Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě jsme slavnostně zahájili nové funkční období EHSV, a to velmi netradičním způsobem. Vzhledem k omezením zavedeným kvůli pandemii COVID-19 se ustavující plenární zasedání konalo vůbec poprvé v naší historii na dálku. 

Práce přes internet, která se na několik příštích měsíců stala běžnou součástí našeho života, má své kladné, ale i záporné stránky. Ke kompromisu nad politikami EU je snazší dospět při osobním jednání. Zároveň ale šetříme čas, který bychom jinak strávili dojížděním, a k tomu, abychom virtuálně procestovali celou Evropu, nám stačí jen párkrát kliknout myší.

„Otázka pro...“

„Otázka pro...“.

Počínaje tímto vydáním EHSV info otevíráme novou rubriku s názvem „Otázka pro...“. Tato rubrika bude pokračovat i v dalších číslech, v nichž o odpověď na nějakou aktuální a z našeho pohledu zároveň i nejrelevantnější otázku požádáme další členky a členy EHSV.

 

Cillian Lohan, místopředseda EHSV pro komunikaci

Často si říkám, že když jdou věci příliš hladce, nekladu si dostatečně vysoké cíle. Avšak při vytváření fungujícího systému nám jde právě o to, aby věci šly hladce – aby vše fungovalo efektivně a bez zádrhelů. Rozdíl je podle mne v tom, že procesy mají být snadné, ale obsah má být ambiciózní.

Vždy se mi líbilo, když jsem našel způsob, jak svou práci v EHSV posunout na takovou úroveň, že bude představovat výzvu, a poté jsem zjistil, že teprve tak lze přijít na hodnotná řešení.

Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet

Zdravotní krize, kterou nyní procházíme, nemá v evropských ani světových dějinách obdoby. Tvrdě se dotýká všech obyvatel naší planety a nemilosrdně nám připomíná pomíjivost lidského života. Napadl nás mikroskopický organismus, který jsme sice zatím nedokázali porazit, ale nakonec se nám to určitě podaří.

Novinky z EHSV

Do čela EHSV zvolena Christa Schweng z Rakouska

„Jednejme jednotně pro budoucnost Evropy“ – tak zní motto nové předsedkyně EHSV, která má v úmyslu obnovit v EHSV jednotu, napravit jeho pověst a prokázat jeho přínosnost v podobě ovlivňování tvorby politik na úrovni EU.

Christa Schweng: „Přínos občanské společnosti má zásadní význam při formování Evropy k lepšímu"

Christa Schweng se jako nová předsedkyně EHSV poprvé představila den po svém zvolení na říjnovém plenárním zasedání na zahajovací debatě s nejvyššími představiteli EU.

Cillian Lohan: „Potřebujeme vedoucí představitele, jimž budeme moci důvěřovat“

Cillian Lohan (Irsko) bude po nadcházející dvouapůlleté funkční období, tj. od října 2020 do března 2023, jedním ze dvou místopředsedů EHSV. Bude mít na starosti komunikační záležitosti.

Giulia Barbucci: „Rozpočet musí být i nadále řízen patřičným a transparentním způsobem“

Italská odborářka Giulia Barbucci se stala novou místopředsedkyní EHSV pro rozpočet.

Rekordní počet žen a nových členů v EHSV

Image
Renewal rate per country

V novém funkčním období 2020–2025 zaznamenal EHSV nejvyšší počet nových členů a nejvyšší zastoupení žen mezi členy od té doby, co se v roce 2010 tyto statistiky začaly vést. Výbor má vyšší podíl žen než kdy dříve: v roce 2020 je to 33 %, zatímco v roce 2015 byly ženy zastoupeny 28 % a v roce 2010 24,7 %. Za Českou republiku nastoupilo 33 % nových členů a podíl žen mezi jejími členy činí úctyhodných 66,67 %.

Skupiny Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různorodá Evropa v EHSV mají nové předsedy

Tři skupiny, které působí v Evropském hospodářském a sociálním výboru, si v první den jeho ustavujícího plenárního zasedání v novém funkčním období zvolily nové předsedy.

Užší předsednictvo, předsedové skupin a předsedové sekcí EHSV v období 2020–2023

Níže je uvedeno nové organizační schéma užšího předsednictva, předsedů skupin a předsedů sekcí EHSV v období 2020–2023