Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Hea lugeja!

Avasime just väga ebatavalisel viisil komitee uue ametiaja. COVID-19 piirangute tõttu toimus täiskogu avaistungjärk esimest korda meie ajaloos virtuaalselt. 

Veebipõhised töömeetodid – mis lähikuudel tavaks saavad – võivad olla nii keerulised kui ka kasulikud. ELi poliitika suhtes kompromissi leidmine on lihtsam otsekontaktide abil. Teisest küljest hoiame kokku tööle mineku ja töölt tuleku aja ja reisime kogu ELis virtuaalselt vaid mõne hiireklikiga.

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“.

Alates käesolevast EMSK Info väljaandest avaldame uue rubriigi pealkirjaga “Üks küsimus ...“. Me jätkame selle küsimuste ja vastuste sarjaga, paludes Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetel vastata päevakajalisele küsimusele, mida me näeme praegu kõige olulisemana.

 

Cillian Lohan, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident

Mõtlen sageli, et kui asjad käivad minu jaoks liiga lihtsalt, ei pane ma end piisavalt proovile. Kuid meie eesmärk toimivate süsteemide loomisel on tagada, et asjad käiksid lihtsalt – toimiksid tõhusalt ja sujuvalt. Minu jaoks peitub erinevus selles, et protsess peaks olema lihtne, sisu aga väljakutseid pakkuv.

Mulle on alati meeldinud oma töös Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees minna nii kaugele, et see pakuks väljakutseid, ja avastada, et suudan just siis leida vajalikke lahendusi.

Giulia Barbucci, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarveküsimuste eest vastutav asepresident

Praegune tervisekriis on ennenägematu Euroopa ja kogu maailma ajaloos: see mõjutab tõsiselt inimkonda kõikjal maailmas, näidates meile seda, kui habras on inimelu. Meid ründab mikroskoopiline organism, ent kuigi me ei suuda seda veel alistada, on võit lõpuks meie.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valis oma kõrgeimale ametikohale austerlanna Christa Schwengi

Ühinenud Euroopa tuleviku nimel: uus president on kindlalt otsustanud taastada komitee ühtsuse ja maine ning näidata selle lisaväärtust ELi tasandi poliitika kujundamise mõjutamisel.

Christa Schweng: „Euroopa paremaks muutmisel on kodanikuühiskonna panus hädavajalik“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastvalitud presidendi Christa Schwengi esimene ülesastumine selles ametis toimus ELi tippjuhtidega peetud arutelul päev pärast tema ametisse valimist oktoobri täiskogu istungjärgul.

Cillian Lohan: „Vajame juhte, keda me saame usaldada.“

Cillian Lohanist (Iirimaa) saab üks kahest Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresidendist kahe ja poole aasta pikkusel ametiajal 2020. aasta oktoobrist 2023. aasta märtsini. Ta vastutab teabevahetuse eest.

Giulia Barbucci: „Oluline on säilitada usaldusväärne ja läbipaistev eelarvejuhtimine“

Itaalia ametiühinguliige Giulia Barbucci on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus eelarveküsimuste eest vastutav asepresident.

Komiteega ühineb rekordarv uusi ja naissoost liikmeid

Image
Renewal rate per country

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koosseisus on 2020.–2025. aasta ametiajal kõige rohkem uusi ja naissoost liikmeid alates 2010. aastast, mil liikmete kohta statistikat hakati pidama. Kunagi varem ei ole olnud komitees nii palju naisi: 33%, võrreldes 28%-ga 2015. aastal ja 24,70%-ga 2010. aastal. Eesti liikmetest on 71,43% uued ja lausa 85,71% naised.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees esindatud tööandjad, töötajad ja Euroopa mitmekesisuse rühm valisid endale uued juhid

Komiteesse kuuluvad kolm huvirühma valisid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue ametiaja avaistungjärgu esimesel päeval endale uued esimehed.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eestseisus ning rühmade ja sektsioonide esimehed 2020-2023

Tutvuge uue organisatsiooniskeemiga: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eestseisus ning rühmade ja sektsioonide esimehed 2020–2023