Dostupné jazyky:

Úvodník

jak možná víte, Evropský hospodářský a sociální výbor sfouknul v květnu 60 svíček na svém narozeninovém dortu a s pýchou si připomenul, čeho všeho až doposud dosáhl. Kromě toho nás toto výročí přimělo zamyslet se nad úlohou a budoucností EHSV a nad místem občanské společnosti v dnešní a zítřejší Evropě, jejíž základní hodnoty by měly být respektovány a posilovány.

Poznamenejte si

12. července 2018, Brusel

16. schůze domácí poradní skupiny EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou

 

13. července 2018, Brusel

1. schůze domácí poradní skupiny EU v rámci Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi EU a Kanadou

 

17. července 2018, Podgorica

11. schůze smíšeného poradního výboru občanské společnosti EU-Černá Hora

 

17. července 2018, Brusel

5. zasedání sítě hospodářských a sociálních subjektů EU a Afriky

Evropa v akci

Video „Evropa v akci“ bylo natočeno u příležitosti 60. výročí založení Evropského hospodářského a sociálního výboru. Ukazuje konkrétní příklady oblastí činnosti, v nichž EHSV a jeho členové již dlouhá léta zlepšují život evropských občanů.

Stručně

Rakouské předsednictví Rady Evropské unie 2018

Rakousko bude od 1. července do 31. prosince 2018 předsedat Radě Evropské unie. „Evropa, která chrání“ – tak zní motto, které si zvolila vláda kancléře Sebastiana Kurze. Mezi tématy, jež rakouské předsednictví zařadilo do svého programu, figurují bezpečnost a migrace, zachování konkurenceschopnosti díky digitalizaci, stabilita v sousedství a sblížení zemí západního Balkánu s EU. Bude rovněž pokračovat v jednáních o brexitu. Předtím, než Spojené království definitivně vystoupí z EU, k čemuž by mělo dojít 29. března 2019, musí parlamenty všech členských států EU ratifikovat konečnou dohodu o brexitu. Mimoto povede toto předsednictví EU další jednání o víceletém finančním rámci na období 2021–2027. Rakouský ministr pro evropské záležitosti Gernot Blümel se zúčastní červencového plenárního zasedání EHSV (ve dnech 11. a 12. července 2018), aby na něm představil pracovní program a zodpověděl dotazy členů EHSV. (eh)

Při digitální revoluci se nesmí na nikoho zapomenout

To je hlavní poselství konference o digitalizaci, kterou dne 19. června pořádal v Rakousku Evropský hospodářský a sociální výbor.

Finanční služby pro spotřebitele: EHSV nalezl podporu pro svůj postoj na místní akci ve Španělsku

Dne 24. května uspořádal člen EHSV Carlos Trias Pintó na zastoupení Evropské komise v Madridu konferenci, na níž byla zdůrazněna potřeba budovat důvěru spotřebitelů v přeshraniční finanční služby v Evropě s cílem zvýšit jejich podíl, který v současnosti tvoří pouze 7 % celkového objemu. Poslanec Evropského parlamentu Othman Karas oznámil, že Evropský parlament zahrne některé klíčové návrhy EHSV do své reakce na návrh akčního plánu finančních služeb pro spotřebitele, který předložila Komise.

Evropské regiony, které postupně upouštějí od těžby uhlí: EHSV zkoumá případ Německa

Dne 29. května 2018 se v německé obci Grevenbroich poprvé konal kulatý stůl na téma Uhelné regiony procházející transformací. Do diskuse se spolu s členy EHSV a zástupcem Komise zapojila řada místních subjektů.

Příručka pro digitální věk dosud nebyla sepsána, Evropa však potřebuje plán

EHSV diskutoval o digitalizaci a nerovnostech na akci Deutsche Welle Global Media Forum, která se konala v Bonnu ve dnech 11.–13. června

Generální tajemník EHSV Luis Planas byl jmenován ministrem ve španělské vládě Pedra Sáncheze.

Dne 6. června tohoto roku povolal prezident Pedro Sánchez Luise Planase do španělské vlády na post ministra zemědělství, rybolovu a výživy. Pedro Planas má 35 let zkušeností v evropských záležitostech a je jednou z výrazných osobností dějin institucí Evropské unie, v níž pracoval jako diplomat, vysoký úředník Komise a poslanec Evropského parlamentu a podporoval silnou, jednotnou a solidární Unii. Je zastáncem evropského projektu a podle svých slov „nezná k EU jinou alternativu“.

Členka EHSV Madi Sharma je mezi prvními 100 nejvlivnějšími osobnostmi genderové politiky na světě

Členka EHSV Madi Sharma se v roce 2018 umístila v první stovce celosvětového žebříčku nejvlivnějších osobností genderové politiky.

Finská členka EHSV Pirkko Raunemaa obdržela od tlumočníků cenu Delegát roku 2018

Finští tlumočníci z Evropské komise předali 23. května v Bruselu paní Pirkko Raunemaa, finské člence skupiny Různorodá Evropa v EHSV, cenu Delegát roku 2018.

Rozšířené užší předsednictvo EHSV se vydalo po stopách dějin do polského Krakova

Předseda Luca Jahier a rozšířené užší předsednictvo Evropského hospodářského a sociálního výboru navštívili ve dnech 10., 11. a 12. června 2018 Polsko, kde se uskutečnila inaugurační schůze nového předsednictva EHSV.

1. července 2018 končí Peter Lindvald-Nielsen ve funkci vedoucího odboru komunikace

Peter Lindvald-Nielsen pracoval po dobu deseti let s tiskovými pracovníky a dalšími odborníky v oblasti fotografií, styku s veřejností, grafického designu a sociálních médií. Bylo to období chytlavých nadpisů, krátkých i dlouhých článků, tiskových zpráv, politických, společenských, kulturních a gastronomických akcí, tvrdé práce, konverzací, a hlavně spousty společného smíchu. Peterovým heslem je spojovat lidi pomocí smíchu, protože nic není lidštější, než se smát společně. Peter obohatil naši mluvu, když nás povzbuzoval, abychom říkali ANO místo NE, INVESTOVAT místo UTRÁCET a ŘEŠENÍ místo PROBLÉM.

Nové publikace

Elektronická publikace – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) – 60 let činnosti

Občanská společnost se angažuje pro budoucnost Evropy!

První plenární zasedání Výboru, který byl zřízen Římskými smlouvami v roce 1957, se konalo před 60 lety – dne 19. května 1958. Od té doby je historie Výboru spjata s procesem evropské integrace, o který se tato instituce soustavně zasazuje.

Novinky z EHSV

60. výročí založení EHSV slibuje rozhodná a vizionářská opatření pro lepší Evropu

Dne 24. května u příležitosti 60. výročí založení Evropského hospodářského a sociálního výboru jeho předseda Luca Jahier ve svém projevu uvedl, že Výbor je odhodlán neusnout na vavřínech, a nastínil směřování budoucích kroků EHSV na základě sedmi priorit. Nejvyšší představitelé EU se v debatách o budoucnosti Evropy shodli, že občanský prostor je a musí být i nadále základem evropské demokracie.

Cena pro občanskou společnost za rok 2018 – Identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě

Celosvětový vývoj v uplynulých několika letech byl pro evropský projekt zkouškou. Vnitřní rozpory, roztrpčení občanů a prudký nárůst migrace zastihly obyvatelstvo a všechny úrovně správy nepřipravené, v důsledku čehož se začaly šířit nacionalistické projevy a byla ohrožena vzájemná solidarita.

„Přímé platby musí obdržet pouze aktivní zemědělci,“ tvrdí EHSV a vyzývá ke zvláštní podpoře mladých zemědělců

EHSV podporuje silnou a dobře financovanou SZP a zvýšení rozpočtu EU na 1,3 % HND v souladu s růstem hospodářství EU. Odpovídající financování SZP musí být zajištěno proto, aby bylo možné řešit nízké příjmy zemědělců a pracovníků v zemědělství, inflaci a finanční prostředky chybějící v důsledku brexitu, jakož i dodatečné požadavky v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Mikina z 27 recyklovaných lahví

Cílem úspěšné strategie pro plasty musí být účinná opatření týkající se vzdělávání a odborné přípravy, jež budou podporovat respektování dynamické rovnováhy biosféry. Aby bylo možné plasty ještě více recyklovat, a urychlit tak přechod na oběhové hospodářství, je zapotřebí přinášet podněty v oblasti designu a chování a zároveň vytvořit společné technické a regulační normy.

Nové formy práce si žádají transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky

Vzhledem k nárůstu flexibilních a nestandardních forem zaměstnání v EU je nyní prvořadým úkolem zajistit všem pracovníkům transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky, čehož lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na vnitrostátní úrovni – tolik stanovisko EHSV k návrhu Komise týkajícímu se směrnice o transparentních pracovních podmínkách.

Systém DPH v EU musí neprodleně začít držet krok s vývojem trhu

EHSV vítá návrhy Evropské komise týkající se akčního plánu v oblasti DPH, jehož cílem je prospěch konečného spotřebitele, avšak vyzývá k jeho pozměnění. Naléhavě vyzývá členské státy, aby se co nejvíce snažily navrhované reformy provést a posunout se směrem ke konečnému systému daně z přidané hodnoty (DPH) v přiměřené lhůtě.

Investice do vysoce výkonné výpočetní techniky budou přínosem pro náš blahobyt, konkurenceschopnost a pracovní místa

EHSV podporuje iniciativu Evropské komise vytvořit evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a prohlašuje, že tato klíčová technologie přispěje k řešení nejnáročnějších výzev, kterým v současnosti naše společnost čelí, a v konečném důsledku bude přínosem pro náš blahobyt, konkurenceschopnost a pracovní místa.

Budoucnost západního Balkánu by měla být evropská

Více než 100 zástupců občanské společnosti přijalo svůj příspěvek určený pro summit hlav států a předsedů vlád z EU a ze západního Balkánu v Sofii dne 15. května.

Účastníci konference na vysoké úrovni vyjádřili přesvědčení, že rozšíření EU a zejména šíření jejích demokratických hodnot a právních norem do oblasti západního Balkánu je v zájmu zemí tohoto regionu i EU.

Obchod, investice, sociální zabezpečení a solidarita – 16. schůze kulatého stolu EU-Čína

„Občanská společnost obohacuje mnoharozměrné partnerství mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou a přispívá k lepším mezinárodním vztahům,“ shodli se předseda EHSV Luca Jahier a místopředseda Čínské hospodářské a sociální rady Yang Chongui během 16. schůze kulatého stolu, jíž se oba orgány zúčastnily.

Dohoda o přidružení mezi EU a Mercosurem je možná pouze tehdy, bude-li přínosná pro obě strany

 Evropský hospodářský a sociální výbor zdůrazňuje, že by dohoda neměla opomenout žádné odvětví, region ani zemi

Evropská unie je největší světovou ekonomikou a Mercosur zastává šesté místo. Ve stanovisku Na cestě k dohodě o přidružení mezi EU a Mercosurem, které Evropský hospodářský a sociální výbor přijal na plenárním zasedání dne 24. května, se uvádí, že podpisem dohody o přidružení mohou obě strany značně získat.

Evropská unie nemůže dle tvůrců politik EU při rozvoji umělé inteligence zapomenout na své hodnoty

První summit zainteresovaných stran o umělé inteligenci, který uspořádaly Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropská komise dne 18. června v Bruselu, zdůraznil, že EU musí zajistit, aby umělá inteligence byla bezpečná, nestranná a v souladu s evropskými hodnotami.

3. Evropský den podniků sociální ekonomiky: je čas dosáhnout uznání a rozšiřovat se

„Nastala chvíle, aby podniky sociální ekonomiky demonstrovaly evropské hodnoty v době, kdy EU čelí závažným výzvám,“ řekla na úvod třetího Evropského dne podniků sociální ekonomiky paní Ariane Rodert, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

Dny občanské společnosti EHSV – 9. ročník – Digitální věk vyžaduje lidské dovednosti a náležité právní prostředí

Občanství, demokracie a kultura v digitalizované Evropě, takové bylo motto Dní občanské společnosti 2018, které styčná skupina Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) uspořádala ve dnech 24.–25. května v Bruselu.

Hospodářské přínosy transformace energetiky pro jednotlivé regiony jsou často přehlíženy

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal 31. května slyšení na téma Transformace energetiky v evropských regionech, jehož cílem bylo upozornit na hospodářské přínosy přechodu k decentralizovaným a nízkouhlíkovým dodávkám energie pro jednotlivé regiony. Jedná se o otázku, která zatím téměř vůbec nebyla prozkoumána, ačkoli má tato transformace jasný regionální rozměr.

Rozpočtový návrh Evropské komise postrádá politické ambice

Návrh víceletého finančního rámce (VFR) EU na období let 2021–2027, který Komise předložila, nezachází dostatečně daleko a postrádá politické ambice. To je jeden z hlavních závěrů konference, kterou EHSV v souvislosti s touto problematikou pořádal. Bylo by žádoucí dospět k rychlé dohodě o odpovídajícím a náležitě zreformovaném dlouhodobém rozpočtu.

Novinky ze skupin

Studie o provádění evropského pilíře sociálních práv

skupina Zaměstnanci v EHSV

Studii pro Evropský hospodářský a sociální výbor vypracovalo na žádost skupiny Zaměstnanci Evropské středisko pro sledování sociálních záležitostí.

Na obranu různorodosti

autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Koncentrační tábor Osvětim-Březinka jsem navštívil již několikrát a pokaždé mnou otřásala hrůza a nelidskost, které se lidé dokáží dopustit na jiných lidech. Mívám však i další pocity, které jsou při každé návštěvě jiné. Možná bylo možné očekávat – a vlastně i doufat –, že návštěva rozšířeného užšího předsednictva EHSV v koncentračních táborech dne 12. června nás přinutí se zamyslet nejen nad minulostí, ale do značné míry i nad současností a budoucností.

Budoucnost Evropy z pohledu zaměstnavatelů

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Jak vidí budoucí Evropu zaměstnavatelé? Podle nich by měla být soudržnější, jednotnější a méně byrokratická. Podnikatelská sféra je i nadále neochvějně proevropská a chce se aktivně podílet na utváření budoucnosti EU. Účastníci konference na téma „Budoucnost Evropy z pohledu zaměstnavatelů“, která se konala dne 21. června 2018 v Madridu (Španělsko), vyzdvihli konkrétní příklady nedostatků, které v EU existují, a poukázali na řešení do budoucna.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Na oslavě 60. výročí vzniku EHSV zazněly „Songs of Longing“

Kulturní akce u příležitosti oslav 60. výročí vzniku EHSV byla nepochybně jedinečným a nezapomenutelným uměleckým zážitkem, v němž se spojily různé prvky kultury a kreativního odvětví.