Lingwi Disponibbli:

Ġieħ lil dawk kollha li jġibu dawl fil-komunitajiet tagħhom

Għeżież qarrejja,

Lura lejn l-aħħar tal-2021, l-UE ddeċidiet li tagħmel l-2022 is-sena taż-żgħażagħ. L-għan tagħha kien li tixħet dawl fuq is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ, speċjalment fl-isfond tal-kriżi tal-COVID-19, li kienet pjuttost diffiċli għalihom, u affettwat ħażin is-sitwazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol kif ukoll l-edukazzjoni tagħhom.

L-UE riedet tħeġġeġ lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet biex jippromovu opportunitajiet għaż-żgħażagħ u jħeġġuhom isiru ċittadini attivi u atturi tal-bidla, u appellat għal impenn massimu ma’ dawk l-aktar diffiċli biex jintlaħqu: żgħażagħ b’diżabilità, gruppi ta’ minoranza u dawk li jgħixu f’żoni żvantaġġati.

 

Fil-qosor

Segwi ċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili 2022

Għix il-mumenti taċ-ċerimonja tal-premjazzjoni billi tara l-filmat tagħna!

Ara l-filmati dwar il-proġetti tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili 2022

Hawn taħt tista’ tara l-filmati dwar il-proġetti rebbieħa.

Il-Premju għas-Soċjetà Ċivili 2022 fil-midja

Pubblikazzjonijiet Ġodda

Ħarġet l-edizzjoni tal-2022 tal-fuljett dwar il-Premju għas-Soċjetà Ċivili - agħtih daqqa t’għajn!

Il-KESE ppubblika fuljett dwar is-sitt rebbieħa tal-Premju tiegħu għas-Soċjetà Ċivili 2022. Dan il-fuljett jippreżenta eżempji eċċezzjonali ta’ involviment tas-soċjetà ċivili fil-ħolqien ta’ futur aħjar għaż-żgħażagħ u fl-għajnuna lill-vittmi tal-gwerra Ukreni.

Aħbarijiet tal-KESE

Fundación Secretariado Gitano ta’ Spanja u l-assoċjazzjoni Rumena SUS INIMA jirbħu l-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili 2022 fil-kategoriji “Iż-żgħażagħ” u “L-Ukrajna”

Eċċezzjonalment, il-premju ta’ din is-sena ngħata għal żewġ settijiet ta’ rebbieħa minn żewġ kategoriji: dwar it-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ u dwar is-soċjetà ċivili Ewropea għall-Ukrajna

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ta premjijiet lil sitt organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għall-proġetti eċċezzjonali tagħhom, li huma eżempji mill-aqwa tal-impenn tas-soċjetà ċivili biex jinħoloq futur aħjar għaż-żgħażagħ tal-Ewropa u biex tittaffa l-qagħda mwiegħra tal-Ukreni li qed ibatu minħabba l-invażjoni brutali tar-Russja f’pajjiżhom.

Kont taf?

Ir-rata ta’ tluq bikri mill-iskola fost iż-żgħażagħ Roma hija ta’ 64 % meta mqabbla ma’ 19 % fil-popolazzjoni ġenerali, u 78 % m’għandhomx ħiliet bażiċi peress li qatt ma temmew l-edukazzjoni obbligatorja. Ir-rati tal-qgħad taż-żgħażagħ Roma huma tliet darbiet ogħla minn dawk tal-pari tagħhom fil-bqija tas-soċjetà. Il-programm li juża l-approċċ ta’ esperjenza permezz tat-twettiq, żviluppat mir-rebbieħ tagħna fil-kategorija taż-żgħażagħ, Fundación Secretariado Gitano, Spanja, qed jiġġieled biex ibiddel dan. Il-programm joffri liż-żgħażagħ Roma opportunità biex jiksbu esperjenza ta’ xogħol u jirċievu taħriġ f’kumpaniji ewlenin li ssieħbu fl-inizjattiva. Ir-riżultati diġà qegħdin hemm: 55 % minn madwar 3 500 żagħżugħ Roma li ħadu sehem fil-programm kisbu impjieg u 32 % marru lura l-iskola.

Minn fomm ir-rebbieħa

Inkissru l-isterjotipi: Il-fatt li jien Rom ma jfissirx li ma rridx naħdem jew nisfrutta l-potenzjal tiegħi

Ir-rebbieħa tal-ewwel premju, Fundación Secretariado Gitano ta’ Spanja, nediet il-proġett tagħha “Aprender Trabajando” (Nitgħallem billi Naħdem) fl-2013. F’dawn l-10 snin, il-proġett ta opportunità lil aktar minn nofs iż-żgħażagħ Rom li ħadu sehem biex isibu xogħol, u lil terz minnhom biex jirritornaw fis-sistema tal-edukazzjoni biex itemmu l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom. Madankollu, l-aktar fatt impressjonanti huwa li 87% taż-żgħażagħ li pparteċipaw jgħidu li ħajjithom marret għall-aħjar, u 94% tal-kumpaniji li ħadu sehem fil-proġett billi impjegawhom qalu li huma lesti li jerġgħu jagħmlu dan. Raúl Pérez minn Fundación Secretariado Gitano jagħtina aktar informazzjoni.

X’inhi s-superpotenza tiegħek?

Studenti tas-Superpower School – li l-biċċa l-kbira tagħhom huma żgħażagħ f’riskju ta’ esklużjoni soċjali – mhux biss jiżviluppaw il-ħiliet u t-talenti tagħhom bħat-tisjir, il-fotografija jew il-kitba kreattiva. L-iskola, immexxija bħala programm ta’ volontarjat mill-assoċjazzjoni Portugiża Movimento Transformers, tgħammarhom ukoll b’ħiliet u għarfien li jgħinuhom jibnu l-awtostima u jsiru membri attivi tas-soċjetà. Sirna nafu aktar minn Joana Moreira ta’ Movimento Transformers.

Aġenti tal-bidla

L-assoċjazzjoni Agevolando hija organizzazzjoni volontarja Taljana li tgħaqqad flimkien minorenni u adulti żgħażagħ li qattgħu parti mit-tfulija tagħhom, jew kollha kemm hi, fil-kura u jkollhom jitilqu mis-sistema biex jgħixu b’mod indipendenti. Peress li din it-tranżizzjoni mhix faċli, Agevolando ħolqot proġett li rebaħhom il-Premju tas-Soċjetà Ċivili 2022 fil-kategorija taż-żgħażagħ – Care Leavers Network (CLN). L-għan tagħha huwa li toħloq spazju għal dawk li jitilqu mill-kura biex joħorġu bil-proposti u s-soluzzjonijiet tagħhom stess u biex isiru atturi ewlenin fil-ħolqien ta’ sistema ta’ kura li tassew tissodisfa l-bżonnijiet tagħhom kif ukoll biex il-vjaġġ lejn età adulta tkun bla xkiel kemm jista’ jkun għal kulħadd fis-sitwazzjoni tagħhom. Tkellimna mal-president u mal-persuna inkarigata għall-proġett Care Leavers' Network, Federico Zullo u Cecilia Dante.

Dari hija darek

SUS Inima s’issa għenet għexieren ta’ eluf ta’ refuġjati Ukreni biex isibu post fejn jgħixu, ikopru l-ħtiġijiet bażiċi tagħhom jew jingħataw l-edukazzjoni. Toffrilhom ukoll appoġġ psikoloġiku biex jaffaċċjaw it-trawma tal-gwerra. Bħalissa qed tiġi stabbilita l-infrastruttura biex tgħin lir-refuġjati jsibu triqthom fil-qafas ekonomiku u legali tar-Rumanija. Dan kollu bil-għan li jkunu jistgħu jintegraw fis-soċjetà Rumena kemm jista’ jkun mingħajr xkiel, u b’hekk iħossuhom f’darhom. Tkellimna ma’ Lu Knobloch minn SUS Inima.

Ħafna idejn iħaffu x-xogħol

Meta l-aħbar dwar l-evakwazzjoni ta’ tfal bil-kanċer mill-Ukrajna waslet għand il-Fondazzjoni Villavecchia, il-persunal tagħha ma qagħadx jaħsibha darbtejn. Huma mill-ewwel offrew għajnuna volontarji biex jilqgħu u jassistu lit-tfal u l-familji tagħhom. Iżda biex ikunu jistgħu jagħtu lil dawn it-tfal il-kura u l-appoġġ adegwat li verament kellhom bżonn, il-fondazzjoni kellha tingħaqad ma’ sptarijiet u ħafna entitajiet u voluntieri oħrajn. Flimkien, irnexxielhom joħolqu post sigur għall-pazjenti żgħażagħ f’Barċellona. Natàlia Ferrer Ametller qasmet l-istorja tagħhom magħna.

Insawru ġenerazzjonijiet futuri ta’ ċittadini involuti

L-Assoċjazzjoni Pollakka tal-Iscouts u l-Guides, l-akbar organizzazzjoni tal-edukazzjoni mhux formali taż-żgħażagħ fil-Polonja, kienet minn ta’ quddiem biex tgħin lir-refuġjati Ukreni sa minn meta bdiet il-gwerra, u għinithom fid-diversi ħtiġijiet li qed jevolvu tagħhom. L-Assoċjazzjoni Pollakka tal-Iscouts u l-Guides hija kburija li l-membri tagħha ddeċidew li jaħdmu b’appoġġ għall-Ukrajna mingħajr ma ħasbuha darbtejn, u hija wkoll tista’ tieħu l-mertu għal dan. L-ideali li l-Assoċjazzjoni Pollakka tal-Iscouts u l-Guides trawwem fil-membri żgħażagħ tagħha jħeġġuhom jippruvaw jagħmlu d-dinja post aħjar, li huwa sforz li lkoll għandna nagħmlu ta’ kuljum. Staqsejna għadd ta’ mistoqsijiet lil Olga Junkuszew, il-kelliema għall-Assoċjazzjoni Pollakka tal-Iscouts u l-Guides.