Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Kā jūs jau būsiet pamanījuši, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja maijā nopūta sešdesmit svecītes savā jubilejas tortē un ar lepnumu atskatījās uz visiem saviem līdzšinējiem sasniegumiem. Turklāt šis datums mūs pamudināja pārdomāt EESK lomu un nākotni, kā arī pilsoniskās sabiedrības vietu šodienas un rītdienas Eiropā, kuras pamatvērtības būtu jāatbalsta un jāstiprina.

Turpmākie notikumi

12/07/2018 Brisele

Ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīgumu izveidotās ES vietējās konsultantu grupas 16. sanāksme

 

13/07/2018 Brisele

Ar ES un Kanādas nolīgumu CETA izveidotās ES vietējās padomdevēju grupas 1. sanāksme

 

17/07/2018 Podgorica

ES un Melnkalnes apvienotās konsultatīvās komitejas 11th sanāksme

 

17/07/2018 Brisele

ES un Āfrikas ekonomiskās un sociālās jomas ieinteresēto personu tīkla 5. sanāksme

Eiropa darbībā

Video “Eiropa darbībā” veltīts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 60. gadadienai. Tajā atspoguļoti konkrēti piemēri no tām darbības jomām, kurās EESK un tās locekļiem gadu gaitā ir izdevies panākt pozitīvas pārmaiņas Eiropas iedzīvotāju dzīvē.

Īsumā

Eiropas Savienības Padomes Austrijas prezidentūra 2018. gadā

Austrija īsteno Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts funkciju no 2018. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. Kanclera Sebastian Kurz valdība izvēlējusies devīzi “Eiropa, kas aizsargā”. Programmā ietverti šādi jautājumi: drošība un migrācija, konkurētspējas saglabāšana ar digitalizācijas palīdzību, stabilitāte kaimiņvalstīs un Rietumbalkānu tuvināšanās Eiropas Savienībai. Prezidentvalsts turpinās sarunas par Brexit. Pirms Apvienotās Karalistes galīgās izstāšanās no ES, kas paredzēta 2019. gada 29. martā, visu ES dalībvalstu parlamentiem jāratificē noslēguma vienošanās par Brexit. ES Padomes prezidentvalsts turpinās arī sarunas par daudzgadu finanšu shēmu 2021.-2027. gadam. Eiropas lietu ministrs Gernot Blümel piedalīsies EESK jūlija plenārsesijā (2018. gada 11. un 12. jūlijā), lai iepazīstinātu ar darba programmu un atbildētu uz EESK locekļu jautājumiem. (eh)

Nevienam nevajadzētu atpalikt digitālajā revolūcijā

Tāds bija galvenais vēstījums digitalizācijai veltītajā konferencē, ko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja organizēja 19. jūnijā Austrijā.

Patēriņa finanšu pakalpojumi — EESK rod atbalstu savai nostājai, izmantojot vietēja mēroga pasākumu Spānijā

Konferencē, ko EESK loceklis Carlos Trias Pintó organizēja 24. maijā Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Madridē, tika uzsvērts, ka jāveido patērētāju uzticība pārrobežu finanšu pakalpojumiem Eiropā, lai palielinātu minēto pakalpojumu īpatsvaru, kas šobrīd ir tikai 7 % no kopapjoma. EP deputāts Othman Karas paziņoja, ka Eiropas Parlaments gatavojas dažus no EESK svarīgākajiem priekšlikumiem iekļaut atbildē uz Komisijas ierosināto rīcības plānu par patēriņa finanšu pakalpojumiem.

Reģioni, kuri atsakās no ogļu izmantošanas: EESK uzmanība vērsta uz Vāciju

Vācijā, Grevenbroich, 2018. gada 29. maijā notika ogļu ieguves reģionu pārkārtošanas pirmās apaļā galda sarunas. Diskusijā kopā ar EESK locekļiem un Komisijas pārstāvi piedalījās vairāki vietējie dalībnieki.

Digitālā laikmeta rokasgrāmata vēl nav uzrakstīta, bet Eiropai ir vajadzīgs plāns

Bonnā no 11. līdz 13. jūnijam notikušajā Deutsche Welle Pasaules plašsaziņas līdzekļu forumā EESK apsprieda digitalizāciju un nevienlīdzību

EESK ģenerālsekretārs Luis Planas iecelts par Spānijas premjerministra Pedro Sanchez valdības ministru

Šā gada 6. jūnijā premjerministrs Pedro Sanchez uzaicināja Luis Planas kļūt par Spānijas valdības lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas ministru. Ar 35 gadu pieredzi Kopienas lietās, būdams diplomāts, Komisijas augsta amatpersona, Eiropas Parlamenta deputāts un stipras, vienotas, solidāras Eiropas Savienības atbalstītājs, Luis Planas ir viena no ievērojamākajām personībām Eiropas Savienības iestāžu vēsturē. Viņš ir Eiropas projekta aizstāvis un uzskata: “Eiropas Savienībai nav alternatīvas”.

EESK locekle Madi Sharma — viena no 100 nozīmīgākajiem ietekmes veidotājiem pasaulē dzimumu līdztiesības politikā

EESK locekle Madi Sharma ir minēta kā viena no 100 ietekmīgākajām personām pasaulē dzimumu līdztiesības politikā 2018. gadā.

EESK locekle no Somijas saņem tulku pasniegto balvu “Gada delegāts 2018”

Pirkko Raunemaa, EESK grupas “Daudzveidības Eiropa” loceklei no Somijas, Eiropas Komisijas somu valodas tulki 23. maijā Briselē pasniedza balvu “Gada delegāts 2018”.

EESK paplašinātā prezidija vizīte Krakovā, Polijā, pa piemiņas vietām

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Luca Jahier un paplašinātā prezidija locekļi 2018. gada 10., 11. un 12. jūnijā apmeklēja Poliju, kur notika jaunā EESK prezidija pirmā sanāksme.

2018. gada 1. jūlijā beidzas Komunikācijas daļas vadītāja Peter Lindvald-Nielsen pilnvaru termiņš

Desmit gadus Peter Lindvald-Nielsen ir strādājis ar preses sekretāriem un citiem ekspertiem tādās jomās kā attēli, sabiedriskās attiecības, grafiskais dizains un sociālie plašsaziņas līdzekļi. Šim laikam raksturīgi bija āķīgi virsraksti, gan īsi, gan gari raksti, paziņojumi presei, politiski, sociāli, kultūras un gastronomijas pasākumi, smags darbs, sarunas un, pats galvenais, daudz kopīgu smieklu. P. Lindvald-Nielsen ir vadījies pēc moto, ka smiekli vieno cilvēkus, jo nekas nevar būt cilvēcīgāks par kopīgu smiešanos. P. Lindvald-Nielsen ir bagātinājis mūsu valodu, mūs aicinot teikt “JĀ”, nevis “NĒ”, “IEGULDĪT”, nevis “TĒRĒT” un “RISINĀJUMS”, nevis “PROBLĒMA”.

Jaunas publikācijas

Digitālā publikācija — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) — 60 aktīvas darbības gadi

Pilsoniskā sabiedrība darbībā Eiropas nākotnei!

Komiteja tika izveidota 1957. gadā ar Romas līgumiem, un tās pirmā plenārsesija notika pirms 60 gadiem — 1958. gada 19. maijā. Kopš tā laika Komitejas vēsture ir saistīta ar Eiropas integrācijas procesu, ko tā ir pastāvīgi centusies sekmēt.

EESK jaunumi

EESK savā 60. gadskārtā sola īstenot izlēmīgus un tālredzīgus pasākumus, lai veidotu labāku Eiropu

EESK priekšsēdētājs Luca Jahier 24. maija runā par godu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 60. gadskārtai uzsvēra, ka Komiteja neapstāsies pie sasniegtā, un iezīmēja EESK turpmākās darbības virzienu, balstoties uz septiņām prioritātēm. ES līderi, apspriežot Eiropas nākotni, ir vienisprātis, ka pilsoniskā telpa ir svarīgs Eiropas demokrātijas elements un tā tam jābūt arī turpmāk.

2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai — identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā

Globālās norises pēdējos gados ir radījušas pārbaudījumu Eiropas projektam. Iekšējā šķelšanās, iedzīvotāju neapmierinātības sajūta un dramatisks migrācijas pieaugums iedzīvotājus un visus pārvaldības līmeņus ir pārsteiguši nesagatavotus, veicinot nacionālistisku retoriku un apdraudot savstarpējo solidaritāti.

“Tiešie maksājumi ir jāpiešķir tikai aktīvajiem lauksaimniekiem,” norāda EESK, aicinot sniegt īpašu atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem

EESK atbalsta spēcīgu un labi finansētu KLP un ES budžeta palielinājumu līdz 1,3 % no NKI atbilstoši ES ekonomikas izaugsmei. Pietiekams KLP finansējums jānodrošina, lai ņemtu vērā saimniecību lauksaimnieku un lauksaimniecības darba ņēmēju zemos ienākumus, inflāciju un jebkādu deficītu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, kā arī papildu prasības attiecībā uz vidi un klimata pārmaiņām.

27 reciklētas pudeles T krekla izgatavošanai

Veiksmīgai plastmasas stratēģijai jābūt vērstai uz efektīviem izglītības un apmācības pasākumiem, kas sekmē biosfēras dinamiskā līdzsvara ievērošanu. Lai plastmasu padarītu labāk pārstrādājamu un paātrinātu pāreju uz aprites ekonomiku, ir nepieciešams radīt izstrādes un uzvedības stimulus, kā arī kopējus tehniskos un regulatīvos standartus.

Jauniem darba veidiem vajadzīgi pārredzamāki un prognozējamāki darba nosacījumi

Līdz ar elastīgas un netipiskas nodarbinātības pieaugumu ES tagad ir svarīgi nodrošināt pārredzamākus un prognozējamākus darba nosacījumus visiem darba ņēmējiem, un to vislabāk var panākt ar sociālo dialogu un darba koplīguma slēgšanas sarunām valsts līmenī, norāda EESK savā atzinumā par Komisijas priekšlikumu direktīvai par pārredzamiem darba nosacījumiem.

ES PVN sistēma steidzami jāpielāgo pārmaiņām tirgū

EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumus par rīcības plānu PVN jomā, kuram būtu pozitīvi jāietekmē galapatērētāji, tomēr aicina tajā izdarīt dažas izmaiņas. Komiteja mudina dalībvalstis darīt visu iespējamo ierosināto reformu īstenošanai un censties galīgo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu izveidot saprātīgā termiņā.

Ieguldījumi augstas veiktspējas skaitļošanā sniegs labumu mūsu labklājībai, konkurētspējai un nodarbinātībai

EESK atbalsta Eiropas Komisijas iniciatīvu izveidot Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumu un norāda, ka šī svarīgā pamattehnoloģija palīdzēs risināt visaktuālākos jautājumus, ar ko pašlaik saskaras sabiedrība, un dos labumu mūsu labklājībai, konkurētspējai un darbvietām.

Rietumbalkānu nākotnei jābūt Eiropas nākotnei

Vairāk nekā 100 pilsoniskās sabiedrības pārstāvju ir pieņēmuši dokumentu — savu ieguldījumu ES un Rietumbalkānu valstu vadītāju samitā, kas notika Sofijā 15. maijā.

Augsta līmeņa konferences dalībnieki bija pārliecināti, ka ES paplašināšanās, it īpaši tās demokrātisko vērtību un tiesisko standartu izplatīšana Rietumbalkānu reģionā, ir gan Rietumbalkānu valstu, gan ES interesēs.

Tirdzniecība, investīcijas, sociālais nodrošinājums un solidaritāte — ES un Ķīnas apaļā galda 16. sanāksmes galvenie temati

Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums bagātina daudzšķautņaino partnerību starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku un ļauj uzlabot starptautiskās attiecības — par to bija vienisprātis EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un Ķīnas Ekonomikas un sociālo lietu padomes priekšsēdētāja vietnieks Yang Chongui, tiekoties abu iestāžu apaļā galda 16. sanāksmē.

ES un Mercosur asociācijas nolīgums iespējams tikai tad, ja tas ir izdevīgs abām pusēm

 Nolīgumam nebūtu jāupurē neviena nozare, reģions vai valsts, uzsver Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Savienības ekonomika ir pasaulē pirmajā vietā, savukārt Mercosur – sestajā vietā. Asociācijas nolīguma (AN) parakstīšana sniedz ievērojamus ieguvumus abām pusēm, norāda Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savā atzinumā “Virzība uz ES un Mercosur valstu asociācijas nolīguma noslēgšanu”, kas pieņemts plenārsesijā, kura notika 24. maijā.

Kā norāda politikas veidotāji, Eiropas Savienība, attīstīdama mākslīgo intelektu, nedrīkst aizmirst par savām vērtībām

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) un Eiropas Komisijas 18. jūnijā Briselē rīkotajā pirmajā ieinteresēto personu augstākā līmeņa sanāksmē par mākslīgo intelektu tika uzsvērts, ka ES ir jānodrošina, lai mākslīgais intelekts būtu drošs, objektīvs un atbilstošs Eiropas vērtībām.

Trešā Eiropas Sociālās ekonomikas uzņēmumu diena: ir pienācis laiks tikt atzītiem un plašāk izvērst savu darbību

“Šis ir īstais brīdis sociālās ekonomikas uzņēmumiem parādīt Eiropas vērtības laikā, kad ES saskaras ar ievērojamām problēmām,” sacīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekle Ariane Rodert, atklājot trešo Eiropas Sociālās ekonomikas uzņēmumu (SEU) dienu.

EESK 9. Pilsoniskās sabiedrības dienas: Digitālajam laikmetam ir vajadzīgas cilvēka prasmes un pienācīga tiesiskā vide

Pilsoniskums, demokrātija un kultūra digitalizētā Eiropā bija moto 2018. gada Pilsoniskās sabiedrības dienām, ko 24. un 25. maijā Briselē rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Sadarbības grupa.

Priekšrocības, ko enerģētikas pārkārtošana sniedz reģionālajai ekonomikai, bieži vien netiek pienācīgi novērtētas

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 31. maijā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par tematu “Enerģētikas pārkārtošana Eiropas reģionos”, lai vērstu uzmanību uz priekšrocībām, ko reģionālajai ekonomikai sniedz pāreja uz decentralizētu un mazoglekļa energoapgādi. Šis jautājums vēl joprojām lielā mērā nav izpētīts, neraugoties uz to, ka pārejai ir izteikta reģionālā dimensija.

Eiropas Komisijas izstrādātajā budžeta priekšlikumā trūkst politiskā vēriena

Komisijas iesniegtais priekšlikums par ES daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam nav pietiekami tālejošs un tajā trūkst politiskā vēriena — tas bija viens no galvenajiem secinājumiem konferencē, ko par šo jautājumu rīkoja EESK. Būtu vēlams ātri vienoties par atbilstīgu un pienācīgi reformētu ilgtermiņa budžetu.

Grupu jaunumi

Pētījums par Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Pētījumu veica Eiropas Sociālo lietu observatorija Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba ņēmēju grupas uzdevumā.

“Aizsargāt daudzveidību”

Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropa”

Es vairākas reizes esmu apmeklējis Aušvicu-Birkenavu, un katru reizi mani satriec šausmas, nežēlība un ciešanas, ko cilvēki spēj radīt saviem līdzcilvēkiem. Tomēr ir arī citas izjūtas, kuras mainās līdz ar katru apmeklējumu. Varbūt bija jau paredzams un faktiski pat vēlams, lai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas paplašinātā prezidija 12. jūnijā veiktais koncentrācijas nometņu apmeklējums mums liktu aizdomāties ne tikai par pagātni, bet arī par tagadni un nākotni.

Eiropas nākotne — darba devēju perspektīvas

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Saskaņotāka, vienotāka un ne tik birokrātiska — tādu darba devēji redz nākotnes Eiropu. Uzņēmējdarbības kopiena joprojām ir stingri proeiropeiska un vēlas aktīvi piedalīties ES nākotnes veidošanā. Konferences “Eiropas nākotne — darba devēju perspektīvas“, kas notika 2018. gada 21. jūnijā Madridē (Spānijā), dalībnieki pievērsās konkrētiem piemēriem par nepilnībām ES un apzinātajiem risinājumiem nākotnei.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Skaņas no pasākuma iezīmē EESK 60. gadadienu

Kultūras pasākums, kas notika, lai atzīmētu un svinētu EESK 60. gadadienu, neapšaubāmi bija unikāls un atmiņā paliekošs māksliniecisks sniegums, kurā bija apvienoti dažādi kultūras un radošo nozaru spektra elementi.