Dostupné jazyky:

Úvodník

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Práve sme veľmi atypickým spôsobom začali nové funkčné obdobie EHSV. Z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa ustanovujúce plenárne zasadnutie po prvýkrát v našej histórii konalo virtuálne. 

Pracovné metódy online – nová bežná prax v nasledujúcich mesiacoch – môžu byť zároveň výzvou i prínosom. Hľadanie kompromisu v otázkach týkajúcich sa politík EÚ je jednoduchšie v priamom kontakte. Na druhej strane šetríme čas strávený dochádzaním do zamestnania a virtuálne cestujeme po EÚ len vďaka niekoľkým kliknutiam.

„Jedna otázka pre...“

„Jedna otázka pre...“

Počnúc týmto vydaním EHSV info spúšťame novú časť s názvom „Jedna otázka pre...“. Pokračovať v tejto sérii otázky a odpovede budeme otázkou adresovanou členom a členkám EHSV, aby sa vyjadrili k aktuálnej téme, ktorú v danom čase budeme považovať za najrelevantnejšiu.

 

Cillian Lohan, podpredseda EHSV pre komunikáciu

Často si myslím, že ak ide všetko príliš hladko, znamená to, že na seba nekladiem veľmi veľké nároky. Ale ak sa snažíme vytvoriť systém, ktorý má fungovať, vtedy je naším cieľom naozaj to, aby išlo všetko bez problémov – efektívne, bez akéhokoľvek zadrhávania. Rozdiel však podľa mňa spočíva v tom, že jednoduché majú byť jednotlivé postupy, avšak obsah by mal byť náročný.

Pri práci v EHSV ma vždy bavilo posúvať si latku vyššie, aby sa pre mňa dané úlohy stali výzvou, a takisto ma napĺňalo radosťou zistenie, že teraz, v tomto momente, som dospel do štádia, keď dokážem sformulovať vhodné riešenie.

Giulia Barbucci, podpredsedníčka EHSV pre rozpočet

Zdravotná kríza, ktorú aktuálne zažívame, nemá v európskej ani svetovej histórii obdobu. Dramaticky zasiahla do životov ľudí vo všetkých kútoch našej planéty a dáva nám pocítiť pominuteľnosť ľudského bytia. Napadol nás mikroskopický organizmus, a hoci zatiaľ nie sme schopní ho poraziť, raz to dokážeme.

Aktuality EHSV

Christa Schweng z Rakúska zvolená do čela EHSV

Jednotne v záujme budúcnosti Európy: nová predsedníčka je odhodlaná obnoviť jednotu a dobré meno EHSV a dokázať jeho prínos pri ovplyvňovaní tvorby politiky na úrovni EÚ

Christa Schwengová: Občianska spoločnosť musí mať tiež slovo, ak chceme vytvoriť lepšiu Európu

Deň po svojom zvolení na októbrovom plenárnom zasadnutí vystúpila Christa Schwengová po prvýkrát ako nová predsedníčka EHSV na inauguračnej diskusii s najvyššími predstaviteľmi EÚ.

Cillian Lohan: „Potrebujeme vedenie, ktorému môžeme dôverovať.“

Cillian Lohan (Írsko) bude jedným z dvoch podpredsedov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) na dvaapolročné funkčné obdobie od októbra 2020 do marca 2023. Bude zodpovedný za komunikáciu.

Giulia Barbucci: „Je nevyhnutné zachovať zdravé a transparentné rozpočtové hospodárenie.“

Predstaviteľka talianskych odborov Giulia Barbucci je novou podpredsedníčkou EHSV a je zodpovedná za rozpočet.

Rekordný počet nových členov a žien v EHSV

Image
Renewal rate per country

V novom funkčnom období 2020 – 2025 má EHSV najvyšší počet nových členov a žien od roku 2010, kedy sa začali robiť štatistiky o členoch. Výbor má najvyšší percentuálny podiel žien v histórii: 33 % v porovnaní s 28 % v roku 2015 a 24,7 % v roku 2010. Írsko má 33 % nových členov a 22,22 % členiek.

Skupiny Zamestnávatelia, Pracovníci a Rozmanitá Európa v EHSV si zvolili nových lídrov

Všetky tri záujmové skupiny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) si v prvý deň ustanovujúceho plenárneho zasadnutia výboru v novom funkčnom období zvolili nových predsedov.

Užšie predsedníctvo EHSV a predsedovia skupín a sekcií na roky 2020 – 2023

Pozrite nižšie novú organizačnú štruktúru užšieho predsedníctva EHSV, predsedov skupín a predsedov sekcií na roky 2020 – 2023