Tillgängliga språk:

En hyllning till alla som lyser upp sina samhällen

Kära läsare!

I slutet av 2021 beslutade EU att utse 2022 till Europaåret för ungdomar. Syftet var att sätta ungdomars situation i fokus, särskilt mot bakgrund av covid-19-krisen som drabbade ungdomar relativt hårt och fick negativa effekter när det gäller såväl deras situation på arbetsmarknaden som deras utbildning.

EU ville få beslutsfattarna att främja ungdomars möjligheter och uppmuntra dem att bli aktiva medborgare och drivkrafter för förändring, och uppmanade beslutsfattarna att i så hög grad som möjligt involvera de ungdomar som det är allra svårast att nå ut till: de som har funktionsnedsättningar, tillhör minoriteter eller bor i missgynnade områden.

 

I korthet

Se prisutdelningen för 2022 års pris till det civila samhället

Återupplev höjdpunkterna från prisutdelningsceremonin genom att se videon!

Se videoklippen om de projekt som vunnit priset till det civila samhället 2022

Du hittar videoklippen om de vinnande projekten nedan.

Priset till det civila samhället 2022 i medierna

Nya publikationer

2022 års utgåva av broschyren om priset till det civila samhället har släppts – ta en titt!

EESK har publicerat en broschyr med en presentation av alla sex vinnare av 2022 års pris till det civila samhället. I broschyren presenteras enastående exempel på det civila samhällets engagemang för att skapa en bättre framtid för ungdomar och hjälpa ukrainska krigsoffer.

EESK-nyheter

Spanska Fundación Secretariado Gitano och den rumänska sammanslutningen Sus Inima vinner EESK:s pris till det civila samhället 2022 för ungdomar och för Ukraina

Årets pris tilldelades undantagsvis två uppsättningar av vinnare i två olika kategorier, nämligen ”Ungdomars egenmakt” och ”Europas civila samhälle för Ukraina”.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) tilldelade sex civilsamhällesorganisationer pris för enastående projekt, som är lysande exempel på det civila samhällets åtagande att skapa en bättre framtid för unga i Europa och att lindra det ukrainska folkets lidande till följd av Rysslands brutala invasion av deras land.

Visste du att ...?

Andelen unga romer som hoppar av skolan i förtid är 64 % jämfört med 19 % i befolkningen i allmänhet, och 78 % saknar grundläggande färdigheter eftersom de aldrig har avslutat sin obligatoriska skolgång. Arbetslösheten bland unga romer är tre gånger högre än arbetslösheten i övriga delar av samhället. Programmet Learning by Doing, som utvecklats av vår vinnare i ungdomskategorin, Spaniens Fundación Secretariado Gitano, kämpar för att förändra detta. Programmet ger unga romer möjlighet att få arbetslivserfarenhet och utbildning i ledande företag som anslutit sig till initiativet. Det har redan gett resultat: 55 % av de omkring 3 500 unga romer som deltog i programmet fick ett arbete och 32 % återvände till skolan.

Med vinnarnas egna ord

Utmana stereotyper: Bara för att jag är rom innebär det inte att jag inte vill arbeta eller förverkliga min potential

Förstapristagaren, spanska Fundación Secretariado Gitano, lanserade sitt projekt Learning by Doing 2013. Under de tio år som projektet har varit igång har mer än hälften av de unga romer som har deltagit kunnat hitta ett arbete och en tredjedel har återupptagit sin skolgång för att slutföra sin obligatoriska gymnasieutbildning. Mest anmärkningsvärt är dock att 87 % av dem uppger att deras liv har förbättrats, och att 94 % av de företag som deltog i projektet genom att anställa dem förklarade att de skulle vara beredda att göra det igen. Fundacións Raúl Pérez berättar mer.

Vad är din superkraft?

Superkraftsskolornas elever – i de flesta fall ungdomar som riskerar social utestängning – utvecklar inte bara sina färdigheter och talanger, såsom matlagning, fotografi eller kreativt skrivande. Dessa skolor, som drivs som ett volontärprogram av den portugisiska organisationen Movimento Transformers, ger dem också färdigheter och kunskaper som hjälper dem att bygga upp sin självkänsla och bli aktiva samhällsmedborgare. Joana Moreira från Movimento Transformers berättade mer för oss.

Drivkrafter för förändring

Sammanslutningen Agevolando är en italiensk frivilligorganisation som sammanför minderåriga och unga vuxna som tillbringat en del av eller hela sin barndom i samhällets vård och som behövt lämna detta system för att leva ett självständigt liv. Eftersom denna omställning är långt ifrån enkel inledde Agevolando ett projekt – Care Leavers Network (CLN) – för vilket sammanslutningen vunnit priset till det civila samhället 2022 i ungdomskategorin. Syftet med projektet är att skapa ett forum där de som lämnat samhällets vård kan komma med egna förslag och lösningar och bli nyckelaktörer när det gäller att skapa ett omsorgssystem som verkligen tillgodoser deras behov och göra klivet ut i vuxenlivet så smidigt som möjligt för alla som befinner sig i deras situation. Vi talade med ordföranden och projektledaren för CLN, Federico Zullo och Cecilia Dante.

Känn dig som hemma

Sus Inima har hittills hjälpt tiotusentals ukrainska flyktingar att hitta ett ställe att bo på och tillgodosett deras grundläggande behov eller erbjudit dem utbildning. Även psykologiskt stöd för att bearbeta krigstrauman har ställts till deras förfogande. Infrastruktur byggs upp för att hjälpa flyktingar att hitta rätt i Rumänien i ekonomiskt och rättsligt hänseende. Detta sker med målet att ge dem möjlighet att integreras i det rumänska samhället så smidigt som möjligt och få dem att känna sig som hemma. Vi samtalade med Lu Knobloch från Sus Inima.

Många händer gör arbetet lätt

När nyheterna om evakueringen av barn med cancer från Ukraina nådde Villavecchia Foundation tvekade dess anställda inte en sekund. De erbjöd sig omedelbart att ta emot och hjälpa barnen och deras familjer. Men för att kunna ge dessa barn den omsorg och det stöd som de verkligen behövde fick de samarbeta med sjukhus och många andra parter och volontärer. Tillsammans lyckades de skapa en trygg plats för de unga patienterna i Barcelona. Natàlia Ferrer Ametller lät oss ta del av deras berättelse.

Att forma framtida generationer av engagerade medborgare

Det polska scoutförbundet (ZHP), landets största icke-formella utbildningsorganisation för ungdomar, skyndade sig att hjälpa ukrainska flyktingar från krigets första dag och tillgodose deras olika behov som uppstår. Förbundet är stolt över att dess medlemmar beslutade att utan minsta tvekan ställa upp med tjänster till stöd för Ukraina, och kan också självt ta åt sig av äran. De ideal som ZHP ingjuter i sina unga medlemmar uppmuntrar dem att försöka göra världen bättre, vilket är en strävan som vi alla borde dela i vardagen. Vi hade många frågor till Olga Junkuszew, talesperson för det polska scoutförbundet.