Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Cienījamie lasītāji!

Tikko pavisam neierastā veidā ir sācies jaunais EESK pilnvaru termiņš. Covid-19 epidēmijas ierobežošanas pasākumu dēļ pirmo reizi mūsu vēsturē konstitutīvā plenārsesija norisinājās virtuālā vidē. 

Nākamajos mēnešos tiešsaistes darba metodes būs mūsu ikdienas daļa, un tas būs gan pārbaudījums, gan ieguvums. Atrast kompromisu par ES politiku vieglāk ir tiešu kontaktu ceļā. Tomēr, no otras puses, mēs ietaupām ceļošanai vajadzīgo laiku un virtuāli ar dažiem klikšķiem nokļūstam jebkurā ES vietā.

“Viens jautājums...”

“Viens jautājums...”.

Šajā “EESK Info” izdevumā mēs uzsākam jaunu rubriku “Viens jautājums...”. Mēs turpināsim šo rubriku, aicinot EESK locekļus atbildēt uz jautājumu, kas, mūsuprāt, būs ļoti svarīgs un aktuāls.

 

Cillian Lohan, EESK priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos

Bieži vien nodomāju: ja viss izdodas pārāk viegli, man trūkst pārbaudījumu. Tomēr mūsu mērķis, veidojot funkcionējošas sistēmas, ir nodrošināt, lai viss ritētu gludi – darbotos efektīvi un netraucēti. Manuprāt, procedūrām ir jābūt vienkāršām, bet saturam – sarežģītam.

Darbā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā vienmēr cenšos izvirzīt augstākus mērķus, līdz tas kļūst par pārbaudījumu un tad secinu, ka varu piedāvāt lietderīgus risinājumus.

Giulia Barbucci, EESK priekšsēdētāja vietniece budžeta jautājumos

Pašreizējai veselības krīzei līdzīgas nav bijis nedz Eiropas, nedz pasaules vēsturē: tā ir smagi skārusi cilvēkus visā pasaulē un liek mums apzināties cilvēka dzīvības nepastāvību. Mums ir uzbrucis pavisam sīks, mikroskopisks organisms, un, lai gan mēs to vēl neesam uzvarējuši, mums tas noteikti izdosies.

EESK jaunumi

EESK augstākajā amatā ievēlē Austrijas pārstāvi Christa Schweng

Vienoti Eiropas nākotnei: jaunā priekšsēdētāja ir apņēmusies atjaunot EESK vienotību un reputāciju un pierādīt Komitejas vērtību ES līmeņa politikas veidošanā

Christa Schweng: “Labākas Eiropas veidošana nav iedomājama bez pilsoniskās sabiedrības”

Nākamajā oktobra plenārsesijas dienā pēc ievēlēšanas amatā notika jaunievēlētās ESK priekšsēdētājas Christa Schweng pirmā publiskā uzstāšanās, piedaloties debatēs ar augstākajiem ES vadītājiem.

Cillian Lohan: "Mums ir vajadzīga vadība, kurai mēs varam uzticēties”

Cillian Lohan (Īrija) būs viens no diviem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāja vietniekiem divus ar pusi gadus ilgajā posmā no 2020. gada oktobra līdz 2023. gada martam. Viņš atbildēs par komunikācijas jautājumiem.

Giulia Barbucci: “Ir svarīgi budžetu apsaimniekot rūpīgi un pārredzami.”

Itālijas arodbiedrību pārstāve Giulia Barbucci ir jaunā EESK priekšsēdētājas vietniece, kas atbild par budžetu.

EESK pievienojas rekordliels jaunu locekļu skaits un palielinās sieviešu procentuālais apmērs

Image
Renewal rate per country

EESK 2020.-2025. gada pilnvaru termiņš sākas ar īpaši lielu jaunu locekļu skaitu, kuru vidū ir visvairāk sieviešu kopš locekļu statistiskas uzskaites sākuma 2010. gadā. Šobrīd Komitejā sieviešu skaits ir procentuāli lielāks nekā jebkad iepriekš: 33 % salīdzinājumā ar 28 % 2015. gadā un 24,70 % 2010. gadā. Īrijai ir 33 % jaunu locekļu, un tās delegācijā 22,22 % ir sieviešu.

EESK Darba devēju grupa, Darba ņēmēju grupa un grupa “Daudzveidība Eiropā” izvēlas savus jaunos līderus

Trīs interešu grupas, kas veido EESK, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas konstitutīvās plenārsesijas atklāšanas dienā ievēlēja savus jaunos priekšsēdētājus jaunajam pilnvaru termiņam.

EESK prezidijs un politisko grupu un specializēto nodaļu priekšsēdētāji no 2020. līdz 2023. gadam

Iepazīstieties ar EESK prezidija un grupu un specializēto nodaļu priekšsēdētāju jauno struktūrshēmu