Elérhető nyelvek:

Vezércikk

Mint azt bizonyára Ön is tudja, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság májusban elfújta hatvanadik gyertyáját a születésnapi tortáján, és büszkeséggel tekintett vissza a mai napig elért valamennyi eredményére. Az évforduló alkalmat nyújtott arra is, hogy elgondolkodjunk az EGSZB szerepéről és jövőjéről, valamint a civil társadalom helyéről a ma és a holnap Európájában, abban az Európában, melynek alapértékeit fenn kell tartani és meg kell erősíteni.

Rendezvények, időpontok

2018. július 12., Brüsszel

Az EU–Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodás keretében működő uniós belső tanácsadó csoport 16. ülése

 

2018. július 13., Brüsszel

Az EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás keretében működő uniós belső tanácsadó csoport 1. ülése

 

2018. július 17., Podgorica

Az EU–Montenegro konzultatív vegyes bizottság 11. ülése

 

2018. 07. 17., Brüsszel

Az uniós és afrikai gazdasági és társadalmi szereplők hálózatának 5. ülése

Európa munkában

Az „Európa munkában” című videó az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság fennállásának 60. évfordulója előtt tiszteleg. Konkrét példákat idéz azokról a területekről, ahol az EGSZB és tagjai munkája révén az évek során megváltozott az európai polgárok élete.

Röviden

Az Európai Unió Tanácsának 2018-as osztrák elnöksége

2018. július 1-jétől december 31-ig Ausztria látja el az Európai Unió Tanácsának elnökségét. „Védelmet nyújtó Európa” – Sebastian Kurz kancellár kormánya ezt választotta elnöksége mottójául. A program témái között szerepel: a biztonság és a migráció, a versenyképesség fenntartása a digitalizálás révén, a stabilitás támogatása a szomszédos országokban, valamint a Nyugat-Balkán és az EU közeledése. Az elnökség folytatni fogja a brexittel kapcsolatos tárgyalásokat. Mielőtt az Egyesült Királyság végleg kilépne az EU-ból, amelyre a tervek szerint 2019. március 29-én kerül sor, valamennyi uniós tagállam nemzeti parlamentjének ratifikálnia kell a brexittel kapcsolatos végleges megállapodást. Az uniós elnökség ezenkívül folytatni fogja a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat is. Gernot Blümel európai ügyekért felelős miniszter is részt vesz az EGSZB júliusi plenáris ülésén (2018. július 11. és 12.), hogy ismertesse a munkaprogramot, és válaszoljon az EGSZB tagjai által feltett kérdésekre. (eh)

Digitális forradalom – senki se maradjon le!

Ez volt a fő üzenete annak a digitalizációról szóló konferenciának, melyet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság június 19-én szervezett Ausztriában

Fogyasztói pénzügyi szolgáltatások: az EGSZB álláspontja követőkre talált egy spanyolországi helyi rendezvényen

A Carlos Trias Pintó EGSZB-tag által az Európai Bizottság madridi képviseletén szervezett május 24-i konferencián hangsúlyozták, hogy a határokon átnyúló európai pénzügyi szolgáltatások terén fokozni kell a fogyasztói bizalmat, hogy növelni lehessen e szolgáltatások arányát, amely még mindig csak 7%. Othman Karas európai parlamenti képviselő bejelentette, hogy az Európai Parlament a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló, az Európai Bizottság által javasolt cselekvési tervre adott saját válaszában továbbítja majd az EGSZB néhány fontos javaslatát is.

A régiók fokozatosan megszüntetik a széntermelést Európában: az EGSZB a német helyzetet veszi górcső alá

Az átalakulóban levő széntermelő régiókról szóló első kerekasztal-beszélgetésre 2018. május 29-én, a németországi Grevenbroichban került sor. EGSZB-tagok és az Európai Bizottság egy képviselője mellett számos helyi szereplő is részt vett a vitában.

A digitális korhoz még nem írták meg a kézikönyvet, Európának mégis szüksége van egy tervre

Az EGSZB a digitalizáció és az egyenlőtlenségek kérdéséről tartott vitában vett részt a Deutsche Welle Global Media Forum című rendezvényén, amelyet június 11. és 13. között tartottak Bonnban.

Luis Planast, az EGSZB főtitkárát a Pedro Sanchez vezette spanyol kormány miniszterének nevezték ki

Június 6-án Luis Planas felkérést kapott Pedro Sanchez elnöktől arra, hogy legyen a spanyol kormány mezőgazdasági, halászati és élelmezésügyi minisztere. Az európai ügyek terén 35 éves tapasztalattal rendelkező főtitkár az európai uniós intézmények történetének emblematikus alakja: diplomata, magas rangú tisztviselő az Európai Bizottságnál, európai parlamenti képviselő és egy erős, egységes és szolidáris Európai Unió elkötelezett híve. Az Európa ügyét szívén viselő jogász szerint: „Az EU-nak nincsen alternatívája”.

Madi Sharma (EGSZB) a világ 100 legbefolyásosabb embere között a nemi egyenlőség politikája terén

Madi Sharma EGSZB-tag felkerült a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politika terén a legnagyobb hatást gyakorló személyiségek 2018. évi százas világlistájára.

Pirkko Raunemaa finn EGSZB-tag kapta a tolmácsok Év küldöttje díját 2018-ban

Pirkko Rauneamaat, az EGSZB „Diverzitás Európa” csoportjának finn tagját tüntették ki az Európai Bizottság finn tolmácsai a 2018-as Év küldötte díjjal május 23-án, Brüsszelben.

Az emlékezet nyomában – az EGSZB kibővített Elnöki Testülete Krakkóba látogatott

Luca Jahier elnök és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kibővített Elnöki Testülete 2018. június 10. és 12. között Lengyelországba látogatott, ahol az EGSZB tisztújítás utáni új elnöksége hivatalosan is megkezdte munkáját.

2018. július 1-jén lejár Peter Lindvald-Nielsen vezetői megbízatása a Kommunikációs Főosztály élén

Peter Lindvald-Nielsen tíz éve dolgozik sajtófelelősökkel, fotósokkal, PR-szakemberekkel, grafikusokkal és a közösségi médiával foglalkozó szakemberrel. Ez alatt az idő alatt számos figyelemfelkeltő cím, hosszú és rövid cikk, sajtóközlemény született, politikai, közösségi, kulturális és gasztronómiai programokat, rendezvényeket tartottak. Voltak komoly és kemény munkák, beszélgetések, de mindenekelőtt sokat lehetett együtt nevetni. Peter mottója, hogy az emberek között a legjobb kapocs a nevetés, hiszen nincs is semmi emberibb a közös nevetésnél. Peter sokat tett nyelvi fejlődésünkért is: arra bíztatott, hogy mondjunk inkább IGEN-t a NEM helyett, BEFEKTETÉS-t a KÖLTÉS helyett és MEGOLDÁS-t a PROBLÉMA helyett.

Új kiadványaink

Digitális kiadvány – Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: 60 éve elkötelezetten

A civil társadalom fellépése a holnap Európájáért

A Római Szerződésekkel 1957-ben létrehozott EGSZB 60 évvel ezelőtt, 1958. május 19-én tartotta első plenáris ülését. Az EGSZB története azóta szorosan kapcsolódik az európai integrációs folyamathoz, amelynek elősegítésén folyamatosan munkálkodik.

EGSZB-hírek

A fennállásának 60. évfordulóját ünneplő EGSZB határozottan és távolbatekintően lép fel egy jobb Európáért

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság fennállásának 60. évfordulója alkalmából tartott május 24-i beszédében az EGSZB elnöke, Luca Jahier hangot adott az EGSZB abbéli eltökéltségének, hogy nem kíván a babérjain ülni, és hét prioritásra alapozva vázolta az EGSZB jövőbeli fellépését. Az Európa jövőjét megvitató kiemelt uniós vezetők egyetértenek abban, hogy a civil mozgástér az európai demokrácia kulcsfontosságú eleme és annak is kell maradnia.

Az „Identitások, európai értékek és európai kulturális örökség” témában kiadandó, 2018. évi civil társadalmi díj

Az elmúlt évek globális fejleményei próbára tették az európai projektet. A belső megosztottság, a polgárok körében mutatkozó elégedetlenség és a migráció drámai megnövekedése mindenkit, így a lakosságon kívül a kormányzatok valamennyi szintjét is váratlanul érte, ami a nacionalista szólamok felerősödéséhez és a kölcsönös szolidaritás megkérdőjeleződéséhez vezetett.

„Fontos, hogy a közvetlen kifizetéseket kizárólag az aktív mezőgazdasági termelőknek folyósítsák” – mondja az EGSZB, miközben különleges támogatást sürget a fiatal gazdálkodók számára

Az EGSZB egy szilárd és jól megalapozott KAP létrehozását, valamint az uniós költségvetésnek a GNI 1,3%-ára történő növelését támogatja az uniós gazdasági növekedéssel összhangban. Megfelelő KAP-finanszírozást kell biztosítani a mezőgazdasági termelők és dolgozók alacsony jövedelme, az infláció és a brexit miatti hiány, valamint a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással kapcsolatos további követelmények kezelése érdekében.

Póló 27 újrahasznosított palackból

Egy sikeres műanyag-stratégiának olyan hatékony oktatási és képzési intézkedésekre kell irányulnia, melyek ösztönzik a bioszféra dinamikus egyensúlya iránti tiszteletet. Annak érdekében, hogy a műanyagokat nagyobb mértékben újrahasznosíthatóvá tegyük, és felgyorsítsuk a körforgásos gazdaságra való átállást, tervezési és magatartási ösztönzők létrehozására, valamint közös műszaki és szabályozási normákra van szükség.

Az új munkavégzési formákhoz átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkafeltételekre van szükség

A rugalmas és atipikus foglalkoztatási formák EU-ban való terjedésével párhuzamosan egyre fontosabbá válik, hogy a munkafeltételeket minden dolgozó számára átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegyük. Ez leginkább nemzeti szintű szociális párbeszéd és kollektív tárgyalás révén lehet érhető el – fejti ki az EGSZB az Európai Bizottság átlátható munkafeltételekről szóló irányelvjavaslatáról kidolgozott véleményében.

Sürgetően fontos, hogy az EU héarendszere lépést tartson a piaci fejleményekkel

Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottságnak a hozzáadottérték-adóról (héa-ról) szóló cselekvési tervére vonatkozó javaslatait, amelyek a végső fogyasztóknak kívánnak kedvezni, de néhány módosítást tart szükségesnek. Sürgeti a tagállamokat, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a javasolt reformok végrehajtására, és észszerű időn belül mozduljanak el a végleges hozzáadottértékadó-rendszer felé.

A nagy teljesítményű számítástechnikába való beruházás kedvező hatást gyakorol jólétünkre, versenyképességünkre és munkahelyeinkre

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság kezdeményezését, amely az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozására irányul, és véleménye szerint e kulcsfontosságú technológia segítséget nyújt a modern társadalmunk legnagyobb próbatételt jelentő kérdéseinek kezelésében, és végső soron kedvező hatást gyakorol majd jólétünkre, versenyképességünkre és munkahelyeinkre.

A Nyugat-Balkán jövőjének európai jövőnek kellene lennie

A civil társadalom több mint száz képviselője közös következtetéseket fogadott el az EU és a Nyugat-Balkán államfőinek május 15-én, Szófiában tartott csúcstalálkozójának alkalmából.

A magas szintű konferencia résztvevői annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy az EU bővítése – és különösen az Unió demokratikus értékeinek és jogi normáinak nyugat-balkáni régióban történő terjesztése – a nyugat-balkáni országok és az EU érdekét egyaránt szolgálja.

Kereskedelem, beruházások, szociális biztonság és szolidaritás – a 16. EU–Kína kerekasztal tematikus súlypontjai

„A civil társadalom hozzájárulása gazdagítja az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti sokrétű partnerséget és jobb nemzetközi kapcsolatokat eredményez” – értett egyet Luca Jahier EGSZB-elnök és Yang Chongui, a Kínai Gazdasági és Szociális Tanács alelnöke az intézményeik között tartott 16. kerekasztal-megbeszélés során.

Az EU és a Mercosur közötti társulási megállapodás csupán akkor jöhet létre, ha mindkét félnek kedvez

 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nyomatékosan kijelenti: a megállapodás egyetlen ágazatot, régiót vagy országot sem áldozhat fel.

Az Európai Unió a világ legnagyobb gazdasága, a Mercosur pedig a hatodik. A társulási megállapodás aláírása mindkét fél számára jelentős előnyökkel járna – állapítja meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a május 24-i plenáris ülésén elfogadott, „Egy EU–Mercosur társulási megállapodás felé” című véleményében.

Az uniós döntéshozók szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése közben az Európai Unió nem feledkezhet meg az értékeiről

A mesterséges intelligenciával foglalkozó érdekelt felek első csúcstalálkozójára június 18-án került sor Brüsszelben, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és az Európai Bizottság szervezésében. A résztvevők hangsúlyozták, hogy az EU-nak garantálnia kell, hogy a mesterséges intelligencia biztonságos és pártatlan legyen, és összhangban álljon az európai értékekkel.

Szociális vállalkozások 3. európai napja: itt az ideje az elismerésnek és a bővülésnek

„Most kell a szociális vállalkozásoknak felmutatniuk az európai értékeket, amiikor az EU hatalmas kihívásokkal szembesül” – jelentette ki Ariane Rodert, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja a szociális vállalkozások harmadik európai napja megnyitóján.

9. civil társadalmi napok az EGSZB-nél: A digitális kornak humán készségekre és megfelelő jogszabályi környezetre van szüksége

„Polgárság, demokrácia és kultúra egy digitalizált Európában” volt a 2018. évi civil társadalmi napok mottója, melyet május 24–25-én tartottak Brüsszelben, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál (EGSZB), a kapcsolattartó csoport szervezésében.

Az energetikai átállás regionális gazdasági előnyeit gyakran figyelmen kívül hagyjuk

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) május 31-én meghallgatást tartott az európai régiók energetikai átállásáról, ezzel rá kívánt világítani a decentralizált és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaellátásba való átmenet regionális gazdasági előnyeire. A téma nagyrészt feltáratlan, annak ellenére, hogy az átmenet kifejezett regionális dimenzióval bír.

Az Európai Bizottság költségvetési javaslatából hiányzik a politikai ambíció

Az EU 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretével kapcsolatban előterjesztett európai bizottsági javaslat nem megy elég messze, és hiányzik belőle a politikai ambíció ez volt az egyik fő következtetése annak a fenti témában rendezett konferenciának, amelynek az EGSZB adott otthont. Kívánatos lenne, ha gyors megegyezést érnének el egy megfelelő és kellően megújított hosszú távú költségvetéssel kapcsolatban.

Csoportokkal kapcsolatos hírek

Tanulmány a szociális jogok európai pillérének megvalósításáról

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja

Az Európai Társadalmi Megfigyelőközpont által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére készített tanulmány a „Munkavállalók” csoportjának felkérésére

„A sokféleség védelmében”

az EGSZB „Diverzitás Európa” csoportja

Többször is jártam Auschwitz-Birkenauban, és minden egyes alkalommal elborzasztott, hogy az ember milyen szörnyűséget és embertelenséget képes okozni a másiknak. Emellett minden egyes látogatás további más és más érzéseket is kelt. Talán azt vártuk és abban reménykedtünk, hogy az, hogy az EGSZB kibővített Elnöki Testülete június 12-én ellátogat a koncentrációs táborokba, nemcsak a múlton, hanem a jelenen és a jövőn is segít elgondolkodni.

Európa jövője a munkaadók szemszögéből

Az EGSZB „Munkaadók” csoportja

Következetesebb, egységesebb és kevésbé bürokratikus – így képzelik el a munkaadók Európa jövőjét. Az üzleti világ továbbra is határozottan elkötelezett Európa iránt, és tevékeny szerepet kíván vállalni az EU jövőjének alakításában. A 2018. június 21-én Madridban tartott, „Európa jövője a munkaadók szemszögéből” elnevezésű konferencia résztvevői konkrét példákkal világítottak rá az EU hiányosságaira, és megoldásokat javasoltak a jövőbeli problémákat illetően.

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események

Az EGSZB a „Songs of Longing” című zenei rendezvénnyel ünnepelte 60. évfordulóját

Az EGSZB 60. évfordulójáról megemlékező és azt ünneplő kulturális esemény kétségtelenül egyedülálló és emlékezetes művészi produkció volt, amely a kulturális és kreatív iparág palettáján szereplő különféle elemeket vegyítette.