В речта си по случай 60-ата годишнина на Европейския икономически и социален комитет, произнесена на 24 май тази година, председателят на ЕИСК Лука Жайе изрази твърдата решимост на Комитета да не почива на лаврите си и очерта бъдещата линия на действие на ЕИСК, основаваща се на седем приоритета: Европейските лидери на най-високо равнище са съгласни, че гражданското пространство е, и трябва да остане, основен елемент от европейската. демокрация

В изказването си на специалната юбилейна пленарна зала, председателят Лука Жайе подчерта основните етапи в историята на ЕИСК и припомни основните му минали постижения за успешното иницииране на някои ключови законодателни акта на ЕС. От Хартата на Общността за основните социални права на работниците до новаторското му предложение за данък върху финансовите сделки, „ЕИСК има много, с което да се гордее“,заяви той.

Председател Жайе предложи някои решения за предизвикателствата, пред които е изправена Европа и очерта приоритетните области на ЕИСК за действия през идните години:

  • утвърждаване на ценностите на Съюза;
  • прилагането на програмата за устойчиво развитие;
  • засилване на координацията на икономическите политики в рамките на ЕС;
  • управляване на изкуствения интелект за доброто на човешкия род;
  • работа за амбициозна многогодишна финансова рамка, основана на солидарност и засилване на териториалното сближаване;
  • развитие на чувството за европейска идентичност чрез културата и образованието;
  • активно формиране на отношенията на ЕС със съседните държави и отвъд тях.

По време на последвалото обсъждане, председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, заместник-председателят на ЕП РамонВалкарсел Сисо и председателят на КР Карл Хайнц Ламберц обсъдиха с г-н Жайе как най-добре да се посрещнат предизвикателствата, пред които е изправена Европа с оглед на предстоящите през 2019 г. избори за Европейски парламент.

Във вдъхновена реч Херман ван Ромпой, бивш председател на Европейския съвет, изрази надежда и увереност в бъдещето на Европа и подчерта ролята на ЕИСК за гарантирането на устойчива демокрация в Европа.

Даря Исаксон, член на Националния съвет за иновации към шведския министър-председател, изрази възгледите на младото поколение европейци, които желаят лидерите на ЕС да приемат предизвикателството на устойчивото развитие и цифровата революция.

Председателят Жайе закри церемонията с цитат от папа Йона-Павел II, като призовава участниците да не се страхуват от настоящето, а да имат дръзновението да го изживеят смело.(dm)

Прочетете речта на председателя Жайе на юбилейната пленарна сесия

Вижте речта на председателя Жайе