Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Vi har nyligen inlett en ny mandatperiod i EESK under högst ovanliga former. På grund av covid-19-restriktionerna var den konstituerande plenarsessionen virtuell för första gången i vår historia. 

Att arbeta online – det nya normalläget under de kommande månaderna – kan vara både utmanande och nyttigt. Fysisk närvaro gör det lättare att nå kompromisser om EU:s politik Å andra sidan sparar vi tid när vi slipper pendla och vi reser praktiskt taget i hela EU med bara några klick.

”En fråga till ..."

”En fråga till ...”

I detta nummer av EESK info lanserar vi ett nytt avsnitt kallat ”En fråga till ...”. Vi kommer att fortsätta denna serie med frågor och svar genom att be EESK-ledamöter att besvara en specifik fråga som vid den aktuella tidpunkten verkar vara särskilt relevant.

 

Cillian Lohan, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation

Jag tänker ofta att om saker och ting går för lätt, så utmanar jag inte mig själv tillräckligt. Vårt mål när vi skapar fungerande system är samtidigt att se till att saker och ting går lätt – fungerar effektivt och smidigt. Den åtskillnad som jag gör är att förfarandena bör vara enkla, men innehållet utmanande.

Jag har alltid tyckt om att finna ett sätt att driva på mitt arbete vid EESK tills det blir utmanande för att då upptäcka att det är där, vid den punkten, som värdefulla lösningar står att finna.

Giulia Barbucci, EESK:s vice ordförande med ansvar för budgeten

Hälsokrisen som vi för närvarande befinner oss i saknar tidigare motstycke, i såväl den europeiska historien som i världshistorien. Den slår hårt mot mänskligheten världen över och påminner oss om livets förgänglighet. Även om vi ännu inte kan besegra den mikroskopiska organism som har angripit oss kommer vi så småningom att kunna göra det.

EESK-nyheter

EESK väljer österrikiska Christa Schweng till sin högsta post

Förenade för Europas framtid: den nya ordföranden är fast besluten att återställa EESK:s enighet och anseende och att visa kommitténs mervärde när det gäller att påverka det politiska beslutsfattandet på EU-nivå.

Christa Schweng: ”Det civila samhällets bidrag är en nödvändighet för att forma Europa till det bättre”

Redan dagen efter det att Christa Schweng vid EESK:s oktobersession hade valts till EESK:s ordförande uppträdde hon för första gången i sin nya roll vid en inledande debatt med EU:s toppledare.

Cillian Lohan: ”Vi behöver ledarskap vi kan lita på”

Cillian Lohan (Irland) kommer att vara en av EESK:s två vice ordförande under en period på två och ett halvt år oktober 2020–mars 2023. Han kommer att ha ansvar för kommunikation.

Giulia Barbucci: ”Det är mycket viktigt att upprätthålla en sund och öppen budgetförvaltning”

Giulia Barbucci, som företräder en italiensk arbetstagarorganisation, är EESK:s nya vice ordförande med ansvar för budgeten.

Rekordmånga nya och kvinnliga ledamöter i EESK

Image
Renewal rate per country

EESK:s mandatperiod 2020–2025 har flest nya och kvinnliga ledamöter sedan man började föra statistik över ledamöterna 2010. Andelen kvinnliga ledamöter i kommittén är högre än någonsin: 33 % jämfört med 28 % 2015 och 24,70 % 2010. Irland har 33 % nya ledamöter och 22,22 % kvinnliga ledamöter.

Arbetsgivargruppen, Arbetstagargruppen och gruppen Mångfald Europa vid EESK väljer sina nya ledare

De tre intressegrupper som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) består av utsåg under första dagen av kommitténs konstituerande plenarsession sina nya ordförande för den nya mandatperioden.

EESK:s ordförandeskap samt gruppernas och sektionernas ordförande 2020–2023

Nedan finns det nya organisationsschemat för EESK:s ordförandeskap samt gruppernas och sektionernas ordförande 2020–2023