Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Kif x’aktarx tafu, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tefa s-60 xemgħa fuq il-kejk tal-anniversarju tiegħu f’Mejju u bi kburija ħares lura lejn il-kisbiet tiegħu sal-lum. Barra minn hekk, din id-data ħeġġitna nirriflettu dwar ir-rwol u l-ġejjieni tal-KESE u dwar il-post tas-soċjetà ċivili tal-Ewropa tal-lum u ta’ għada, l-Ewropa li l-valuri ewlenin tagħha għandhom jiġu promossi u msaħħa.

Dati tad-Djarju

12/07/2018  Brussell

Is-16-il laqgħa tal-Grupp Konsultattiv Domestiku tal-UE fil-qafas tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea

 

13/07/2018  Brussell

l-1 laqgħa tal-Grupp Konsultattiv Domestiku tal-UE fil-qafas tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada (CETA)

 

17/07/2018  Podgorica

Il-11-il laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt tas-Soċjetà Ċivili UE-Montenegro

 

17/07/2018  Brussell

Il-5 Laqgħa tan-netwerk tal-Partijiet Interessati Ekonomiċi u Soċjali UE-Afrika

Ħidmiet l-Ewropa

Il-filmat “Ħidmet l-Ewropa” jiċċelebra s-60 anniversarju tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Dan juri eżempji konkreti mill-oqsma ta’ ħidma fejn il-KESE u l-membri tiegħu għamlu differenza fil-ħajja taċ-ċittadini Ewropej matul is-snin.

Fil-qosor

Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 2018

L-Awstrija se jkollha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mill-1 ta' Lulju sal-31 ta' Diċembru 2018. "Ewropa li tipproteġi" huwa l-motto magħżul mill-gvern tal-Kanċillier Sebastian Kurz. Fost is-suġġetti tal-programm hemm: is-sigurtà u l-migrazzjoni, iż-żamma tal-kompetittività permezz tad-diġitalizzazzjoni, l-istabbiltà fil-viċinat u t-tqarrib tal-Balkani tal-Punent lejn l-UE. Il-Presidenza se tkompli n-negozjati dwar il-Brexit. Qabel l-irtirar finali tar-Renju Unit mill-UE, skedat għad-29 ta' Marzu 2019, il-parlamenti nazzjonali kollha fl-Istati Membri tal-UE għandhom jirratifikaw ftehim finali dwar il-Brexit. Il-Presidenza tal-UE se tkompli wkoll in-negozjati tal-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Gernot Blümel se jkun mistieden mill-KESE fis-sessjoni plenarja ta' Lulju (11 u 12 ta' Lulju 2018) biex jippreżenta l-programm ta' ħidma u jwieġeb mistoqsijiet mill-membri tal-KESE. (eh)

Ħadd ma għandu jitħalla barra mir-rivoluzzjoni diġitali

Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-konferenza dwar Id-Diġitalizzazzjoni fl-Awstrija fid-19 ta’ Ġunju, organizzat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Is-servizzi finanzjarji tal-konsumatur: il-KESE jsib appoġġ għall-pożizzjoni tiegħu permezz ta’ avveniment lokali fi Spanja

Waqt konferenza organizzata mill-membru tal-KESE Trias Pintó fl-24 ta’ Mejju fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Madrid ġiet enfasizzata l-ħtieġa li tinbena l-fiduċja tal-konsumatur fis-servizzi finanzjarji transkonfinali fl-Ewropa bil-għan li jiżdied is-sehem tagħhom, li bħalissa huwa biss 7 % tat-total. L-MEP Othman Karas ħabbar li l-Parlament Ewropew ser jinkludi xi wħud mill-proposti ewlenin tal-KESE fir-reazzjoni tiegħu stess għall-proposta tal-Kummissjoni għal Pjan ta’ Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur.

Reġjuni li qed jelimaw il-faħam fl-Ewropa: il-KESE jagħti ħarsa mill-qrib lejn il-Ġermanja

L-ewwel Round table dwar ir-reġjuni tal-Faħam fi tranżizzjoni saret fid-29 ta’ Mejju 2018 fi Grevenbroich, il-Ġermanja. Fid-diskussjoni ħadu sehem numru ta’ atturi lokali, flimkien ma’ membri tal-KESE u rappreżentant tal-Kummissjoni.

Il-manwal għall-era diġitali għadu ma nkitibx, iżda l-Ewropa teħtieġ pjan

Il-KESE ddiskuta d-diġitalizzazzjoni u l-inugwaljanzi tal-Forum dinji tal-midja 2018 organizzat mid-Deutsche Welle, li ttella' f'Bonn bejn il-11 u t-13 ta' Ġunju

Luis Planas, Segretarju Ġenerali tal-KESE nħatar Ministru tal-Gvern Spanjol ta' Pedro Sanchez.

6 ta' Ġunju li għadda, Luis Planas ġie msejjaħ mill-President Pedro Sanchez sabiex jagħmel parti mill-Gvern Spanjol, fil-kariga ta' Ministru tal-Agrikoltura, tas-Sajd u tal-Ikel. B'esperjenza ta' 35 sena fl- affarijiet Komunitarji, huwa wieħed mill-figuri emblematiċi de istorja tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bħala bħala uffiċjal, anzjan diplomatiku tal-Kummissjoni, Membru tal-Parlament ta' Unjoni Ewropea b'saħħitha, magħquda, solidari. Għal dan l-avukat tal-kawża Ewropea, «M'hemmx alternattiva għall-UE».

Madi Sharma mill-KESE hija fost l-aqwa 100 fid-dinja li jinfluwenzaw il-politika tas-sessi

Madi Sharma, membru tal-KESE, ġiet elenkata fost l-Aqwa 100 Persuna l-Aktar Influwenti fil-Politika tas-Sessi madwar id-dinja fl-2018.

Il-membru Finlandiż tal-KESE Pirkko Raunemaa tirċievi l-Premju Delegat tas-Sena 2018 tal-Interpreti

Pirkko Rauneamaa, membru Finlandiż tal-Grupp Ewropa Diversa tal-KESE, ġiet ippreżentata bil-Premju Delegat tas-Sena 2018 mill-interpreti Finlandiżi tal-Kummissjoni Ewropea fit-23 ta’ Mejju fi Brussell.

Il-Presidenza estiża tal-KESE żżur Krakovja, il-Polonja, fuq it-traċċi tal-memorja

Il-President Luca Jahier u l-presidenza estiża tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew żaru l-Polonja fl-10, il-11 u t-12 ta' Ġunju 2018 għal laqgħa ta' tnedija tal-presidenza l-ġdida tal-KESE.

Fl-1 ta' Lulju 2018, il-mandat ta' Peter Lindvald-Nielsen bħala Kap tad-Dipartiment għall-Komunikazzjonijiet wasal fi tmiemu

Għal għaxar snin, Peter Lindvald-Nielsen ħadem mal-uffiċjali tal-istampa u esperti oħra fl-oqsma tal-immaġni, ir-relazzjonijiet pubbliċi, id-disinn grafiku u l-midja soċjali. Kien żmien ta' titli tal-widna, artikli kemm qosra kif ukoll twal, stqarrijiet għall-istampa, avvenimenti politiċi, soċjali, kulturali u gastronomiċi, xogħol iebes, taħdit u, l-aktar importanti, ħafna daħk flimkien. Il-motto ta' Peter huwa li jgħaqqad lin-nies permezz tad-daħk għaliex m'hemm xejn aktar uman milli nidħku flimkien. Peter arrikkixxa l-lingwa tagħna, billi ħeġġiġna ngħidu IVA minflok LE, INVESTI minflok ONFOQ u SOLUZZJONI minflok PROBLEMA.

Pubblikazzjonijiet Ġodda

Pubblikazzjoni diġitali – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) – 60 sena ta’ impenn

Is-soċjetà ċivili fl-azzjoni għall-Ewropa ta’ għada!

Maħluq mit-Trattati ta’ Ruma fl-1957, il-Kumitat kellu l-ewwel sessjoni plenarja tiegħu 60 sena ilu, fid-19 ta’ Mejju 1958. Minn dakinhar, l-istorja tal-Kumitat hi marbuta ma’ dik tal-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea, fejn qatt ma waqfet ħidmietha.

Aħbarijiet tal-KESE

Il-KESE jibdel 60 wegħda biex jieħu azzjoni deċiżiva u viżjonarja għal Ewropa aħjar

Fl-24 ta’ Mejju, fid-diskors tiegħu fl-okkażjoni tas-60 anniversarju tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-President tal-KESE Luca Jahier semma d-deċiżjoni tal-Kumitat li ma jistrieħx fuq il-kisbiet tiegħu u ddeskriva approċċ għall-azzjoni futura tal-KESE bbażat fuq seba’ prijoritajiet. Il-mexxejja ewlenin tal-UE, li qed jiddibattu l-futur tal-Ewropa, jaqblu li l-ispazju ċiviku huwa u jrid jibqa’ importanti għad-demokrazija Ewropea.

Premju tas-Soċjetà Ċivili 2018 dwar l-Identitajiet, il-valuri Ewropej u l-wirt kulturali fl-Ewropa

L-iżviluppi globali matul dawn l-aħħar snin wasslu biex il-proġett Ewropew jgħaddi minn prova. Il-popolazzjonijiet u l-livelli kollha ta' gvern ma kinux lesti għad-diviżjonijiet interni, is-sentimenti ta’ skuntentizza fost iċ-ċittadini u żieda drastika fil-migrazzjoni, u dan wassal għar-retorika nazzjonalista u tefa’ piż fuq is-solidarjetà reċiproka.

"Il-pagamenti diretti għandhom imorru biss lil bdiewa attivi", isostni l-KESE hekk kif jitlob appoġġ speċjali għal bdiewa żgħażagħ

Il-KESE jappoġġja PAK b’saħħitha u ffinanzjata tajjeb flimkien ma' żieda fil-baġit tal-UE għal 1,3 % tal-ING skont it-tkabbir fl-ekonomija tal-UE. Għandu jiġi pprovdut finanzjament adatt tal-PAK sabiex jindirizza d-dħul baxx tal-bdiewa u l-ħaddiema fl-agrikoltura, l-inflazzjoni u kwalunkwe tnaqqis minħabba l-Brexit, kif ukoll ir-rekwiżiti addizzjonali ambjentali u tat-tibdil fil-klima.

27 flixkun riċiklat biex isir flokk bi kmiem qosra

Strateġija ta' suċċess dwar il-Plastiks għandha timmira lejn miżuri effettivi edukazzjonali u ta' taħriġ sabiex trawwem ir-rispett tal-bilanċ dinamiku tal-bijosfera.  Sabiex nagħmlu l-plastiks aktar riċiklabbli u naċċelleraw it-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, jeħtieġ li noħolqu inċentivi relatati mad-disinn u l-imġiba kif ukoll standards komuni tekniċi u regolatorji.

Forom ġodda ta’ xogħol jitolbu kundizzjonijiet tax-xogħol aktar trasparenti u prevedibbli

Biż-żieda fl-impjiegi flessibbli u atipiċi fl-UE, issa huwa tal-akbar importanza li l-kundizzjonijiet tax-xogħol isiru aktar trasparenti u prevedibbli għall-ħaddiema kollha, li jista’ jinkiseb l-aħjar permezz ta’ djalogu soċjali u negozjar kollettiv fil-livell nazzjonali, isostni l-KESE fl-opinjoni tiegħu dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar kundizzjonijiet tax-xogħol trasparenti.

Is-sistema tal-VAT tal-UE teħtieġ li tlaħħaq mal-iżviluppi tas-suq b'mod urġenti

Il-KESE jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-Pjan ta' Azzjoni tagħha dwar il-VAT, immirat għall-benefiċċju tal-konsumatur finali, iżda jitlob ċerti modifiki. Huwa jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu l-almu tagħhom biex jimplimentaw ir-riformi proposti u jaqilbu għas-sistema definittiva tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) f'perjodu ta' żmien raġonevoli.

Li ninvestu f’informatika ta’ prestazzjoni għolja huwa ta’ ġid għall-benessri, il-kompetittività u l-impjiegi

Il-KESE jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea li toħloq Ewropea ta’ Informatika ta’ Prestazzjoni Għolja u jiddikjara li din it-teknoloġija prinċipali se tgħin biex jiġu indirizzati l-iktar kwistjonijiet iebsa li qed tiffaċċja s-soċjetà tagħna tal-lum u fl-aħħar mill-aħħar se tkun ta’ benefiċċju għall-benessri, il-kompetittività u l-impjiegi.

Il-futur tal-Balkani tal-Punent għandu jkun futur Ewropew

Aktar minn 100 rappreżentant tas-soċjetà ċivili adottaw il-kontribut tagħhom għas- Summit tal-Kapijiet tal-Istat tal-UE-Balkani tal-Punent f’Sofija fil-15 ta’ Mejju.

Il-parteċipanti fil-konferenza ta' livell għoli kienu konvinti li t-tkabbir tal-UE, u b'mod partikolari t-tixrid tal-valuri demokratiċi u l-istandards legali tagħha lejn ir-reġjun tal-Balkani tal-Punent, kienu fl-interess kemm tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent kif ukoll tal-UE.

Kummerċ, investiment, sigurtà soċjali u solidarjetà – punti fokali tas-sittax-il Round Table UE-Ċina

"Il-kontribut tas-soċjetà ċivili jarrikixxi s-sħubija multidimensjonali bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u jirriżulta f'relazzjonijiet internazzjonali aħjar," qablu l-president tal-KESE Luca Jahier u l-Viċi-President tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali Ċiniż, Yang Chongui, matul is-sittax-il Round Table bejn l-istituzzjonijiet tagħhom.

Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Mercosur huwa possibbli biss jekk dan ikun ta' benefiċċju għaż-żewġ partijiet

 Il-Ftehim m'għandu jissagrifika l-ebda settur, reġjun jew pajjiż, jenfasizza l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Unjoni Ewropea hija l-akbar ekonomija fid-dinja, u l-Mercosur huwa s-sitt l-akbar ekonomija fid-dinja. Meta jiffirmaw il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni (FA), iż-żewġ partijiet jistgħu jiksbu benefiċċji sinifikanti, isostni l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fl-opinjoni tiegħu Lejn Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Mercosur , li ġiet adottata fis-sessjoni plenarja tiegħu fl-24 ta' Mejju.

L-Unjoni Ewropea ma tistax tinsa l-valuri tagħha hija u tiżviluppa l-intelliġenza artifiċjali, jgħidu dawk li jfasslu l-politika fl-UE

L-ewwel summit tal-partijiet interessati dwar l-intelliġenza artifiċjali, organizzat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u l-Kummissjoni Ewropea fit-18 ta’ Ġunju fi Brussell, saħaq li l-UE teħtieġ tiżgura li l-intelliġenza artifiċjali hija sikura, imparzjali u f’konformità mal-valuri Ewropej.

It-tielet Jum Ewropew tal-Intrapriżi tal-Ekonomija Soċjali: wasal iż-żmien li jiġu rikonoxxuti u jespandu

“Dan huwa ż-żmien opportun għall-intrapriżi tal-ekonomija soċjali biex juru valuri Ewropej fi żmien meta l-UE qed taffaċċja sfidi kbar,” qalet Ariane Rodert, membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), li fetħet it-tielet Jum Ewropew tal-Intrapriżi tal-Ekonomija Soċjali (SEEs).

Id-9 ġranet tas-soċjetà ċivili tal-KESE: L-era diġitali teħtieġ ħiliet tal-bnedmin u ambjent legali xieraq

Iċ-Ċittadinanza, id-Demokrazija u l-Kultura f’Ewropa diġitalizzata kien il-motto tal-Ġranet tas-Soċjetà Ċivili 2018, li ġew organizzati mill-Grupp ta’ Kuntatt fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) fi Brussell fl-24 u fil-25 ta’ Mejju.

Il-benefiċċji ekonomiċi reġjonali tat-tranżizzjoni tal-enerġija spiss jiġu injorati

Fil-31 ta’ Mejju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) organizza seduta ta' smigħ dwar it-Tranżizzjoni tal-Enerġija fir-Reġjuni tal-Ewropa biex jitfa’ dawl fuq il-benefiċċji ekonomiċi reġjonali għall-bidla għal provvisti tal-enerġija deċentralizzati u enerġija b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju, suġġett li fil-biċċa l-kbira baqa’ ma ġiex esplorat minkejja l-fatt li t-tranżizzjoni għandha dimensjoni reġjonali distinta.

Il-proposta baġitarja tal-Kummissjoni Ewropea hija nieqsa mill-ambizzjoni politika

Il-proposta għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) tal-UE għal bejn l-2021 u l-2027 imressqa mill-Kummissjoni ma tagħmilx biżżejjed u hija nieqsa mill-ambizzjoni politika  din kienet waħda mill-konklużjonijiet ewlenin ta’ konferenza dwar is-suġġett ospitata mill-KESE. Hemm bżonn ta’ ftehim ta’ malajr dwar baġit fuq terminu twil adegwat u riformat kif xieraq.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Studju dwar l-Implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

mill-EESC'sGrupp tal-Ħaddiema

Studju li sar mill-Osservatorju Soċjali Ewropew għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fuq talba mill-Grupp tal-Ħaddiema.

“Fid-Difiża tad-Diversità”

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Żort Auschwitz-Birkenau diversi drabi, u kull darba ħassejtni maħkum mill-orrur u d-diżumanità li l-bnedmin huma kapaċi jikkaġunaw fuq sħabhom il-bnedmin. Iżda hemm ukoll sentimenti oħra li jinbidlu ma’ kull żjara. Forsi kien mistenni u fil-fatt mixtieq, li ż-żjara tal-Presidenza estiża tal-KESE fil-kampijiet ta’ konċentrament fit-12 ta’ Ġunju għenitna nirriflettu mhux biss dwar il-passat, iżda wkoll ħafna dwar il-preżent u l-futur.

Il-futur tal-Ewropa - Il-perspettivi ta’ Min Iħaddem

mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Aktar konsistenti, aktar magħquda u anqas burokratika - dan huwa l-mod kif min iħaddem jara l-futur tal-Ewropa. Il-komunità kummerċjali tibqa’ pro-Ewropea bis-sħiħ u trid li jkollha rwol attiv fit-tiswir tal-futur tal-UE. Il-parteċipanti fil-konferenza dwar Il-Futur tal-Ewropa - il-perspettivi ta’ Min Iħaddem, li saret fil-21 ta’ Ġunju 2018 f’Madrid, Spanja, enfasizzaw eżempji konkreti ta’ nuqqasijiet fl-UE u identifikaw soluzzjonijiet għall-futur.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Ħsejjes minn “Songs of Longing” immarkaw is-60 Anniversarju tal-KESE

L-avveniment kulturali biex jikkommemora u jiċċelebra s-60th anniversarju tal-KESE kien bla dubju rappreżentazzjoni artistika unika u memorabbli, li tikkombina diversi elementi tal-ispettru tal-industrija kulturali u kreattiva.