Anne Demelenne: pandeemia tõi esile meie süsteemi haavatavuse.

Veetsime abikaasaga karantiiniaja oma kodus täiesti rahulikult. Kuna minu abikaasa kuulub riskirühma, kasutasime kõiki ettevaatusabinõusid.

Alates pandeemia algusest oleme kandnud maske ja kindaid ning hoidnud alati vajalikku distantsi. Me ei tahtnud võtta suuri riske ja soovisime kaitsta üldsust ning haiglapersonali ja eesliinitöötajaid.

Belgia olukorra kohta võib selgelt öelda, et me ei olnud ette valmistunud. Lisaks puudulikule läbipaistvusele, mida tuleb uurida hiljem, oli puudu ka maskidest ja testidest tavainimestele jms. Ma ei tea, milline on olukord teistes riikides, loeme ju vaid meedias kirjutatut, aga Belgias on olukord eriti keeruline hooldekodudes. Kriisi möödudes tuleb parlamendi tasandil uurida, mis oli probleemi allikas.

Kodanikuühiskonna roll sellise pandeemia ajal on ülioluline, sest kodanikuühiskond vaatab, et demokraatia toimiks. Belgias saavad töö kaotanud töötajad ajutise töötuse staatuse, mille toetuste süsteem oli juba Euroopa Liidu kokkuhoiumeetmete tõttu nõrgenenud. Pandeemia ajal kogesime solidaarsust inimeste vahel, aga mitte Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Pandeemia tõi esile meie süsteemi haavatavuse. Seda tuleb pidada võimaluseks liikuda süsteemi suunas, kus inimesi, sotsiaalõigusi ja keskkonda rohkem austatakse.