Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

EESC President Georges Dassis

Skoraj deset let od začetka gospodarske in finančne krize se EU kljub spodbudnim znakom v številnih državah članicah še vedno spopada z visoko stopnjo brezposelnosti. Čeprav so se razmere v zadnjem času izboljšale, je bilo v letu 2016 brez dela 8,6 odstotka aktivnega prebivalstva. 

 

Zato se je treba nujno spoprijeti z različnimi oblikami brezposelnosti. Kar polovica iskalcev zaposlitve je dolgotrajno brezposelnih, posledica tega pa je zastaranje znanja in veščin, manjša povezanost s trgom dela in večje tveganje socialne izključenosti. Žgoč problem je tudi brezposelnost med mladimi, ki je v letu 2016 presegala 19 %. Med delovno silo so ženske v manjšini, zlasti matere in tiste, ki skrbijo za svoje bližnje.

 

Število ljudi v EU, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, se je s 116 milijonov v letu 2008 povzpelo na skoraj 118 milijonov v letu 2016. Eden od glavnih razlogov za to je izguba zaposlitve, saj delo navadno ljudem omogoča, da so polnopravni člani družbe, si ustvarijo družabne stike in uresničijo svoj potencial. Prav zato tega v prizadevanjih za obvladovanje migracij ne smemo zanemariti.

 

Čeprav bi v tehnološkem razvoju, demografskih spremembah, globalizaciji in novih vzorcih proizvodnje morali videti priložnosti, ti v resnici spodbujajo socialni damping, izkoriščanje delovne sile, vzpon ideologij, ki zavračajo solidarnost, in krnjenje pridobitev evropskega socialnega modela. Dobro plačano, stabilno zaposlitev s polnim delovnim časom nadomeščajo različne neredne ali nestalne oblike zaposlitve, ki so včasih tako slabo plačane, da ljudem ne omogočajo, da bi se izkopali iz revščine. Žal so revni zaposleni pojem, pred katerim si v Evropi ne moremo zatiskati oči.

 

Nagrada za civilno družbo Evropskega ekonomskega socialnega odbora za leto 2017 je zato namenjena projektom, ki spodbujajo kakovostna delovna mesta in podjetništvo. Vanje so vključeni mladi, migranti in druge težje zaposljive osebe.

 

V veliko zadovoljstvo in čast mi je, da lahko to nagrado predam zmagovalcem. Ob tej priložnosti bi jim rad čestital, hkrati pa izrekel zasluženo priznanje vsem posameznikom in organizacijam civilne družbe, katerih trdo delo in predanost drugim sta nam vsem v zgled. Letošnjih prejemnikov nagrade je samo pet, toda sodeč po številnih izvrstnih predlogih, ki smo jih prejeli, je civilna družba s svojim delovanjem v vsakem primeru zmagovalka.

 

Georges Dassis, predsednik EESO

Nove publikacije

Brošura o nagradi za civilno družbo

Civil Society Prize brochure

EESO je izdal brošuro, v kateri predstavlja pet nagrajenih projektov, publikacija pa vsebuje tudi splošne informacije o nagradi za civilno družbo.

Brošura je dostopna na tej povezavi: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Novice EESO

Prvo nagrado EESO za civilno družbo 2017 osvojil Discovering hands iz Nemčije

Discovering hands

Preostale nagrade so šle v roke pobudam iz Grčije, Belgije, Italije in Španije

Nagrado v vrednosti 14.000 eurov je osvojil nemški projekt Discovering hands, ki slepe in slabovidne ženske uči, kako izkoristiti izostreni otip, da bi se izboljšalo zgodnje odkrivanje raka dojk, po 9.000 eurov pa štiri pobude iz Grčije, Belgije, Italije in Španije.

Nagrada EESO za civilno družbo na kratko

Nagrada za civilno družbo, prvič podeljena leta 2006, nagrajuje „odličnost v pobudah civilne družbe“. Nagrada je vsako leto razpisana za eno od področij dejavnosti EESO, zanjo pa se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji, in tudi posamezniki.

Nagrada EESO bo pomagala odpreti veliko novih vrat, menijo v zmagovalnem projektu Discovering hands

Discovering hands

Podjetje se pripravlja na vstop na tuje trge in izvršni direktor Frank Hoffmann pravi, da bodo nagrado porabili za usposabljanje novih inštruktorjev.

Dobili smo potrebno priznanje, ki nam bo pomagalo pridobiti podporo zasebnega sektorja in sprožilo verižno reakcijo, pravijo v REvive Greece

Revive_1

Organizacija REvive Greece bo s povezovanjem dobrodelnosti in storitev, s katerim se odziva na potrebe podjetij s področja IKT in tržno povpraševanje po računalniških znanjih in spretnostih, lažje postala trajnostna in širila svoje dejavnosti, je izjavil njen direktor Theodore Dimakarakos.

DUO for a JOB: Nujno moramo nekaj storiti, da si bo lahko vsakdo z delom zagotovil svoje mesto v družbi

Duo for a job_1

V evropskih mestih so pri dostopu do trga dela še vedno opazne velike razlike med priseljenci in lokalnim prebivalstvom, opozarja Emmanuelle Ghislain, koordinatorica za komuniciranje in zbiranje sredstev pri belgijski organizaciji DUO for a JOB. Napovedala bo, da bo nagrada prispevala k odprtju nove poslovalnice v Parizu.

Progetto Quid: Nagrada za civilno družbo bo naša odskočna deska v Evropo

Progetto Quid_1

Socialno podjetje iz Verone bo nagrado za civilno družbo vložilo v nakup naprednejših naprav, zaposlitev več prikrajšanih oseb, razvoj naprednejših spretnosti in znanj ter razširitev preko meja Italije. Giulia Houston, ki je pristojna za institucionalne odnose, pravi, da so ključ do uspeha močne lokalne mreže, na katere se je mogoče opreti.

Laundry ID: Inovacije morajo izhajati iz resničnih potreb posameznikov, ki so odvisni od pomoči drugih

Laundry ID_1

Španski Inštitut za robotiko za invalide (IRD – Instituto de Robótica para la Dependencia), v katerem je nastal projekt Laundry ID, upa, da bodo lahko s pomočjo nagrade invalidi in ljudje, ki zanje skrbijo, čim bolje izkoristili robotiko in podporne tehnologije za aktivno vključitev na trg dela.