Налични езици:

Уводна статия

EESC President Georges Dassis

Почти десет години след началото на икономическата и финансова криза и въпреки положителните признаци в няколко държави членки ЕС продължава да се бори с високи равнища на безработица. Въпреки неотдавнашните подобрения през 2016 г. без работа бяха 8,6% от активното население или близо 21 милиона души. 

 

Няколко форми на безработица трябва да бъдат разгледани с предимство. Дългосрочната безработица представлява почти 50% от общата безработица и води до обезценяване на уменията, намалено участие на пазара на труда и по-висок риск от социално изключване. Друг спешен за решаване проблем е младежката безработица, която през 2016 г. беше над 19%. Жените, особено майките и тези, които имат отговорности за полагане на грижи, все още са по-слабо представени в работната сила.

 

Броят на застрашените от изпадане в бедност или социално изключване в ЕС нарасна от 116 милиона през 2008 г. на близо 118 милиона през 2016 г. Безработицата е една от основните причини за това, тъй като работата обикновено позволява на хората да участват пълноценно в обществото, да изграждат социални мрежи и да изпълнят своя потенциал. Това трябва да се разглежда заедно с усилията ни да се справим с миграцията.

 

Вместо да създават възможности, технологичното развитие, демографските промени, глобализацията и новите модели на производство насърчават социалния дъмпинг, експлоатацията на работната ръка, възхода на идеологиите, които отхвърлят солидарността и подкопават напредъка, постигнат от европейския социален модел. Изчезват добрите и стабилни работни места на пълно работно време, в замяна се появяват различни видове работа, които са несигурни, на нередовно работно време или са дори толкова зле платени, че не позволяват излизане от бедността. За съжаление в Европа не можем да се абстрахираме от концепцията за работещите бедни.

 

На този фон чрез своята награда за гражданското общество и през 2017 г. Европейският икономически и социален комитет отличи проекти, които насърчават качествените работни места и предприемачеството. Проектите са насочени към млади хора, мигранти и други, които срещат трудности да се включат в трудовия пазар.

 

За мене е голямо удоволствие и привилегия да връча тази награда на победителите. Възползвам се от тази възможност да ги поздравя, но и да отдам заслужено признание на всички участници и организации на гражданското общество, чиято усилена работа и ангажимент за подобряване на живота на хората е пример за всеки. Тази година наградени са само пет проекта, но бяха получени много отлични предложения, които доказват, че европейското общество печели от ангажимента на гражданско общество.

 

Председател на ЕИСК Йоргос Дасис

Нови публикации

Брошура „Награда за гражданското общество“

Civil Society Prize brochure

ЕИСК публикува брошура, с която представя петте наградени проекта и предоставя обща информация за Наградата за гражданското общество.

Брошурата може да се изтегли от: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Новини от ЕИСК

„Discovering hands“ (Отриващите ръце) от Германия печели първата награда в изданието за 2017 г. на Наградата за гражданското общество

Discovering hands

Инициативи от Гърция, Белгия, Италия и Испания получиха останалите награди

Германският проект „Discovering hands“, в рамките на който слепи жени и жени с нарушено зрение се обучават как да използват своето по-развито осезание с цел по-добро откриване на рака на гърдата на ранен етап, получи 14 000 евро. Другите четири инициативи от Гърция, Белгия, Италия и Испания получиха по 9 000 евро.

Наградата на ЕИСК за гражданското общество – факти и цифри

Наградата за гражданското общество, учредена през 2006 г., се връчва за „изключителни постижения в инициативи на гражданското общество“. Всяка година наградата обхваща различен аспект от дейностите на ЕИСК и за нея могат да кандидатстват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, както и отделни личности.

Наградата на ЕИСК ще спомогне за отварянето на много нови врати, твърдят от удостоената с първа награда организация „Discovering Hands“

Discovering hands

Във връзка с намерението на дружеството за разрастване в международен мащаб главният изпълнителен директор Франк Хофман обяви, че наградата ще бъде използвана за обучението на нови инструктори.

Сега разполагаме с възможността да спечелим подкрепата на частния сектор и да предизвикаме верижна реакция, заявиха от REvive Greece

Revive_1

Съчетаването на благотворителността с една услуга, която отговаря на нуждите на ИКТ дружествата и търсенето на IT умения на пазара, ще помогне на REvive Greece да стане устойчива и гъвкава, заяви изпълнителният директор Theodore Димакаракос.

DUO for a JOB: Време е да направим така, че всеки да може чрез труда си да заеме полагащото му се място в нашите общества

Duo for a job_1

В европейските градове все още съществуват големи различия между хората с мигрантски произход и местните, що се отнася до достъпа да пазара на труда, заяви Емануел Гислен, координатор по въпросите на комуникацията и събирането на средства в белгийската организация DUO for a JOB, като обяви, че парите от наградата ще допринесат за откриването на нов клон в Париж.

Наградата на гражданското общество ще бъде нашият трамплин към Европа, твърди Progetto Quid

Progetto Quid_1

Социалното предприятие от Верона планира да използва Наградата на гражданското общество, за да закупи по-усъвършенствани машини, да назначи повече лица в неравностойно положение, да развие повече напреднали умения и да разшири дейността си извън границите на Италия. Джулия Хюстън, която отговаря за институционалните отношения, смята, че ключът към успеха е да може да се разчита на силни местни мрежи.

Laundry ID: Иновациите трябва да отговарят на реалните нужди на нуждаещите се от грижи лица

Laundry ID_1

Испанският институт по роботика за нуждаещите се от грижи лица (IRD), който създаде проекта Laundry ID, се надява наградата да спомогне хората с увреждания и лицата, полагащи грижи за тях, да се възползват максимално от роботиката и помощните технологии, за да участват активно на пазара на труда.