Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Kuten ehkä tiedätte, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) täytti toukokuussa 60 vuotta ja juhli päivää ylpeänä kaikista tähänastisista saavutuksistaan. Juhlapäivä innoitti ETSK:n myös pohtimaan rooliaan ja tulevaisuuttaan sekä kansalaisyhteiskunnan asemaa tämän ja huomispäivän Euroopassa – Euroopan, jonka keskeisiä arvoja olisi vaalittava ja vahvistettava.

Tärkeitä päivämääriä

12. heinäkuuta 2018 Bryssel

EU:n ja Korean väliseen vapaakauppasopimukseen liittyvän EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän 16. kokous

 

13. heinäkuuta 2018 Bryssel

EU:n ja Kanadan väliseen laaja-alaiseen talous- ja kauppasopimukseen liittyvän EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän ensimmäinen kokous

 

17. heinäkuuta 2018 Podgorica

EU:n ja Montenegron kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antavan sekakomitean 11. kokous

 

17. heinäkuuta 2018 Bryssel

EU:n ja Afrikan talous- ja yhteiskuntaelämän sidosryhmäverkoston 5. kokous

Eurooppa työssä

Videolla ”Eurooppa työssä” juhlistetaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 60-vuotisjuhlaa. Siinä esitetään konkreettisia esimerkkejä aloilta, joilla ETSK ja sen jäsenet ovat vaikuttaneet Euroopan kansalaisten elämään kaikkien näiden vuosien ajan.

Lyhyesti

Itävalta Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 2018

Itävalta toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2018. Liittokansleri Sebastian Kurzin hallituksen valitsema tunnuslause on ”Suojeleva Eurooppa”. Puheenjohtajavaltion ohjelma sisältää mm. seuraavat aiheet: turvallisuus ja muuttoliike, kilpailukyvyn ylläpitäminen digitalisoinnin avulla, naapurivaltioiden vakaus ja Länsi-Balkanin maiden lähentyminen EU:n kanssa. Uusi puheenjohtajavaltio jatkaa brexit-neuvotteluita. Ennen Yhdistyneen kuningaskunnan lopullista eroamista EU:sta – jonka on suunniteltu tapahtuvan 29. maaliskuuta 2019 – kaikkien EU-jäsenmaiden kansallisten parlamenttien on ratifioitava brexitiä koskeva lopullinen sopimus. EU:n puheenjohtajavaltio jatkaa myös neuvotteluita monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027. EU-asioista vastaava Itävallan liittovaltion ministeri Gernot Blümel on kutsuttu osallistumaan ETSK:n heinäkuun täysistuntoon (11.–12. heinäkuuta), jossa hän esittelee työohjelman ja vastaa ETSK:n jäsenten kysymyksiin. (eh)

Ketään ei tulisi jättää jälkeen digitaalisessa vallankumouksessa

Näin kuuluu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Itävallassa 19. kesäkuuta järjestämän, digitalisaatiota käsitelleen konferenssin tärkein viesti

Kuluttajille tarkoitetut rahoituspalvelut: ETSK:n kannalle tukea Espanjassa järjestetyssä paikallistapahtumassa

Kuluttajien luottamusta rajat ylittäviin rahoituspalveluihin on parannettava Euroopassa, jotta niiden nykyistä vain 7 prosentin osuutta kaikista rahoituspalveluista voidaan nostaa, painotettiin konferenssissa, jonka ETSK:n jäsen Carlos Trias Pintó järjesti Euroopan komission Madridin-edustustossa 24. toukokuuta. Euroopan parlamentin jäsen Othman Karas ilmoitti, että Euroopan parlamentti tuo esiin eräitä ETSK:n keskeisiä ehdotuksia reagoidessaan komission ehdotukseen kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluja koskevasta toimintasuunnitelmasta.

Hiilestä irtautuvat Euroopan alueet: ETSK:n tarkastelun kohteena Saksa

Grevenbroichissa Saksassa järjestettiin 29. toukokuuta 2018 ensimmäinen pyöreän pöydän keskustelu aiheena siirtymävaiheessa olevat hiilialueet. Keskusteluun osallistui ETSK:n jäseniä, komission edustaja sekä joukko paikallisia toimijoita.

Digitaalisen aikakauden käytänteet eivät ole vielä hahmottuneet, mutta Eurooppa tarvitsee suunnitelman

ETSK oli 11.–13. kesäkuuta Bonnissa järjestetyssä Deutsche Welle Global Media Forum -tapahtumassa mukana keskustelemassa digitalisaatiosta ja eriarvoisuudesta.

ETSK:n pääsihteeri Luis Planas on nimitetty ministeriksi Pedro Sanchezin hallitukseen Espanjassa

Pääministeri Pedro Sanchez kutsui 6. kesäkuuta Luis Planasin Espanjan hallitukseen maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeriksi. Planasilla on 35 vuoden kokemus EU-asioissa, ja hän on yksi keskeisistä hahmoista Euroopan unionin toimielinten historiassa. Hän on toiminut diplomaattina, komission korkeana virkamiehenä ja Euroopan parlamentin jäsenenä ja ajanut vahvaa, yhtenäistä ja solidaarista Euroopan unionia. Eurooppa-hankkeen puolestapuhujana hän katsoo, että ”EU:lle ei ole vaihtoehtoa”.

ETSK:n jäsen Madi Sharma kuuluu tasa-arvopolitiikassa maailman 100 vaikutusvaltaisimman henkilön joukkoon

ETSK:n jäsen Madi Sharma kuuluu tasa-arvopolitiikassa koko maailman 100 vaikutusvaltaisimman henkilön joukkoon vuonna 2018.

ETSK:n jäsen Pirkko Raunemaa sai tulkkien myöntämän Vuoden kokousmatkaaja -palkinnon

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmän suomalaisjäsen Pirkko Raunemaa sai 23. toukokuuta Brysselissä Euroopan komission suomalaisten tulkkien myöntämän Vuoden kokousmatkaaja -tunnustuspalkinnon.

ETSK:n laajennetun puheenjohtajiston vierailu Krakovaan, Puolaan muistojen jäljillä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja ja laajennettu puheenjohtajisto vierailivat Puolassa 10.–12. kesäkuuta 2018 ETSK:n uuden puheenjohtajiston ensimmäisen kokouksen merkeissä.

Peter Lindvald-Nielsenin virkakausi viestintäosaston päällikkönä päättyy 1. heinäkuuta 2018

Kymmenen vuoden ajan Peter Lindvald-Nielsen on työskennellyt tiedottajien ja muiden kuva- ja suhdetoiminta-alan sekä graafisen suunnittelun ja sosiaalisen median alan asiantuntijoiden kanssa. Se on ollut aikaa, johon on mahtunut vetäviä otsikoita, lyhyitä ja pitkiä artikkeleita, lehdistötiedotteita, poliittisia, yhteiskunnallisia, kulttuuri- ja gastronomisia tapahtumia, kovaa työntekoa, keskusteluita ja ennen kaikkea paljon yhteistä ilonpitoa. Peterin mottona on luoda ihmisten välille yhteys naurun kautta, sillä mikään ei ole inhimillisempää kuin yhdessä nauraminen. Peter on rikastuttanut kieltämme ja kannustanut meitä vastaamaan KYLLÄ ennemmin kuin EI, sanomaan INVESTOIDA ennemmin kuin KULUTTAA ja puhumaan RATKAISUISTA ennemmin kuin ONGELMISTA.

Uusia julkaisuja

Verkkojulkaisu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 60 vuotta jatkuneesta työstä

Kansalaisyhteiskunta ajaa huomisen Eurooppaa

Komitea perustettiin Rooman sopimuksilla vuonna 1957, ja se piti ensimmäisen täysistuntonsa 60 vuotta sitten 19. toukokuuta 1958. Komitean tarina on siitä lähtien ollut sidoksissa Euroopan yhdentymisprosessiin, jonka puolesta se on herkeämättä työskennellyt.

Uutisia ETSK:sta

60-vuotias ETSK lupaa rakentaa määrätietoisesti ja näkemyksellisesti parempaa Eurooppaa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Luca Jahier totesi komitean 60-vuotisjuhlassa 24. toukokuuta pitämässään puheessa, että ETSK ei aio jäädä lepäämään laakereilleen, ja linjasi komitean tulevaa toimintaa seitsemän keskeisen tavoitteen pohjalta. EU:n korkein johto oli keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta yhtä mieltä siitä, että kansalaisyhteiskunta on Euroopan demokratian kulmakivi ja sellaisena sen täytyy myös pysyä.

Vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapalkintokilpailu – Euroopan identiteetit, arvot ja kulttuuriperintö

Viime vuosien maailmantapahtumat ovat asettaneet EU-hankkeen koetukselle. Kansat ja hallintotasot eivät olleet valmistautuneet sisäisiin jakoihin, kansalaisten etääntymiseen ja muuttoliikkeen jyrkkään kasvuun, jotka ovat johtaneet nationalistisen retoriikan nousuun ja yhteisvastuun rapautumiseen.

ETSK haluaa suoria tukia vain aktiivisille maataloustuottajille ja erityistukea nuorille maataloustuottajille

ETSK kannattaa vahvaa ja riittävästi rahoitettua YMP:tä ja EU:n talousarvion kasvattamista 1,3 prosenttiin BKTL:stä EU:n talouskasvua seuraten. YMP:lle on osoitettava riittävät määrärahat, jotta voidaan puuttua maataloustuottajien ja maataloustyöntekijöiden mataliin tuloihin, inflaatioon ja brexitin mahdollisesti aiheuttamiin vajeisiin sekä vastata ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskeviin lisävaatimuksiin.

T-paidan tekemiseen tarvitaan 27 kierrätettyä pulloa

Muovistrategian onnistuminen edellyttää pyrkimystä toteuttaa tehokkaita valistus- ja koulutustoimia, joilla edistetään biosfäärin dynaamisen tasapainon kunnioittamista. Jotta muovien kierrätettävyyttä voidaan lisätä ja kiertotalouteen siirtymistä saadaan vauhditettua, on luotava kannustimia suunnittelun kehittämiseksi ja käyttäytymismallien muuttamiseksi sekä laadittava yhteisiä teknisiä ja sääntelyn luonteisia standardeja.

Uusien työn muotojen myötä on tarpeen parantaa työolojen ja -ehtojen avoimutta ja ennakoitavuutta

Joustavien ja epätyypillisten työjärjestelyjen lisääntyessä EU:ssa on käynyt ensiarvoisen tärkeäksi parantaa työolojen ja -ehtojen avoimutta ja ennakoitavuutta kaikkien työntekijöiden kohdalla. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten kansallisella tasolla työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen avulla, ETSK toteaa lausunnossaan komission ehdotuksesta avoimia työoloja koskevaksi direktiiviksi.

EU:n arvonlisäverojärjestelmä on saatettava nopeasti vastaamaan markkinoiden kehitysrytmiä

ETSK on tyytyväinen Euroopan komission arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmastaan esittämiin ehdotuksiin, joiden on tarkoitus hyödyttää lopullista kuluttajaa. Komitea toivoo kuitenkin komission tekevän eräitä mukautuksia. Komitea kehottaa jäsenvaltioita tekemään kaiken voitavansa ehdotettujen uudistusten toteuttamiseksi ja etenemään kohti lopullista arvonlisäverojärjestelmää hyväksyttävässä aikataulussa.

Investoinnit suurteholaskentaan edistävät hyvinvointiamme, kilpailukykyä ja työllisyyttä

ETSK kannattaa Euroopan komission aloitetta luoda eurooppalainen suurteholaskennan yhteisyritys ja toteaa, että kyseinen avainteknologia auttaa selviytymään nyky-yhteiskunnan haastavimmista ongelmista ja edistää viime kädessä hyvinvointiamme, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Länsi-Balkanin tulevaisuuden tulisi olla eurooppalainen tulevaisuus

Yli 100 kansalaisyhteiskunnan edustajaa antoi panoksensa Sofiassa 15. toukokuuta pidettyyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokoukseen.

Korkean tason kokouksen osanottajat olivat vakuuttuneita siitä, että EU:n laajentuminen ja erityisesti sen demokraattisten arvojen ja oikeudellisten normien leviäminen Länsi-Balkanin alueelle on Länsi-Balkanin maiden ja EU:n etujen mukaista.

Kauppa, investoinnit, sosiaaliturva ja yhteisvastuu EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmän 16. kokouksen keskeisinä aiheina

”Kansalaisyhteiskunnan panos rikastuttaa Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välistä monitahoista kumppanuutta ja johtaa parempiin kansainvälisiin suhteisiin”, totesivat yksimielisesti ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier ja Kiinan talous- ja sosiaalineuvoston varapuheenjohtaja Yang Chongui edustamiensa elinten välisessä pyöreän pöydän ryhmän 16. kokouksessa.

EU:n ja Mercosur-maiden assosiaatiosopimus on mahdollinen ainoastaan, jos se hyödyttää molempia osapuolia

 Sopimuksen ei tulisi olla vahingoksi millekään alalle, alueelle tai maalle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea korostaa

Euroopan unioni on maailman suurin talous ja Mercosur kuudenneksi suurin. Molemmat osapuolet saisivat assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta merkittäviä etuja, toteaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 24. toukokuuta pitämässään täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa Kohti EU:n ja Mercosur-maiden assosiaatiosopimusta.

EU:n poliittisten päättäjien mukaan Euroopan unioni ei saa unohtaa arvojaan tekoälyä kehitettäessä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) ja Euroopan komission 18. kesäkuuta Brysselissä järjestämässä ensimmäisessä tekoälyä käsitelleessä sidosryhmien huippukokouksessa korostettiin, että EU:n tulee varmistaa, että tekoäly on turvallista, puolueetonta ja eurooppalaisten arvojen mukaista.

Kolmas yhteisötalouden yritysten eurooppalainen teemapäivä: On aika saada tunnustusta ja laajentua

”Nyt kun EU:lla on edessään valtavia haasteita, yhteisötalouden yritysten on aika tuoda eurooppalaisia arvoja konkreettisesti esiin”, totesi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen Ariane Rodert, joka avasi kolmannen yhteisötalouden yritysten eurooppalaisen teemapäivän.

ETSK:n 9. kansalaisyhteiskuntapäivät: Digitaalinen aikakausi edellyttää osaamista ja asianmukaista lainsäädäntökehystä

Kansalaisuus, demokratia ja kulttuuri digitalisoituneessa Euroopassa oli yhteysryhmän Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa Brysselissä 24.–25. toukokuuta järjestämien vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapäivien motto.

Energiakäänteen alueelliset taloushyödyt jäävät usein huomiotta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjesti 31. toukokuuta kuulemistilaisuuden energiakäänteestä Euroopan alueilla valottaakseen hajautettuihin ja vähähiilisiin energialähteisiin siirtymisen alueellisia taloushyötyjä. Aihe on jäänyt paljolti varjoon, vaikka energiankäänteen alueellinen ulottuvuus on ilmeinen.

Euroopan komission talousarvioesitys kaipaa poliittista kunnianhimoa

Komission ehdotus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ei mene riittävän pitkälle ja se kaipaa poliittista kunnianhimoa  näin kuuluu yksi ETSK:n isännöimän konferenssin keskeisistä päätelmistä. Toiveena on myös nopea yhteisymmärrys riittävästä ja asianmukaisesti uudistetusta pitkän aikavälin talousarviosta.

Uutisia ryhmiltä

Tutkimus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta

ETSK:n työntekijät-ryhmä

European Social Observatory -tutkimuskeskuksen Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle työntekijät-ryhmän pyynnöstä tekemä tutkimus

”Moninaisuuden puolesta”

ETSK:n ”moninaisuuden Eurooppa” -ryhmä

Olen vieraillut Auschwitz-Birkenaussa useaan kertaan ja joka kerta olen järkyttynyt siitä, miten hirvittävällä ja epäinhimillisellä tavalla ihmiset voivat kohdella toisiaan. On myös muita tuntemuksia, jotka ovat erilaisia eri vierailukerroilla. Oli ehkä odotettavissa ja jopa toivottavaa, että ETSK:n laajennetun puheenjohtajiston vierailu 12. kesäkuuta keskitysleireihin sai meidät pohtimaan menneisyyden lisäksi ennen kaikkea nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Euroopan tulevaisuus – työantajien näkemys

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Johdonmukaisempi, yhtenäisempi ja vähemmän byrokraattinen – tällaisena työantajat näkevät Euroopan tulevaisuuden. Elinkeinoelämä on edelleen vakaasti EU-myönteinen ja haluaa aktiivisen aseman EU:n tulevaisuutta hahmoteltaessa. Madridissa 21. kesäkuuta järjestetyn konferenssin ”Euroopan tulevaisuus – työnantajien näkemys” osallistujat esittivät konkreettisia esimerkkejä EU:n puutteista ja etsivät ratkaisuja tulevaisuutta varten.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

ETSK:n 60-vuotispäivää juhlistettiin ”Songs of Longing” -sävelin

ETSK:n 60-vuotispäivän kunniaksi ja juhlistamiseksi järjestetty kulttuuritapahtuma oli epäilemättä ainutlaatuinen ja mieleenpainuva taiteellinen esitys, jossa yhdistettiin kulttuurin ja luovien alojen kirjon erilaisia elementtejä.