Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ütleb, et peame Euroopa taas turvaliseks muutma

Euroopa turvaliseks muutmine peab olema ELi tuleviku esmane prioriteet pärast COVID-19 pandeemiat. Komitee president Luca Jahier kutsus koos Itaalia majandus- ja töönõukoguga (CNEL) 15. mail 2020 korraldatud veebiseminaril üles kujundama ELi ühist tervishoiupoliitikat.

Tema sõnul peab EL tegutsema kahel rindel: esiteks tuleb rohkem investeerida majanduskasvu ning keskkondlikult ja tehnoloogiliselt õiglasesse üleminekusse, teisalt parandada ELi rahvusvahelist positsiooni.

Luca Jahier arutas koos endise Itaalia peaministri ja Euroopa Komisjoni presidendi Romano Prodi, senaatori ja endise Euroopa Komisjoni voliniku Emma Bonino ja Itaalia majandus- ja töönõukogu esimehe Tiziano Treuga, millised on need õiged poliitikavalikud, mis kindlustavad tulevaste põlvkondade tulevikku.

Romano Prodi rõhutas vajadust ELi tervishoiupoliitika järele, märkides, et selle eeltingimus on tõeline ELi välispoliitika ning et solidaarsus ei saa tekkida ilma liidusisese poliitilise tasakaaluta.

Temaga nõustus ka Emma Bonino, kes rõhutas, et ELi ühise tervishoiupoliitika idee pole uus – seda toetasid juba Robert Schuman ja Altiero Spinelli –, ja märkis vajadust üleilmastumist paremini kujundada ja tasakaalustada.

Tiziano Treu toonitas, et Euroopa eesmärk ei peaks olema sama süsteemi taastamine ettevõtete ja teenuste seisukohast, vaid selle asemel tuleb keskenduda rohelistele investeeringutele strateegilistes sektorites ja tegeleda uue tehnoloogiaga kaasnevate probleemidega. Tema sõnul võib see küll olla riskantne, kuid ühtlasi ka võimalus tagada majanduse üleminek.

Jahier lõpetas arutelu optimistlikult, pakkudes välja mõtte luua ELi ja liikmesriikide ühine strateegia tuleviku Euroopa probleemidega tegelemiseks: „Praeguse pandeemia lõppedes on avaliku ja erasektori võlg suur, sotsiaalseid pingeid rohkem ja inimesed ebakindlamad. Kui me ei jää ühtseks, võib see Euroopale anda tagasilöögi. Meil on vaja strateegiat, et selle muutusega toime tulla. Vastasel juhul võib Euroopa jääda igavesti lõhestunuks. Üheskoos suudame seda, me saame hakkama.“ (mp)