Διαθέσιμες Γλώσσες:

Κύριο άρθρο

EESC President Georges Dassis

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και παρά τα θετικά σημάδια σε πολυάριθμα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη με υψηλά επίπεδα ανεργίας. Παρά την πρόσφατη βελτίωση, 8,6% του ενεργού πληθυσμού, ήτοι σχεδόν 21 εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν άνεργοι το 2016. 

 

Πολυάριθμες μορφές ανεργίας πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Η μακροχρόνια ανεργία, που αποτελεί 50% της συνολικής, οδηγεί στην απαξίωση των δεξιοτήτων, τη μείωση των δεσμών με την αγορά εργασίας και την αύξηση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατεπειγόντως είναι η ανεργία των νέων, που ξεπέρασε το 19% το 2016. Οι γυναίκες, ιδίως οι μητέρες και όσες έχουν ευθύνες φροντίδας, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας.

 

Ο αριθμός των εκτεθειμένων στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από 116 εκατομμύρια το 2008 σε σχεδόν 118 εκατομμύρια το 2016. Η ανεργία είναι μία από τις κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης, καθώς η εργασία επιτρέπει συνήθως στους πολίτες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή, να χτίζουν κοινωνικά δίκτυα και να αξιοποιούν το δυναμικό τους. Αυτά δεν είναι, επίσης, άσχετα με τις προσπάθειές μας να διαχειριστούμε την κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση.

 

Τη στιγμή που αναζητούμε ευκαιρίες, η τεχνολογική εξέλιξη, η δημογραφική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι νέοι τρόποι παραγωγής τείνουν να ενθαρρύνουν το κοινωνικό ντάμπινγκ, την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού, την επιτυχία ιδεολογιών που αποκλείουν την αλληλεγγύη και τη διάβρωση των κεκτημένων του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου Χάνονται αξιοπρεπείς, σταθερές και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας, προς όφελος διαφόρων μορφών παράτυπης ή επισφαλούς εργασίας, ακόμα δε και εργασίας που αμείβεται τόσο πενιχρά που δεν παρέχει καν διέξοδο από τη φτώχεια. Δυστυχώς, η έννοια του εργαζόμενου φτωχού δεν μπορεί να αγνοηθεί στην Ευρώπη.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκδοση του βραβείου της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το 2017 επιβραβεύει πρωτοβουλίες που ευνοούν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Αυτές οι πρωτοβουλίες δίνουν έμφαση στους νέους, τους μετανάστες και τις λοιπές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή απονέμω αυτό το βραβείο στους νικητές. Επωφελούμαι της ευκαιρίας για να τους συγχαρώ, αλλά και για να αποτίνω τον φόρο τιμής που αξίζουν όλοι οι ιδιώτες και όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που με την αδιάκοπη εργασία τους και την προσήλωσή τους στη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας αποτελούν παράδειγμα για όλους. Παρότι επελέγησαν μόνο πέντε νικητές στα φετινά βραβεία, κοιτώντας τις πολυάριθμες εξαιρετικές προτάσεις που παραλάβαμε συμπεραίνω ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία βγαίνει κερδισμένη από την προσήλωση της κοινωνίας των πολιτών.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης

Νέες εκδόσεις

Φυλλάδιο για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών

Civil Society Prize brochure

Η ΕΟΚΕ έχει δημοσιεύσει φυλλάδιο στο οποίο παρουσιάζονται οι πέντε βραβευμένες συμμετοχές, με γενικότερες πληροφορίες για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το φυλλάδιο μπορεί να μεταφορτωθεί από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Νέα της ΕΟΚΕ

Η πρωτοβουλία «Discovering hands» από τη Γερμανία κερδίζει το πρώτο Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ για το 2017

Discovering hands

Τα υπόλοιπα βραβεία απονέμονται σε πρωτοβουλίες από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ισπανία

Η γερμανική πρωτοβουλία «Discovering hands», που εκπαιδεύει γυναίκες τυφλές ή με μειωμένη όραση να χρησιμοποιούν την ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αίσθηση της αφής τους για τη βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, βραβεύτηκε με το ποσό των 14.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες τέσσερις πρωτοβουλίες από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ισπανία έλαβαν το ποσό των 9.000 ευρώ έκαστη.

Bραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ — Στοιχεία και αριθμοί

Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών, που εγκαινιάστηκε το 2006, απονέμεται στις «κορυφαίες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών». Κάθε χρόνο, το βραβείο καλύπτει μια διαφορετική πτυχή δραστηριότητας της ΕΟΚΕ και είναι ανοιχτό σε όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και σε μεμονωμένους υποψήφιους.

Το βραβείο της ΕΟΚΕ θα ανοίξει πολλές νέες πόρτες, δηλώνει η εταιρεία Discovering Hands, νικήτρια του πρώτου βραβείου

Discovering hands

Με την εταιρεία έτοιμη να δραστηριοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, ο διευθύνων σύμβουλος Frank Hoffmann δηλώνει ότι το βραβείο θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση νέων εκπαιδευτών.

Πλέον, διαθέτουμε τα εχέγγυα για να κερδίσουμε τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα και να πυροδοτήσουμε μια αλυσιδωτή αντίδραση, δηλώνει η REvive Greece

Revive_1

Ο συνδυασμός φιλανθρωπίας με μια υπηρεσία που ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των εταιρειών στον τομέα των ΤΠΕ όσο και στη ζήτηση της αγοράς για δεξιότητες ΤΠΕ θα βοηθήσει την REvive Greece να γίνει βιώσιμη και να αποκτήσει δυνατότητα κλιμάκωσης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Θεόδωρος Δημακαράκος.

DUO for a JOB: είναι καιρός να δράσουμε με τρόπο που να επιτρέπει σε όλους να βρουν τη θέση που δικαιούνται στην κοινωνία μας μέσω της εργασίας

Duo for a job_1

Στις ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και ντόπιων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, παρατηρεί ο Emmanuelle Ghislain, συντονιστής επικοινωνίας και συγκέντρωσης πόρων στην βελγική πρωτοβουλία DUO for a JOB, ανακοινώνοντας ότι το χρηματικό έπαθλο θα συμβάλει στη δημιουργία νέου υποκαταστήματος στο Παρίσι.

Το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών θα αποτελέσει το εφαλτήριό μας προς την Ευρώπη, υποστηρίζει η Progetto Quid

Progetto Quid_1

Η επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας με έδρα τη Βερόνα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών για να αγοράσει καλύτερα μηχανήματα, να προσλάβει περισσότερα μειονεκτούντα άτομα, να αναπτύξει πιο προηγμένες δεξιότητες και να επεκταθεί πέρα από τα ιταλικά σύνορα. Σύμφωνα με την Giulia Houston, αρμόδια για τις θεσμικές σχέσεις, το κλειδί της επιτυχίας είναι η στήριξη από ισχυρά τοπικά δίκτυα.

Laundry ID: Η καινοτομία πρέπει να προέρχεται από τις πραγματικές ανάγκες των εξαρτώμενων ατόμων

Laundry ID_1

Το Institute of Robotics for Dependency (IRD) από την Ισπανία, δημιουργός του προγράμματος Laundry ID, ελπίζει ότι το βραβείο θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές τους να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της ρομποτικής και των τεχνολογιών υποβοήθησης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργός συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.