Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

kaip jau tikriausiai žinote, gegužės mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas šventė savo 60-ąjį jubiliejų ir su pasididžiavimu apžvelgė visus savo iki šiol pasiektus laimėjimus. Ši sukaktis mus taip pat paskatino apsvarstyti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vaidmenį ir ateitį bei pilietinės visuomenės vietą dabartinėje ir ateities Europoje – Europoje, kurios vertybes reikia puoselėti ir stiprinti.

Įsidėmėtinos datos

2018 07 12, Briuselis

16-asis ES VPG posėdis pagal ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimą

 

2018 07 13, Briuselis

1-asis ES VPG posėdis pagal ES ir Kanados išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą

 

2018 07 17, Podgorica

11-asis ES ir Juodkalnijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto posėdis

 

2018 07 17, Briuselis

ES ir Afrikos ekonomikos ir socialinio sektorių suinteresuotųjų subjektų tinklo 5-asis susitikimas

Dirbančioji Europa

Vaizdo įrašas „Dirbančioji Europa“ skirtas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 60-osioms metinėms paminėti. Jame rodomi konkretūs pavyzdžiai iš įvairių veiklos sričių, kuriose EESRK ir jo nariai daugelį metų keitė Europos piliečių gyvenimą.

Trumpai

2018 m. Austrijos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai

Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaus Austrija. „Sauganti Europa“ – tai kanclerio Sebastiano Kurzo vyriausybės pasirinktas šūkis. Programoje numatyti šie klausimai: saugumas ir migracija, konkurencingumo išlaikymas pasitelkiant skaitmeninimą, stabilumas ES kaimynystėje ir Vakarų Balkanų šalių ir ES suartėjimas. Pirmininkaujanti valstybė narė tęs derybas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. Iki galutinio Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, kuris numatytas 2019 m. kovo 29 d., visų ES valstybių narių nacionaliniai parlamentai turi ratifikuoti galutinį susitarimą dėl „Brexit’o“. ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė taip pat tęs derybas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Į 2018 m. liepos 11 d.–12 d. vyksiančią EESRK plenarinę sesiją bus pakviestas Europos reikalų ministras Gernot Blümel. Jis pristatys darbo programą ir atsakys į EESRK narių klausimus. (eh)

Nieko neturėtume palikti nuošalyje vykstant skaitmeninei revoliucijai

Tai buvo pagrindinė birželio 19 d. Austrijoje įvykusios konferencijos dėl skaitmeninimo, kurią surengė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, žinia

Vartotojams skirtos finansinės paslaugos. EESRK sulaukė pritarimo savo pozicijai vietos renginyje Ispanijoje

EESRK nario Carloso Triaso Pintó gegužės 24 d. Europos Sąjungos atstovybėje Madride surengtoje konferencijoje buvo pabrėžta, kad būtina stiprinti vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybinėmis paslaugomis Europoje siekiant padidinti jų dalį, kuri šiuo metu sudaro vos 7 proc. visų finansinių paslaugų. EP narys Othman Karas pareiškė, kad Europos Parlamentas galėtų įtraukti kai kuriuos svarbiausius EESRK pasiūlymus į savo rengiamą poziciją dėl Komisijos siūlomo vartotojams skirtų finansinių paslaugų veiksmų plano.

Europos regionai laipsniškai atsisako anglių. EESRK domisi padėtimi Vokietijoje

Pirmoji apskritojo stalo diskusija dėl pereinamojo laikotarpio akmens anglies regionų įvyko 2018 m. gegužės 29 d. Grėvenbroiche (Vokietija). Kartu su EESRK nariais ir Komisijos atstovu diskusijoje dalyvavo nemažai vietos subjektų.

Skaitmeninio amžiaus vadovo dar nėra, tačiau Europai reikalingas planas

EESRK birželio 11–13 d. Bonoje vykusiame „Deutsche Welle“ pasauliniame žiniasklaidos forume buvo aptarti skaitmeninimo ir nelygybės klausimai

EESRK generalinis sekretorius Luis Planas buvo paskirtas ministru Pedro Sanchezo vadovaujamoje Ispanijos vyriausybėje

Šių metų birželio 6 d. Ispanijos vyriausybės pirmininkas Pedro Sanchez pasiūlė Luisui Planasui žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministro postą savo vadovaujamoje vyriausybėje. L. Planas yra viena iškiliausių asmenybių Europos Sąjungos institucijų istorijoje. Savo 35 metų darbo patirtį Sąjungos reikalų srityje jis sukaupė būdamas diplomatu, aukštu Europos Komisijos pareigūnu, Europos Parlamento nariu ir, žinoma, kovotoju už stiprią, vieningą ir solidarią Europos Sąjungą. Jis tvirtai tiki Europa ir mano, kad „Europos Sąjungai alternatyvos nėra“.

EESRK narė Madi Sharma – tarp 100 įtakingiausių pasaulio asmenų lyčių politikos srityje

EESRK narė Madi Sharma išrinkta viena iš 100 įtakingiausių pasaulio asmenų lyčių politikos srityje 2018 m.

EESRK narei iš Suomijos Pirkko Raunemaa suteiktas vertėjų žodžiu 2018 m. „Metų pranešėjo“ apdovanojimas

Gegužės 23 d. EESRK grupės „Įvairovė Europa“ narei iš Suomijos Pirkko Rauneamaa buvo įteiktas 2018 m. „Metų pranešėjo“ apdovanojimas, kurį įsteigė Europos Komisijos suomių kalbos vertėjai žodžiu.

Išplėstos sudėties EESRK prezidiumo vizitas Krokuvoje (Lenkija) „Atminties keliais“

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Luca Jahier ir išplėstos sudėties prezidiumo nariai 2018 m. birželio 10–12 d. lankėsi Lenkijoje, kur įvyko posėdis, kuriuo prasidėjo naujos sudėties EESRK prezidiumo darbas.

2018 m. liepos 1 d. baigiasi Komunikacijos departamento vadovo Peterio Lindvaldo-Nielseno kadencija

Dešimt metų Peter Lindvald-Nielsen dirbo su atstovais spaudai ir kitais ekspertais vaizdų, viešųjų ryšių, grafinio dizaino ir socialinės žiniasklaidos srityje. Tai buvo įsimintinų pavadinimų, trumpų ir ilgų straipsnių, pranešimų spaudai, politinių, socialinių, kultūrinių ir gastronominių renginių, sunkaus darbo, pokalbių ir svarbiausia – daugybės bendrų linksmų akimirkų metas. Peterio šūkis – sujungti žmones per juoką, nes nėra nieko žmogiškesnio nei bendras juokas. Peter praturtino mūsų kalbą, ragindamas mus vietoj NE sakyti TAIP, INVESTUOTI vietoj IŠLEISTI ir SPRENDIMAS vietoj PROBLEMA.

Nauji leidiniai

Skaitmeninis leidinys – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) – 60 veiklos metų

Veikli pilietinė visuomenė kuria Europos ateitį!

Komitetas, įkurtas 1957 m. Romos sutartimis, 1958 m. gegužės 19 d. surengė savo pirmąją plenarinę sesiją. Nuo tada Komiteto istorija susijusi su Europos integracijos procesu, kuriame jis nuolat dalyvavo.

EESRK naujienos

60-metį pažymintis EESRK imsis ryžtingų ir toliaregiškų veiksmų dėl geresnės Europos

Gegužės 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 60-mečio proga pasakytoje kalboje EESRK pirmininkas Luca Jahier patikino, kad Komitetas neketina užmigti ant laurų, ir pristatė būsimos EESRK veiklos kursą, paremtą septyniais prioritetais. Apie Europos ateitį diskutavę ES vadovai sutarė, kad pilietinė erdvė yra ir toliau turi būti Europos demokratijos pagrindas.

2018 m. EESRK pilietinės visuomenės premija konkurso „Tapatybė, Europos vertybės ir kultūros paveldas Europoje“ nugalėtojui

Pastarųjų kelerių metų įvykiai pasaulyje tapo Europos projekto išbandymu. Vidiniai nesutarimai, piliečių nepasitenkinimas ir dramatiškai išaugęs migracijos mastas Europoje užklupo gyventojus ir visų lygmenų valdžios institucijas nepasirengusius, dėl to stiprėja nacionalistinė retorika ir kyla grėsmė tarpusavio solidarumui.

„Tiesioginės išmokos turi būti skiriamos tik aktyviems ūkininkams“, – sako EESRK ir ragina imtis specialių paramos jauniesiems ūkininkams priemonių

EESRK remia tvirtą ir tinkamai finansuojamą BŽŪP ir pritaria ES biudžeto padidinimui iki 1,3 proc. BNP, remiantis ES ekonomikos augimu. BŽŪP būtina pakankamai finansuoti, siekiant spręsti ūkininkų ir žemės ūkio darbuotojų mažų pajamų, infliacijos ir bet kokio „Brexit’o“ sukelto trūkumo klausimus, taip pat tenkinti papildomus aplinkosaugos ir klimato kaitos reikalavimus.

27 perdirbti buteliai marškinėliams pagaminti

Sėkminga plastiko strategija turi būti propaguojamos veiksmingos švietimo ir mokymo priemonės siekiant skatinti laikytis dinamiško biosferos balanso. Tam, kad būtų perdirbama daugiau plastiko ir paspartėtų perėjimas prie žiedinės ekonomikos, būtina parengti projektavimo ir elgesio paskatas, taip pat bendrus techninius ir reguliavimo standartus.

Kuriantis naujoms darbo formoms, reikia skaidresnių ir labiau nuspėjamų darbo sąlygų

„Atsižvelgiant į tai, kad daugėja lankstaus ir netipinio darbo formų, ES dabar labai svarbu užtikrinti skaidresnes ir labiau nuspėjamas darbo sąlygas visiems darbuotojams. Tai geriausiai pasiekiama nacionaliniu lygmeniu vedant socialinį dialogą ir kolektyvines derybas“, – teigia EESRK savo nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl skaidrių darbo sąlygų.

ES PVM sistema turi būti nedelsiant pakoreguota pagal rinkos pokyčius

EESRK palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymus dėl PVM veiksmų plano, kuriuo siekiama naudos galutiniam vartotojui, tačiau ragina padaryti keletą pakeitimų. Jis primygtinai ragina valstybes nares dėti visas pastangas įgyvendinti pasiūlytas reformas ir per pagrįstą laikotarpį pereiti prie galutinės pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemos.

Investavimas į itin našias kompiuterines sistemas mums užtikrins didesnę gerovę, konkurencingumą ir užimtumą

EESRK remia Europos Komisijos iniciatyvą įsteigti Europos našiosios kompiuterijos bendrąją įmonę ir teigia, kad ši svarbi technologija padės spręsti sudėtingiausias šiuolaikinėje visuomenėje kylančias problemas ir užtikrinti didesnę gerovę, konkurencingumą bei užimtumą.

Vakarų Balkanų ateitis yra Europos ateitis

Daugiau kaip 100 pilietinės visuomenės atstovų patvirtino savo pasiūlymą gegužės 15 d. Sofijoje įvykusiam ES ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimui.

Aukšto lygio konferencijos dalyviai yra įsitikinę, kad ES plėtra, ypač jos demokratinių vertybių ir teisės normų sklaida Vakarų Balkanų regione, tenkina ir Vakarų Balkanų šalių, ir Europos Sąjungos interesus.

16-ojo ES ir Kinijos apskritojo stalo susitikimo pagrindinės temos: prekyba, investicijos, socialinė apsauga ir solidarumas

„Pilietinė visuomenė praturtina įvairialypę Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos partnerystę ir padeda gerinti tarptautinius santykius“, – sutarė EESRK pirmininkas Luca Jahier ir Kinijos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas Yang Chongui 16-ajame savo institucijų apskritojo stalo susitikime.

ES ir MERCOSUR šalių asociacijos susitarimas įmanomas, tik jeigu jis naudingas abiem šalims

 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas įspėja, kad susitarimo aukomis negali tapti nė vienas sektorius, regionas ar šalis.

ES ekonomika yra didžiausia pasaulyje, o MERCOSUR blokas pagal ekonomikos dydį užima šeštąją vietą. Gegužės 24 d. plenarinėje sesijoje priimtoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje ES ir MERCOSUR šalių asociacijos susitarimas nurodoma, kad pasirašius Asociacijos susitarimą abi šalys gautų daug naudos.

ES politikos formuotojų nuomone, kurdama dirbtinį intelektą Europos Sąjunga negali pamiršti savo vertybių

Pirmajame suinteresuotųjų subjektų aukščiausiojo lygio susitikime dėl dirbtinio intelekto, kurį birželio 18 d. Briuselyje surengė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Europos Komisija, pabrėžta, kad ES turi užtikrinti saugų, objektyvų ir Europos vertybes atitinkantį dirbtinį intelektą.

3-ioji Europos socialinės ekonomikos įmonių diena. Atėjo metas sulaukti pripažinimo ir plėstis

„Atėjo metas socialinės ekonomikos įmonėms pademonstruoti Europos vertybes tuo metu, kai ES susiduria su didžiuliais iššūkiais“, – sakė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narė Ariane Rodert, paskelbdama 3-iosios Europos socialinės ekonomikos įmonių (SEĮ) dienos pradžią.

9-asis EESRK pilietinės visuomenės dienų renginys. Skaitmeniniam amžiui reikalingi žmonių įgūdžiai ir tinkama teisinė aplinka

Gegužės 24–25 d. ryšių grupė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) surengė 2018 m. Pilietinės visuomenės dienų renginį tema Pilietybė, demokratija ir kultūra skaitmeninėje Europoje.

EESRK primena apie dažnai pamirštamą energetikos pertvarkos naudą regionų ekonomikai

Gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) surengė klausymą tema Energetikos pertvarka Europos regionuose, kad atkreiptų dėmesį į perėjimo prie decentralizuoto ir mažo anglies dioksido kiekio energijos tiekimo ekonominę naudą regionams, apie kurią iki šiol buvo nepakankamai kalbama, nors energetikos pertvarka neabejotinai turi regioninę dimensiją.

Europos Komisijos biudžeto pasiūlymui trūksta politinio užmojo

Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) nepakankamai toli siekiantis ir stokojantis politinio užmojo  tokia buvo viena pagrindinių EESRK vykusios konferencijos šia tema išvadų. Būtų pageidautina greitai susitarti dėl tinkamo ir deramai reformuoto ilgalaikio biudžeto.

Grupių naujienos

Tyrimas dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Tyrimą, skirtą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Darbuotojų grupės prašymu parengė Europos socialinių reikalų observatorija

„Ginant įvairovę“

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Ne kartą lankiausi Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje ir kaskart buvau sukrėstas minties, kaip siaubingai ir nežmoniškai žmonės gali elgtis vieni su kitais. Tačiau su kiekvienu apsilankymu kyla ir kitokių, vis skirtingų jausmų. Turbūt buvo galima numanyti ir netgi tikėtis, kad EESRK išplėstos sudėties prezidiumo apsilankymas koncentracijos stovyklose birželio 12 d. privers mus pamąstyti ne tik apie praeitį, bet ypač apie dabartį ir ateitį.

Europos ateitis. Darbdavių perspektyvos

parengė EESRK Darbdavių grupė

Nuoseklesnė, vieningesnė ir ne tokia biurokratiška – štai kaip darbdaviai įsivaizduoja ateities Europą. Verslo bendruomenė tebėra ištikimai proeuropietiška ir nori aktyviai dalyvauti formuojant ES ateitį. 2018 m. birželio 21 d. Madride (Ispanija) įvykusios konferencijos „Europos ateitis. Darbdavių perspektyvos“ dalyviai atkreipė dėmesį į konkrečius ES nustatytų trūkumų pavyzdžius ir pateikė sprendimų ateičiai.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 60-osios metinės pažymėtos skambant „Ilgesio dainoms“ ("Songs of Longing")

EESRK šešiasdešimtmečiui paminėti skirtas kultūrinis renginys, be jokios abejonės, buvo unikalus ir įsimintinas meninis pasirodymas, sujungęs įvairius kultūros ir kūrybos pramonės spektro elementus.