Dostupné jazyky:

Úvodník

EESC President Georges Dassis

Od vypuknutia hospodárskej a finančnej krízy uplynulo už takmer desať rokov, no EÚ aj napriek pozitívnym signálom v niektorých členských štátoch stále trápi vysoká nezamestnanosť. Napriek nedávnemu zlepšeniu situácie bolo v roku 2016 bez práce 8,6 % aktívneho obyvateľstva, čo predstavuje takmer 21 miliónov ľudí. 

 

Prioritne treba riešiť niekoľko foriem nezamestnanosti. Dlhodobá nezamestnanosť predstavuje takmer 50 % celkovej nezamestnanosti a spôsobuje znehodnotenie zručností, oslabenie väzby na trh práce a vyššie riziko sociálneho vylúčenia. Ďalším pálčivým problémom je nezamestnanosti mladých ľudí, ktorej miera v roku 2016 presahovala 19 %. Zastúpenie žien na trhu práce, najmä matiek a žien s opatrovateľskými povinnosťami, je stále veľmi nízke.

 

Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v EÚ sa v období od roku 2008 do roku 2016 zvýšil zo 116 miliónov na takmer 118 miliónov. Jednou z hlavných príčin tohto vývoja je nezamestnanosť, pretože práca ľuďom zvyčajne umožňuje plne sa podieľať na živote spoločnosti, vytvoriť si spoločenské zázemie a naplno rozvinúť svoj potenciál. Túto skutočnosť musíme vnímať takisto v kontexte nášho úsilia riešiť situáciu v oblasti migrácie.

 

Rozvoj technológií, demografické zmeny, globalizácia a nové modely výroby by pre nás mali predstavovať nové príležitosti, no v skutočnosti skôr podporujú sociálny damping, vykorisťovanie pracovníkov a vzostup ideológií, ktoré odmietajú solidaritu a oslabujú úspechy európskeho sociálneho modelu. Dobré stabilné pracovné miesta na plný úväzok zanikajú a nahrádzajú ich rôzne formy neštandardnej práce, ktoré neposkytujú istotu zamestnania alebo sú natoľko zle platené, že ľuďom vôbec neumožňujú vymaniť sa z chudoby. Chudobní pracujúci sú žiaľ skutočnosťou, ktorú v Európe nemôžeme ignorovať.

 

Vzhľadom na danú situáciu Európsky hospodársky a sociálny výbor udelil svoju Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2017 projektom, ktoré podporujú kvalitné pracovné miesta a kvalitné podnikanie. Tieto projekty sa zameriavajú na mladých ľudí, migrantov a ďalšie skupiny obyvateľstva, pre ktoré je zložité vstúpiť na trh práce.

 

Je pre mňa veľkým potešením a cťou odovzdať toto ocenenie víťazom. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som im zablahoželal a zároveň vzdal zaslúženú poctu všetkým jednotlivcom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktorí sú svojou usilovnou prácou a odhodlaním pomáhať zlepšovať životy ľudí príkladom pre nás všetkých. Tento rok bolo ocenených len päť projektov, avšak pri pohľade na množstvo vynikajúcich návrhov, ktoré sme dostali, je jasné, že angažovanosť občianskej spoločnosti je pre európsku spoločnosť jednoznačnou výhrou.

 

predseda EHSV Georges Dassis

Nové publikácie

Brožúra k Cene pre občiansku spoločnosť

Civil Society Prize brochure

EHSV uverejnil brožúru, v ktorej je predstavených päť víťazných projektov a ktorá obsahuje základné všeobecné informácie o Cene pre občiansku spoločnosť.

Brožúru si môžete stiahnuť na adrese: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Aktuality EHSV

Prvé miesto v súťaži o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2017 získal projekt Discovering hands z Nemecka

Discovering hands

Ďalšie ceny boli udelené iniciatívam z Grécka, Belgicka, Talianska a Španielska

Nemecký projekt Discovering hands, v rámci ktorého sa nevidiace a slabozraké ženy školia vo využívaní svojho výnimočného hmatu na včasné zistenie rakoviny prsníka, získal ocenenie vo výške 14 000 EUR. Štyri ďalšie iniciatívy z Grécka, Belgicka, Talianska a Španielska získali po 9 000 EUR.

Cena EHSV pre občiansku spoločnosť – fakty a čísla

Cenou pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje od roku 2006, sa oceňujú výnimočné iniciatívy občianskej spoločnosti. Táto súťaž sa každý rok zameriava na inú oblasť činnosti EHSV a prihlásiť sa do nej môžu všetky organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú oficiálne zaregistrované v Európskej únii, ako aj jednotlivci.

Cena EHSV pomôže otvoriť mnoho nových dverí, povedal zástupca víťazného projektu Discovering Hands

Discovering hands

Riaditeľ spoločnosti, ktorá sa chystá vstúpiť na medzinárodnú scénu, Frank Hoffmann hovorí, že cenu využijú na vyškolenie nových lektorov.

REvive Greece: Teraz sme dôveryhodným subjektom na získanie podpory súkromného sektora a spustenie reťazovej reakcie

Revive_1

Vďaka prepojeniu dobročinnosti so službami, ktoré zodpovedajú potrebám IKT spoločností a dopytu na trhu po zručnostiach v oblasti IT, sa bude môcť REvive Greece rozšíriť a stať udržateľnou, vyhlásil generálny riaditeľ tejto mimovládnej organizácie Theodore Dimakarakos.

DUO for a JOB: Je najvyšší čas konať, aby si vďaka práci každý našiel svoje miesto v spoločnosti

Duo for a job_1

„V európskych mestách sú stále obrovské rozdiely medzi ľuďmi s migračným pozadím a miestnym obyvateľstvom, pokiaľ ide o prístup na trh práce,“ povedala Emmanuelle Ghislain, koordinátorka komunikácie a získavania prostriedkov belgického združenia DUO for a JOB, a zároveň vyhlásila, že peniaze z ocenenia prispejú k otvoreniu novej pobočky v Paríži.

Progetto Quid: Cena pre občiansku spoločnosť nám poslúži ako odrazový mostík k Európe

Progetto Quid_1

Podnik sociálneho hospodárstva so sídlom vo Verone plánuje použiť finančné ohodnotenie spojené so získaním Ceny pre občiansku spoločnosť na nákup sofistikovanejších strojov, nábor väčšieho počtu znevýhodnených ľudí, rozvoj pokročilejších zručností a rozšírenie svojej pôsobnosti za hranice Talianska. Podľa Giulie Houston, ktorá je zodpovedná za inštitucionálne vzťahy, je kľúčom k úspechu možnosť opierať sa o silné miestne siete.

Laundry ID: Inovácia musí vychádzať zo skutočných potrieb osôb závislých od pomoci

Laundry ID_1

Španielsky Inštitút robotiky pre osoby závislé od pomoci (IRD), ktorý spustil projekt Laundry ID, dúfa, že ocenenie pomôže zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím a ich opatrovatelia mohli čo najlepšie využiť robotiku a podpornú technológiu a aktívne sa zapojiť do pracovného trhu.