Kitos kalbos:

Pagerbkime tuos, kurie neša šviesą mūsų bendruomenėms

Mieli skaitytojai,

2021 m. pabaigoje ES nusprendė 2022-uosius paskelbti jaunimo metais. Jaunimo metų tikslas – nušviesti jaunimo padėtį, visų pirma atsižvelgiant į COVID-19 krizę, kuri jauniems žmonėms buvo gana negailestinga ir sumaišė kortas tiek įsitvirtinant darbo rinkoje, tiek tęsiant studijas.

ES norėjo paskatinti sprendimus priimančius asmenis propaguoti galimybes jaunimui, skatinti jaunuolius tapti aktyviais piliečiais ir permainų varomąja jėga ir ragino dėti visas įmanomas pastangas siekiant įtraukti tuos, kuriuos sunkiausia pasiekti: jaunuolius su negalia, mažumų grupes ir nepalankių sąlygų vietovėse gyvenantį jaunimą.

 

Trumpai

Žiūrėkite 2022 m. pilietinės visuomenės premijos įteikimo ceremoniją

Apdovanojimų ceremonija įamžinta mūsų vaizdo siužete!

Vaizdo įrašai apie 2022 m. pilietinės visuomenės projektus

Vaizdo įrašus apie apdovanotus projektus galite žiūrėti čia.

Žiniasklaida apie 2022 m. pilietinės visuomenės premiją

Nauji leidiniai

Jau paskelbta 2022 m. pilietinei visuomenės premijai skirta brošiūra – atsiverskite ją!

EESRK išleido brošiūrą, kurioje pristatomi visi šeši 2022 m. pilietinės visuomenės premijos laimėtojai. Šioje brošiūroje pateikiami puikūs pilietinės visuomenės dalyvavimo kuriant geresnę ateitį jaunimui ir padedant karo aukoms Ukrainoje pavyzdžiai.

EESRK naujienos

Ispanijos asociacija „Fundación Secretariado Gitano“ ir Rumunijos asociacija SUS INIMA laimėjo 2022 m. EESRK pilietinės visuomenės premijas jaunimo ir Ukrainos kategorijose

Šių metų premija išimties tvarka skirta nugalėtojų grupėms dviejose kategorijose – „Jaunimo įgalėjimas“ ir „Europos pilietinė visuomenė už Ukrainą“.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) premiją skyrė šešioms pilietinės visuomenės organizacijoms už jų išskirtinius projektus, kurie puikiai iliustruoja pilietinės visuomenės įsipareigojimą Europos jaunimui sukurti geresnę ateitį ir palengvinti nuo Rusijos žiaurios invazijos į Ukrainą kenčiančių ukrainiečių padėtį.

Ar žinote, kad?

Mokyklos nebaigia 64 proc. romų jaunuolių, palyginti su 19 proc. visų gyventojų, o 78 proc. jų neturi pagrindinių įgūdžių, nes niekada neįgijo privalomojo išsilavinimo. Romų jaunimo nedarbo lygis yra tris kartus didesnis nei jų bendraamžių kitose visuomenės grupėse. Programa „Learning by Doing“ (liet. „Patirtinis mokymasis“), kurią parengė jaunimo kategorijos nugalėtoja Fundación Secretariado Gitano (Ispanija), siekiama tai pakeisti. Programa suteikia galimybę jauniems romams įgyti darbo patirties ir mokytis prie iniciatyvos prisijungusiose pirmaujančiose įmonėse Tai jau duoda rezultatų: 55 proc. iš maždaug 3 500 programoje dalyvavusių romų jaunuolių įsidarbino, o 32 proc. grįžo į mokyklą.

Žodis laureatams

Stereotipų laužymas. Tai, kad esu romas, nereiškia, kad nenoriu dirbti ar išnaudoti savo galimybių

2013 m. pirmosios vietos laureatė Ispanijos organizacija „Fundación Secretariado Gitano“ pradėjo įgyvendinti projektą „Learning by Doing“ (liet. patirtinis mokymasis). Per 10 projekto gyvavimo metų daugiau nei pusė jame dalyvavusių jaunų romų įsidarbino, o trečdalis sugrįžo į švietimo sistemą, kad įgytų privalomąjį vidurinį išsilavinimą. Tačiau įspūdingiausia tai, kad 87 proc. dalyvavusių jaunuolių teigia, kad jų gyvenimas pagerėjo, o 94 proc. projekte dalyvavusių ir jaunuolius įdarbinusių įmonių teigė, kad jos yra pasirengusios tai pakartoti. Šios organizacijos atstovas Raúlis Pérez‘as mums papasakojo šiek tiek daugiau.

Kokia tavo supergalia?

„Supergalios mokyklos“ moksleiviai (dauguma jų – jaunuoliai, kuriems gresia socialinė atskirtis) lavina ne tik įgūdžius ir talentus maisto gaminimo, fotografijos, kūrybinio rašymo ir panašiose srityse. Šioje mokykloje, kurią įsteigė Portugalijos savanorių asociacija „Movimento Transformers“, moksleiviai taip pat įgija gebėjimų ir žinių, kurie padės jiems išsiugdyti savivertę ir tapti aktyviais visuomenės nariais. Apie tai kalbėjomės su asociacijos „Movimento Transformers“ atstove Joana Moreira.

Pokyčių veiksniai

Asociacija „Agevolando“ yra Italijos savanorių organizacija, vienijanti nepilnamečius ir jaunus suaugusiuosius, kurie dalį ar visą savo vaikystę praleido globos įstaigose ir turi palikti sistemą, kad gyventų savarankiškai. Kadangi tokia permaina toli gražu nėra lengva, „Agevolando“ parengė projektą, kuris laimėjo 2022 m. pilietinės visuomenės premiją jaunimo kategorijoje – Globos įstaigas palikusiųjų tinklas (CLN). Jos tikslas – sukurti erdvę, kurioje buvę globotiniai galėtų pateikti savo pasiūlymų ir sprendimų ir tapti pagrindiniais veikėjais kuriant priežiūros sistemą, kuri iš tikrųjų atitiktų jų poreikius, taip pat užtikrinti, kad kelionė į pilnametystę būtų kuo sklandesnė visiems jų padėtyje esantiems asmenims. Kalbėjome su Globos įstaigas palikusiųjų tinklo pirmininku ir projekto vadove, Federico Zullo ir Cecilia Dante.

Mano namai – tai tavo namai

Asociacija SUS INIMA jau yra padėjusi dešimtims tūkstančių Ukrainos pabėgėlių surasdama jiems pastogę, tenkindama pagrindinius poreikius ir suteikdama galimybę mokytis. Pabėgėliams ji taip pat teikia psichologinę pagalbą karo traumoms įveikti. Kuriama infrastruktūra, padėsianti pabėgėliams orientuotis Rumunijos ekonominėje ir teisinėje sistemoje. Visa tai daroma, kad pabėgėliai kuo sklandžiau integruotųsi į Rumunijos visuomenę ir jaustųsi kaip namuose. Kalbėjomės su SUS INIMA atstove Lu Knobloch.

Kartu – stipresni

Kai naujiena apie vėžiu sergančių vaikų evakuaciją iš Ukrainos pasiekė Villavecchia fondą, jo darbuotojai nedvejojo nė akimirką. Jie nedelsdami pasisiūlė priimti vaikus bei jų šeimas ir jiems padėti. Tačiau, kad galėtų suteikti šiems vaikams tinkamą priežiūrą ir paramą, kurios jiems tikrai reikėjo, fondas turėjo bendradarbiauti su ligoninėmis ir daugeliu kitų subjektų bei savanorių. Kartu jie sugebėjo sukurti saugią aplinką jauniesiems pacientams Barselonoje. Natàlia Ferrer Ametller pasidalijo su mumis jų istorija.

Būsimų aktyvių piliečių kartų ugdymas

Lenkijos skautų asociacija (Związek Harcerstwa Polskiego – ZHP), didžiausia šalies neformaliojo jaunimo švietimo organizacija, nedelsdama, nuo pirmos karo dienos suskubo padėti Ukrainos pabėgėliams ir atsiliepti į nuolat besikeičiančius jų poreikius. ZHP didžiuojasi, kad jos nariai daug nesvarstydami susitelkė pagalbai Ukrainai ir jų pastangos tikrai nusipelno įvertinimo. Idealai, kuriuos ZHP skiepija savo jauniesiems nariams, įkvepia juos kurti geresnį pasaulį: toks turėtų būti ir kiekvieno iš mūsų kasdienis tikslas. Uždavėme keletą klausimų Lenkijos skautų asociacijos atstovei spaudai.