zúročit zkušenosti nabyté v uplynulých týdnech a nabídnout jasnou vizi, jak dál.

Webináře EHSV ke koronaviru: EU a Afrika – společný boj proti pandemii COVID-19

EHSV uspořádal dne 29. dubna webinář, jehož cílem bylo posoudit aktuální stav vztahů mezi EU a Afrikou, které jsou považovány za jednu z hlavních priorit Komise pro nadcházející roky a nyní jsou ohroženy pandemií COVID-19. Účastníci se shodli na tom, že klíčovými otázkami jsou upevnění dodavatelských řetězců a dohoda o snížení zátěže zahraničního dluhu afrických zemí.

Předseda EHSV Luca Jahier: Musíme obnovit bezpečnost Evropy

Pro budoucnost EU po pandemii COVID-19 musí být prvořadou prioritou zajištění bezpečnosti Evropy. Předseda EHSV Luca Jahier vyzval během společného webináře s italskou Národní radou pro hospodářství a práci (CNEL) dne 15. května 2020 k vytvoření společné zdravotní politiky EU.

EU musí silnými rodinnými politikami a politikami zaměstnanosti bojovat proti vylidňování

Podíl Evropanů na celosvětové populaci je rekordně nízký a další populační exploze je v nedohlednu. Má-li Evropa za těchto podmínek zvrátit úbytek obyvatelstva, bude muset zaujmout holistický přístup, podporovat zaměstnanost a přijmout silné hospodářské a sociální politiky, které pomohou obnovit důvěru evropských občanů v budoucnost.

EHSV požaduje upravit kvůli pandemii COVID-19 hlavní směry politik zaměstnanosti na rok 2020

EHSV uvítal navrhovanou revizi hlavních směrů politik zaměstnanosti pro členské státy, kterou připravila Komise. Zároveň ji však vyzval, aby tyto směry upravila tak, aby zohledňovaly krizi zaměstnanosti a sociální krizi, jež hrozí v důsledku epidemie COVID-19, a pomohly zmírnit nepříznivý dopad těchto krizí na evropské trhy práce.

Celoživotní učení vyžaduje rozsáhlejší veřejné financování

Členské státy EU by měly zvýšit veřejné investice do celoživotního učení, a to zejména do vzdělávání dospělých. Zároveň by měly vyčlenit více finančních prostředků na vzdělávání v neformálním i informálním prostředí, kde mohou účastníci vzdělávání rozvíjet dovednosti sociálnějšího rázu, jako je kritické myšlení a týmová práce, nebo charakterové rysy, jako je vedení a zvídavost.

Klimatičtí uprchlíci tvoří více než polovinu všech migrantů, požívají však jen malé ochrany

Každým rokem je vysídleno až třikrát více lidí v důsledku přírodních katastrof než v důsledku ozbrojených konfliktů nebo jiných forem násilí. Hodně přesunů, z nichž se stala mezinárodní migrace, začalo jako vnitřní vysídlení související s povětrnostními jevy.

Přijetím přechodného nařízení získá zemědělství potřebnou jistotu

EHSV vítá návrh přechodného nařízení, který připravila Komise s cílem podpořit evropské zemědělce a zajistit hladký přechod ze stávajícího období SZP na období příští. Návrh však neobsahuje výši podpory z prostředků Unie ani vnitrostátní stropy na příští rok, přestože rozpočtové plánovací období pro stávající SZP končí již k 31. prosinci 2020. Z tohoto důvodu je tedy zapotřebí přijmout neprodleně taková opatření, která zajistí jistotu a kontinuitu při poskytování podpory evropským zemědělcům.

Hodně štěstí, Jasmin!

Po třech letech strávených na tiskovém oddělení bude Jasmin Klötzing pracovat pro skupinu Různorodá Evropa. Přejeme jí hodně štěstí a spoustu podnětů k dalším zajímavým článkům.

S přátelskými pozdravy

pracovníci tiskového oddělení

Novinky ze skupin

Pomozme podnikům překonat krizi spojenou s šířením koronaviru!

autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

K omezení hospodářských a společenských škod způsobených krizí spojenou s onemocněním COVID-19 musíme přijmout řadu opatření: nejprve k překonání nouzového stavu a poté k oživení a obnově. Nejnaléhavějším krokem je nyní záchrana podniků a pracovních míst.

Webinář skupiny Zaměstnanci v EHSV – #RebuildEU

autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

„Jádrem plánu obnovy Evropy na období po skončení pandemie COVID-19 by měla být sociální agenda. Musíme se zaměřit na důkladnou reformu Paktu o stabilitě a růstu a zavést zlaté pravidlo, jež členským státům vytvoří prostor pro investice do sociální infrastruktury,“ uvedl předseda skupiny Zaměstnanci Oliver Röpke.

Další krize jako poslední varovný signál! Je to ta poslední?

Autor: skupina Různorodá Evropa

Alain Coheur

Krize finanční, hospodářská, sociální, potravinová, migrační, bezpečnostní a environmentální… a nakonec i ta zdravotní. Marketing strachu nás žene od jedné krize k další a svět je záměrně ochromen neochotou zásadně zpochybnit model hospodářského rozvoje, který dlouhé roky upřednostňoval finanční zájmy prostřednictvím privatizace veřejných služeb a oslabování sociální ochrany.